För några år sedan fick vi en blänkare från Arbetsmiljöverket och insåg att i ”Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om organisatorisk och social arbetsmiljö” finns det några intressanta reflektioner att göra:

  • Arbetsmiljömål måste du ha (du slipper skriva ned dem om du har färre än 10 anställda, känns ju bra) som ska främja hälsa och motverka ohälsa. So far, so good.
  • De kunskaper chefer och arbetsledare ska besitta preciseras till att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Det ges förvisso exempel på effekter av dessa fenomen och att arbetstagarna (det är du och jag) bör vara med när mål sätts, men det känns ändå som om din chef kan ha kunskapsluckor om hen begränsar sitt chefsskap till ovanstående.
  • Arbetstagarna ska känna till vad de gör, varför de gör det och vem de kan få råd av , vilket låter vettigt. Jag har inte läst den förra utgåvan men det kanske är 10 § ”Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna känner till”… som är breaking news.
  • Efter att social arbetsmiljö definieras som ”Villkor och förutsättningar som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor” (kort sagt: Hur trivs jag på jobbet?) lämnas området nästan lika orört som nedisade trottoarer, med undantag av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling.

Den sociala arbetsmiljön diskuteras inte mer utan:

  • Arbetsmiljöverket lämnar med varm hand arbetet att tydliggöra och förbättra ett företags arbetsklimat till Yesbox. Även om de inte rakt ut rekommenderar alla företag att ta kontakt med oss så står det för mig skrivet i eldskrift (mellan raderna)!
  • Man anser att den sociala arbetsmiljön helt och fullt täcks in av kunskaper kring att ”förebygga och hantera” ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Klarar företag detta har man en acceptabel social arbetsmiljö.

Även om skäl (2) kanske är det troligare, så är det nog inte den nivå som ditt företag siktar på, i alla fall inte om det vill ha engagerade medarbetare som ger järnet för att sälja, leverera och supporta kunder. Å andra sidan kanske det är på denna nivå som ditt företag faktiskt är, åtminstone om man får tro Gallups undersökning som visar att under 20% av alla medarbetare i Sverige är engagerade.

Och det är nu insikten slår mig: Arbetsmiljöverket vill verkligen förbättra den sociala arbetsmiljön, man vet bara inte riktigt hur, och man lämnar därför det till Yesbox att utforma eldskriften, kalla det en 15 §: ”Arbetsgivaren ska före 31 mars 2016 introducera STARS mätningar, DRIV och Yesbox Samtal så att den sociala arbetsmiljön baseras på arbetstagarnas värderingar och drivkrafter och den höga nivån vidmakthålls genom att de senaste rönen inom hjärnforskning används löpande i uppföljning.” Läs AFS 2015:4 och se om ni kommer till samma insikt!  😉

Hoppas vi ses därute!

Gunnar von Koch

https://www.linkedin.com/in/gunnarvonkoch/

Vår egen HR guru

SE länk till  lagen