Hur kan vi nå varandra?

Idag kan vi nå ut till otroligt många människor, var som helst och när som helst. Det är förstås inget mindre än en teknisk revolution. Paradoxalt nog, bidrar den fantastiska möjligheten till nya problem. Ett är att det har blivit svårare att verkligen nå fram till andra människor på riktigt.

Vi är generösa med våra likes och snabba kommentarer och dras till den bekräftelse som sociala medier är så bra på. Men till vilket pris?

Professor Sherry Turkle vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) varnar för att vi, när vi kommunicerar i sociala medier, vänder vår uppmärksamhet mot tekniken i stället för mot varandra. Vår förmåga till empati minskar och detta sker i tider då vi verkligen behöver kunna känna empati. Som det ser ut idag kommunicerar vi mer än någonsin, men vi för allt färre riktiga samtal, menar Sherry Turkle. År 1995 såg Turkle mycket positivt på nätets möjlighet att bygga virtuella relationer. Nu hissar hon varningsflagg.

Kommunikation betyder bokstavligen att göra gemensamt. Vad krävs för att skapa kommunikation som gör att vi möts i förståelse för varandras perspektiv?

Är det dags att åter tända lägereldar? ”In real life” (IRL) på internetvärldens språk. Värmande, sprakande lägereldar som stimulerar oss att avspänt mötas öga mot öga. Lägereldar som får oss att lyssna intresserat och att själva bli lyssnade på.

På våra arbetsplatser är det förstås svårare att tända eldar, ja ofta direkt olämpligt. Men tänk om vi i våra vanliga arbetsmöten kan skapa något av det som gör kommunikationen kring den fysiska lägerelden så avspänd, så bra? För att nå fram på riktigt behöver vi mötas.

Jag vill hävda att ju mer vi lyckas återskapa lägereldens tillitsfulla närhet och vi-känsla i vår kommunikation, desto effektivare kommer vi att nå fram till varandra den sk Lägereldsfaktorn.

Se framför dig hur jag nu tänder en virtuell lägereld. Välkommen till en diskussion om lägerelden som inspirationskälla och hur vi kan skapa effektiv kommunikation i detta nya kommunikationslandskap!

En början kan vara att du funderar över: Vilka lägereldar minns du? Vilka goda samtal minns du där? Hur kändes det att sitta kring elden? Vad kännetecknade de samtal som fördes där? Hur kan vi föra över dessa kvaliteter till våra samtal på jobbet?  Lär om Yesbox samtal

 

 

Ju mer vi kan fånga  det som gör samtal kring lägerelden bra, desto effektivare kan vår kommunikation bli.

Här beskrivs vad som skapar denna lägereldsfaktor och hur du kan dra nytta av den, t ex i ett medarbetarsamtal.

Det behövs mötesformer som balanserar de snabba och inte alltid genomtänkta tankarna i snabba, nya medier. Vi behöver arenor för lyssnande och reflektion. För att verkligen förstå varandras kartbild och för att finna gemensamma lösningar i komplexa frågor på jobbet och i samhället.

Kanske kan vi inspireras även i våra medarbetarsamtal av människans urgamla sätt att förmedla visdom mellan generationer? De värmande, sprakande lägereldarna var länge människans naturliga samlingspunkt för gemenskap, samtal och reflektion.

Vad gjorde den kommunikationen så bra? Här är några faktorer, som du kan använda när du planerar för dina utvecklingssamtal, så att de verkligen blir värdesamtal:

Situationen
Det finns en närhet när vi sitter runt elden. Det är ett fysiskt möte med möjlighet till delaktighet och dialog. Ringen kring lägerelden förstärker en känsla av tillit och samhörighet. Flera sinnen involveras; vi känner värme, tittar fascinerat på eldslågorna och hör sprakandet från elden som en lugnande ljudkuliss till vårt samtal.

Kommunikationen
Dialogen kring elden blir prestigelös, inkluderande och öppen. Kanske beror det på känslan av samhörighet och att vara utvald att få delta just här? Samtalstonen är informell. Vi läser av kroppspråket och förstår bättre vad personen menar. 

Effekter
Lägerelden banar väg för engagemang, stolthet och vi-känsla. Här sker förankring på riktigt. Vi lär känna varandra mer. Jag blir lyssnad på, får dela tankar och berätta mina erfarenheter. Då blir jag också mer intresserad av att lyssna på andra. Interaktionen underlättas av den prestigelöshet som uppstår runt elden. I och med att flera sinnen berörs, minns vi samtalet och låter oss påverkas av slutsatserna en längre tid.

 Känner du igen dig från lägereldssamtal som du själv har haft? Vilka lägereldsfaktorer kan du dra nytta av i de samtal som du leder? Lär om värdesamtal

Andris Zvejnieks

#dialog #reflektion #kommunikation