MEDARBETARSAMTAL MALL

Ladda ner mall för medarbetarsamtal

LADDA NER MALL

 Förutsättningarna för att lyckas med ditt medarbetarsamtal ligger mycket i att ställa rätt frågor. Ladda ner en av våra mallar för att ha något att utgå ifrån som ger dialogen rätt fokus. Tänk alltid igenom nedanstående punkter innan du genomför ett medarbetarsamtal.

Det finns förstås andra områden som är viktiga men här har vi valt att dela upp samtalet i tre delar:

1. Satsa på att lyssna på medarbetaren för att förstå vad som är viktigt och vilka andra drivkrafter som kan vara viktiga att förstå. Då kan du förstå hur du på bästa sätt kan stötta medarbetaren. Kräver ingen förberedelse.

2. Följ upp vilka kompetenser som behövs för att lyckas i arbetsrollen. Be medarbetaren tänka till kring styrkor och utvecklingspotential i förväg.

3. Summera i ett antal aktiviteter dvs vad som behöver göras.

  • Syftet med medarbetarsamtalen- Vad vill ni åstadkomma? Gruppnivå samt individnivå? 
  • Koppla till företagets strategier och mål- Vilka mål ska ni ha? Var ska ni fokusera er energi på?
  • Medarbetarsamtal frågorna- Ta reda på vad som driver din medarbetare? Vad är viktigt för just honom/henne? 
  • Kompetensutvecklingen- Vilka affärsstrategier finns för nuvarande? Vilken kompetens är ni i behov av för att följa denna strategi? Vad har medarbetare för kompetens som passar in i detta? 
  • Handlingsplanen- Hur kan du göra en handlingsplan som korrelerar med medarbetarens mål & strategier för verksamheten? Vad har din medarbetare för mål? 
  • Uppföljning – Sammanfatta medarbetarsamtalen och tydliggör allt ni gått igenom!
EnglishSwedish