Förstå kraften i eNPS

Förstå medarbetarnas Inställning – Bygg en Stark Företagskultur: Yesbox stödjer er att utforska och förstå kraften i Employee Net Promoter Score (eNPS). Det är inte bara ett mått; det är en nyckelkomponent som öppnar upp att förstå medarbetarnas tankar och attityder om företaget.

     Varför eNPS är avgörande för organisationen:

        Att mäta och förstå eNPS är en nyckelkomponent för företag som strävar efter att förbättra sin                  arbetsmiljö och bygga en stark företagskultur. Det ger en inblick i hur deras anställda uppfattar                  företaget som helhet. Ett högt eNPS-värde indikerar inte bara trivsel utan också lojalitet mot                         arbetsgivaren.

Hjälp medarbetarna att uttrycka sig:

eNPS ger en möjlighet för anställda att uttrycka sina upplevelser genom en enkel fråga med en ranking från 0 till 10.  Svaren ger insikter om vilka som är ambassadörer, kritiker eller neutrala. Det är inte bara en mätning; det blir en öppning att uttrycka sin attityd till företaget.

Hur eNPS kan hjälpa:

eNPS ger företag möjligheten att ihop med andra mått mäta och förstå anställdas upplevelser och identifiera områden för förbättring oavsett bransch. Med en enkel fråga och bra analys fås  insikter för att öka anställdas nöjdhet och engagemang ytterligare.

Grundläggande mätning av lojalitet:

Employee Net Promoter Score (NPS) är ett mått på lojalitet och positiv inställning bland anställda. Det ger insikter om hur benägna anställda är att rekommendera sin arbetsplats till andra baserat på deras upplevelser. Det är inte bara en siffra; det är en reflektion av arbetsplatsen.

Fördjupa förståelsen med eNPS hos Yesbox:

Varför mäta eNPS? Employer Net Promoter Score (eNPS) är inte bara en siffra; det är en nyckelkomponent i medarbetar-undersökningen som avslöjar nivån av lojalitet bland era medarbetare. Internationellt erkänd, mäter eNPS styrkan i ert arbetsgivarvarumärke och ger en fördjupad förståelse av employer branding.

Som en enkel termomometer på arbetsplatsens hälsa:

Genom eNPS får ni inte bara en siffra utan en tydlig bild av fördelningen mellan ”ambassadörer,” ”kritiker,” och ”neutrala” medarbetare i er organisation. Det blir som att få en termometer som mäter arbetsplatsens hälsa och trivsel.

Smarta följdfrågor för djupare Insikter:

För att verkligen förstå era resultat är det viktigt att följa upp eNPS med smarta följdfrågor, både i själva enkäten och i eftermöten med medarbetarna. Detta ger er djupare insikter och skapar möjlighet att agera på den värdefulla feedbacken.

Grundläggande eNPS-metod:

eNPS-metoden bygger på en central fråga: ”I vilken grad skulle du kunna rekommendera ’vår organisation’ som arbetsplats till andra?” Svar ges på en skala mellan 0-10, där 0 innebär inte alls sannolikt och 10 innebär högst sannolikt. Svaren klassificeras i tre kategorier:

  • 0-6 = Kritiker (”Detractors”)
  • 7-8 = Passiva (”Passives”)
  • 9-10 = Ambassadörer (”Promoters”)

Yesbox – Er Partner för eNPS som stöd i framgång:

Vår plattform gör det enkelt att samla in och analysera era eNPS-resultat. Det ger er kraftfulla verktyg för att ständigt förbättra arbetsplatsens atmosfär och stärka ert arbetsgivarvarumärke. Utforska de många fördelarna med eNPS tillsammans med Yesbox och skapa en arbetsplats där lojalitet och engagemang blomstrar!

Historien bakom eNPS:

Net Promoter Score (NPS) startade som ett verktyg för att mäta kundlojalitet på 1990-talet. Med tiden har det anpassats och använts för att mäta medarbetarnas attityder och delaktighet.

Vill Du följa ert eNPS ? 

Utforska fördelarna och övervägandena med eNPS för att skapa en bättre arbetsmiljö och fördjupa förståelsen för din organisations kultur.

Vill du ha en demo Klicka här

Läs om fördelar och nackdelar här

Vi samarbetar även med EQ initiativet som hjälper dig att jämföra eNPS med era konkurrenter.