MEDARBETARSAMTAL MALL

Ladda ner mall för utvecklingssamtal

LADDA NER MALL

Använd en mall för att lyckas med medarbetarsamtalet 

 

Förutsättningarna för att lyckas med ett medarbetarsamtal handlar mycket om att ställa rätt frågor. Ladda ner Yesbox mall för att ha något att utgå ifrån som ger dialogen ett bra fokus. Tänk alltid igenom nedanstående punkter innan du genomför ett medarbetarsamtal.

Det finns förstås andra områden som är viktiga men här har vi valt att dela upp samtalet i tre delar:

1. Satsa på att lyssna på medarbetaren för att förstå vad som är viktigt och vilka andra drivkrafter som kan vara viktiga att förstå. Då kan du förstå hur du på bästa sätt kan stötta medarbetaren. Kräver ingen förberedelse.

2. Följ upp vilka kompetenser som behövs för att lyckas i arbetsrollen. Be medarbetaren tänka till kring styrkor och utvecklingspotential i förväg.

3. Summera i ett antal aktiviteter dvs vad som behöver göras.

Finns det fördelar med att använda en mall för

medarbetar eller utvecklingsamtal?

Det finns många fördelar med att använda en mall för medarbetarsamtal eller utvecklingssamtal. För det första ger det konkreta stöd till samtalets ämne och mål. Det skapar ett flöde i samtalet och ger struktur, vilket gör att man kan förbereda för att få ut det bästa av samtalet.

Det hjälper även att fokusera på de viktigaste sakerna som bör diskuteras. Alla parter skapar ett gemensamt förståelse för samtalets syfte och lösningar som ska lösas. En mall för medarbetarsamtal eller utvecklingssamtal hjälper också till att göra det lättare att mäta respons och resultat. Om samtalet tar slut innan alla frågor grundligt har diskuterats, ger det kvarvarande ämnena en mall att följa.

Det är också lättare att jämföra de olika samtalen man hållit om man kan hålla sig till en gemensam mall.

Bra utgångspunkter i utvecklingssamtalet

 

  • Syftet med medarbetarsamtalen- Vad vill ni åstadkomma? Gruppnivå samt individnivå? 
  • Koppla till företagets strategier och mål- Vilka mål ska ni ha? Var ska ni fokusera er energi på?
  • Medarbetarsamtal frågorna- Ta reda på vad som driver din medarbetare? Vad är viktigt för just honom/henne? 
  • Kompetensutvecklingen- Vilka affärsstrategier finns för nuvarande? Vilken kompetens är ni i behov av för att följa denna strategi? Vad har medarbetare för kompetens som passar in i detta? 
  • Handlingsplanen- Hur kan du göra en handlingsplan som korrelerar med medarbetarens mål & strategier för verksamheten? Vad har din medarbetare för mål? 
  • Uppföljning – Sammanfatta medarbetarsamtalen och tydliggör allt ni gått igenom!