| Utbildningar & Kurser |

Ta stöd av vår onlineutbildning

– Hantera osäkerhet, svåra samtal och bli effektivare –

Öka dina kunskaper och få verktyg som hjälper dig att klara av den nya dagens utmaningar! Denna utbildning kräver 2 timmmar per vecka under 3 veckor men ger dig direkt användbar kunskap.

   

   Vi kommer att djupdyka i tre olika områden som är viktiga grundpelare i hur man agerar för att leda sig själv och andra för att klara av den nya tidens utmaningar.

  De tre områden vi lär oss är:

  • hur man hanterar osäkerhet 
  • hur man hanterar svåra samtal
  • hur Du blir effektivare.

   

  EnglishSwedish