Välkommen att boka ett gratis Teamsmöte

Vill du veta och lära mer om:

Yesbox effektiva och flexibla Pulsmätningar eller medarbetarundersökningar?

Kanske få tips kring roligare medarbetarsamtal?

Lära mer om digital on/offboarding och bra exitsamtal.

Eller ta del av hur man kan göra en effektiv 360 graders analys

Varför inte ta reda på hur effektiv din säljorganisation är?

Låt oss visa möjligheterna utifrån dina behov och erbjuda den app som du tycker ger mest effekt och tidsbesparing för er.

Klicka på länkarna för resp område om du vill veta mer.

Vi har mycket goda betyg på kompetens, service och stöd från våra kunder. Klicka på ikonen för att läsa mer.

På sidan du också välja att boka ett möte direkt i en kalender med Kicki Molin

Referenser

Vetskapen om att de frågor som ställs i samband med varje mätning är baserade på neurovetenskaplig forskning. Det skapar en bra grund som hjälper till att i samband med mätningarna öka förståelsen för våra grundläggande behov. Vi har också med hjälp av Yesbox fått bra stöd i att höja kompetensen om den forskning som Yesbox är baserat på inom koncernen vilket skapat stort mervärde.

Utöver detta är möjligheten att mäta fokusområden vid tillfällen under året då det följer övriga processer givande och gör att mätningarna blir ett stöd i både verksamhetsutveckling och arbetsmiljöarbetet.

Medarbetarna på Yesbox har också en hög kompetens om mätningar och utveckling av verksamheter. Detta tillsammans med suverän service och lyhördhet för våra behov gör att vi varmt kan rekommendera Yesbox.

En annan av våra större kunder säger:

Fantastisk service från leverantören. Prisvärd plattform. Enkelhet, användarvänlighet, möjligheten att snabbt kunna se trender och tillgång till relevant benchmark”