Yesbox

För dig som vill lite mer

BOKA DEMO

Digitala verktyg för hjärta och hjärna

Historia

Yesbox Talent AB startades 2016 men år 2021 ombildades vi till Yesbox Solutions AB (”Yesbox”) för att erbjuda utveckling och fler tjänster på den digitala plattformen som rör utveckling av organisationer och människor.  

Yesbox är ett erkänt och beprövat verktyg för att engagera medarbetare, främja laganda och skapa ett positivt mindset.

Med Yesbox som partner får ni alla ingredienser för att lyckas med er organisationsutveckling – en modern digital tjänst, förstklassig service, samt gedigen kompetens och erfarenhet.

Organisationer utvecklas och når framgång när de använder vår digitala tjänst därför att den…

  • framhäver teamet som den drivande kraften och fokuserar på individers styrkor
  • förstärker organisationens fokus och riktning genom löpande dialoger och undersökningar
  • mäter och analyserar för insikt, reflektion, uppmuntran och handling
  • integrerar vetenskap, kunskap och råd för vägledning och lärande
  • främjar struktur av information, kunskap och idéer för delning, samarbete och samskapande
  • ser varje organisation, team och individ som unik och anpassar sig därefter

 För unika organisationer med unika behov.

Våra delägare:

Claes Rydberg, ansvar för utveckling av plattformen utbildad på Handelshögskolan i Stockholm med en bakgrund som internationell Vd och inom olika branscher samt ägare och grundare av ett IT bolag. Han har under 20 år byggt en teknisk bas som Yesbox utgår ifrån. Motto: ”Tänk efter länge före”

Kicki Molin VD och arbetande konsult bakgrund i undersökningsbranschen som VD och projektledare samt arbetat som management konsult. Utbildad i ekonomi /statistik på Uppsala universitet och under de senaste 10 åren certifierad ledarskapsutvecklare. Fd elitidrottare En doer som gillar att ”Göra det nu.”

Mod och Samverkan

På Yesbox hyllar vi modigt ledarskap. Våra kunder har kontinuerligt bevisat att det är modet att bryta ny mark som driver verklig förändring. I en värld där standardlösningar är enkla att omfamna, inser vi att verkliga framsteg kräver mod och samverkan.

Varför Mod? I en tid när det är lätt att luta sig mot beprövade metoder och välkända vägar, står våra kunder ut genom sitt mod att anpassa och välja en egen väg. Vi tror att verklig innovation och förbättring kommer från att våga gå utanför standarder.

Samverkan som nyckel Yesbox tror på samverkan som grund för framtidens ledarskap. Genom att skapa en plattform för dialog och delaktighet möjliggör vi modiga beslut och innovativa lösningar. Vi har sett att när människor och idéer samverkar, uppstår både nya lösningar och bättre resultat.

Sikte mot framtiden: Vi strävar efter att skapa långsiktiga lösningar som kräver modigt ledarskap. Med våra verktyg och tjänster stöttar vi våra kunder i att forma en framtid där modiga beslut leder till framstående resultat.

Yesbox – där mod och samverkan skapar vägen för framtidens ledarskap.

Fokus för Mening och Mål

Vi människor drivs av både logik, känslor och sociala sammanhang. Hos Yesbox förstår vi att hjärtat behöver vara med i allt vi gör. Att hitta ett gemensamt fokus är kärnan i att skapa mening och riktning i vår vardag.

Varför gemensamt fokus är avgörande: Genom att dela ett gemensamt fokus skapar vi en grund för att fatta de rätta besluten och ge mening åt våra handlingar. Det är denna gemensamma riktning som ger oss möjlighet att arbeta tillsammans och sträva mot samma mål.

Våra metoder: Yesbox’s metoder är skapade med fokus på att styra mål, motivation och känslor i rätt riktning. Genom att integrera dessa delar i våra verktyg och tjänster, skapar vi förutsättningar för människor att följa en gemensam väg och uppnå önskade resultat.

Mål och Motivation i en riktning: Vi strävar efter att skapa en plattform där människor kan fokusera på sina mål, hitta motivationen och rikta sina känslor i en positiv riktning. Hos Yesbox är fokus nyckeln till meningsfullt arbete och framgångsrika resultat.

Resultat som Syns och Känns:

 

För att känna att förändring är på gång krävs tydliga och omedelbara resultat i praktiken. Hos Yesbox tror vi på att bevisa nyttan medan man är på väg, och våra verktyg är konstruerade för att göra just det.

Varför resultat direkt är avgörande: För att förstå värdet av det man gör behöver man se  resultat omedelbart. Det är den övertygelsen som driver oss att skapa verktyg som inte bara lovar förändring utan faktiskt levererar mätbara och tydliga resultat.

Vårt synsätt: På Yesbox ser vi regelbundet hur våra verktyg påverkar och gör skillnad i praktiken. Vi tror på att kombinera smart teknik med relevant kunskap om beteenden för att leverera praktiska och prisvärda verktyg.

Praktiska och tydliga Resultat: Genom att integrera smart teknik och förståelse för beteenden i våra verktyg strävar vi efter att skapa verkliga och tydliga resultat i just er verksamhet. Hos Yesbox är vi dedikerade till att leverera verktyg som inte bara lovar förbättring utan också bevisar det genom synliga och mätbara framsteg.