Välkommen att boka ett onlinemöte.

Vi har avsatt upp till 45 minuter. Vi diskuterar och du får höra OM hur du kan få bättre överblick över personlig och teams utveckling, drivkrafter välmående och målbilder.

 

Du får insikt om Yesbox processens enkelhet. Hur du skulle kunna börja, du får se verktyget och vi fokuserar på den modul du tycker är mest intressant att börja med.

Välkommen till ett möte med Kicki Molin eller Gunnar von Koch:

 

EnglishSwedish