Välkommen att boka ett gratis Teamsmöte

Vill du lära mer om:

Yesbox effektiva och flexibla Pulsmätningar eller medarbetarundersökningar?

Kanske få tips kring roligare medarbetarsamtal?

Lära mer om digital on/offboarding och bra exitsamtal.

Eller ta del av hur man kan göra en effektiv 360 graders analys

Varför inte ta reda på hur effektiv din säljorganisation är?

Låt oss visa möjligheterna utifrån dina behov och erbjuda den app som du tycker ger mest effekt och tidsbesparing för er.

Klicka på länkarna för respektive område, om du vill veta mer.

Vi har fått mycket goda betyg på kompetens, service och stöd från våra kunder. Klicka på ikonen för att läsa mer.

På sidan här kan du också välja att boka ett möte direkt i  kalendern med Kicki Molin en av våra duktiga konsulter.

Referenser

”Med Yesbox får man en tydlig karta över vilka områden vi behöver arbeta vidare med för att nå verksamhetens affärsmål. Det är tydligt och enkelt att göra en plan för respektive område.”

Medarbetarna på Yesbox har också en hög kompetens om mätningar och utveckling av verksamheter. Detta tillsammans med suverän service och lyhördhet för våra behov gör att vi varmt kan rekommendera Yesbox.

Två av våra större kunder säger:

Fantastisk service från leverantören. Prisvärd plattform. Enkelhet, användarvänlighet, möjligheten att snabbt kunna se trender och tillgång till relevant benchmark”

”Vetskapen om att de frågor som ställs i samband med varje mätning är baserade på neurovetenskaplig forskning. Det skapar en bra grund som hjälper til”l att i samband med mätningarna öka förståelsen för våra grundläggande behov. Vi har också med hjälp av Yesbox fått bra stöd i att höja kompetensen om den forskning som Yesbox är baserat på inom koncernen vilket skapat stort mervärde.”