MEDARBETARSAMTAL MALL

Ladda ner mall för medarbetarsamtal

LADDA NER MALL

Förutsättningarna för att lyckas med ditt medarbetarsamtal ligger i att ställa rätt frågor. Ladda ner vår mall för att ha något att utgå ifrån som ger dialogen rätt fokus – och tänk alltid igenom nedanstående punkter innan du genomför ett medarbetarsamtal.

  • Syftet med medarbetarsamtalen- Vad vill ni åstadkomma? Gruppnivå samt individnivå? 
  • Koppla till företagets strategier och mål- Vilka mål ska ni ha? Var ska ni fokusera er energi på?
  • Medarbetarsamtal frågorna- Ta reda på vad som driver din medarbetare? Vad är viktigt för just honom/henne? 
  • Kompetensutvecklingen- Vilka affärsstrategier finns för nuvarande? Vilken kompetens är ni i behov av för att följa denna strategi? Vad har medarbetare för kompetens som passar in i detta? 
  • Handlingsplanen- Hur kan du göra en handlingsplan som korrelerar med medarbetarens mål & strategier för verksamheten? Vad har din medarbetare för mål? 
  • Uppföljning – Sammanfatta medarbetarsamtalen och tydliggör allt ni gått igenom!
EnglishSwedish