Yesbox värdesamtal

 

medarbetarsamtalet som utvecklar medarbetarskap 

ansvar och engagemang

Prata värdesamtal med oss

Utgå från medarbetarens val och värderingar i medarbetarsamtalet

 Yesbox värdesamtal är ett roligt medarbetarsamtal som utgår från det som är viktigt för varje medarbetare.  I detta medarbetarsamtal utgår vi från att varje medarbetare är uník med olika bakgrund och värderingar.

En del i samtalet handlar om reflektion och att förstå våra olika sätt att prioritera och kommunicera. Att reflektera skapar utveckling och gör det lättare att hantera känslor. Medarbetaren kan lättare gå från att bara känna till att tänka efter och reflektera över egna och andras beteenden.

Vi skapar i det engagemanget en givande dialog där ledaren även kan träna sin coachande förmåga.

Undvik misskommunikation

 • När ledaren utgår från medarbetarens val och värderingar leds samtalet snabbt in på vad som är viktigt för varje individ.
 • Ledaren lär känna medarbetaren, blir bättre på att lyssna och förstår vad som är centralt för just den medarbetaren.

 • Tack vare processen, börjar medarbetarna ta fler egna initiativ  och både medarbetaren och själva dialogen utvecklas.

Värdesamtal med  valbara kort

Hur går det till?

 • Medarbetaren väljer och prioriterar – fysiskt och/eller digitalt – de värdekort som  är viktigast i nuvarande arbetssituation.
 • För varje kort (område) ställer ledaren frågor utifrån en coachande och inlyssnande process.
 • Dokumentera tillsammans online.
 • Baserat på diskussionen kring korten skapas personliga utvecklingsmål och aktiviteter för fortsatt uppföljning.
 • Samtalet avslutas genom att bestämma status – Pågående – Klart eller Signerat för både chef och medarbetare,

Yesbox talents värdekort till medarbetarsamtal

Vad får ledare och medarbetare ut av detta?

 • Bättre kommunikation mellan chef och medarbetare
 • Förståelse för medarbetarens ”manual” och verklighet
 • Medarbetare som känner att de blir lyssnade på och tar fler initiativ
 • Chefer som lär sig att coacha
 • Möjlighet att skapa utveckling både för individ och organisation -Prioritera över tid.
 • Få överblick över gemensamma utvecklingsmål och aktiviteter för fortsatt uppföljning.

 Varför är våra personliga värderingar viktiga?

Våra värderingar är djupt förankrade i oss, de kan vara både medvetna och omedvetna. Vi har fått dem med oss på vår resa – från föräldrar, skolan och vänner. Oavsett vilket utgör våra värderingar ett fundament för hur vi ser på världen.

Våra värderingar bygger på det som är viktigast för oss och därför kommer de att styra vårt fokus.
De uttrycker sig genom våra känslor för vad som är rätt och fel och avgör vilka beslut vi tar. Att befinna sig i ett sammanhang som inte stämmer med våra värderingar skapar inre spänning och kan leda till stark negativ stress.

I förlängningen även vantrivsel, ökad sjukfrånvaro och utbrändhet. Å andra sidan när vi känner att vi är en del av ett sammanhang med värderingar som ligger i linje med våra egna kan det skapa en enorm drivkraft.

Exempel på summerande graf: