Vår bakgrund

 

Modernt

För att man ska känna att det händer något måste det man gör visa resultat direkt i praktiken. Då bevisar man nyttan medan man är på väg. Vi gillar att lära och göra samtidigt. Med hjälp av smart teknik och relevant kunskap om beteenden kan vi leverera praktiska prisvärda verktyg som gör skillnad.

 

Tidseffektivt 

För att få önskade effekter behövs enkla och intuitiva lösningar.

Enkla lösningar är lätta att ta till sig och gör att man får snabbare resultat. Hellre ett litet steg i taget än att samla sig för ett gigantiskt kliv som aldrig blir av. Vi erbjuder enkla, digitala verktyg med syfte att skapa motivation.

 

Forskningsbaserat (Social Intelligens) 

Vi människor är känslodrivna och därför behöver hjärtat vara med i det vi gör, men för att vi ska kunna tro på lösningen krävs att det finns bevis. Detta får vi främst från hjärnforskningen.

När känslor används på ett intelligent sätt kan vi skapa underverk! Våra metoder, som är baserade på modern performance management, skapar motivation i rätt riktning.

 

År 1977 vann Kicki Molin  SM i simning. Reflektion: en grupp kan utveckla och peppa varandra till stordåd. Kicki hade tränat otaliga sena kvällar och tidiga morgnar med sina simmarvänner. Den hårda träningen, gruppgemenskapen och hennes tränares förmåga att skapa driv hade lett till vinst i SM och många SUM-SIM guld.

År 1983 förankrades Kickis insikter ytterligare  när hon utvecklades i Modern femkamp. Reflektion: Lär av talanger inom alla olika grenar och bakgrunder så kommer resultaten.

From 1990 arbetade Kicki med analyser, projektledning, kartläggningar och undersökningar. Reflektion: en kartläggning/ analys är den bästa startpunkten till bra diskussioner som genom delaktighet skapar rätt beteenden.

Hur Yesbox Talent kom till

År 2005  arbetade vår grundare som Sverige Chef  på Quickwise som blev uppköpt först av  Zapera och efter ytterligare några år av YouGov. Åren präglades av stora förändringar och lärdomar om människoroch beteenden med målet att skapa lönsamhet. Reflektion: viktigt att hantera vår urhjärna som påverkar våra rädslor och beteenden vid förändringar.

År 2010 och 2017 vinner Kickis lag VM silver och guld  i mastersimning ALLT tack vare lagets mångfald ochdriv. Samtidigt skapar utbildningar i beteendevetenskap, NLP och LAB Profile kraftfulla insikter om mål, fokus och kommunikation.

Med change2grow fokuserar hon på kommunikation och ledarskap. Hon  fördjupar sig inom Neuroleadership Institute en organisation för ledarskapsutvecklare och hjärnforskare. Reflektion: detta  nätverk utvecklar tidigare insikter och formar viktiga sanningar.

 

År 2013 träffar Kicki Molin och Gita Bolt som presenterar sitt samtalsverktyg. De två börjar samarbeta och arbetar med digitalamedarbetarsamtal och medarbetarundersökningar. Kicki arbetar som management konsult på House of Stratvise, skapar grunden till YESbox verktyg YESbox Puls.

Två år senare, år 2016, startar Kicki och Gita YESBox Talent, ett företag med fokus på digitala verktyg inom  Talent Management, Performance Värderingar, Drivkrafter, Mål och Beteenden. Samarbete med ett antal konsulter och IT företag intensifieras. Hela denna resa skapade företaget YESbox Talent som idag ägs och drivs av Kicki Molin.

EnglishSwedish