REFERENSER

Lyssna på våra kunder

BOKA DEMO

Här kan du läsa vad våra kunder tycker om oss.

Berättelsen om Swarco är lite längre och beskriver även deras situation. Läs gärna nedan.

Här kan du också se vilka betyg vi fått på BuisnessWith. Ett obertoende företag som frågat vad kunderna tycker om olika plattformar samt jämfört vilka funktioner som finns.

”Man bör inte enbart arbeta med arbetsmiljön genom mätningarna. Att ha bra och tydliga KPIer är också viktigt för hela affären.”

 

ITS (Intelligent Traffic Systems) ä ren bransch under stark tillväxt. SWARCO har många kompetenta och engagerade medarbetare och kommer att bli fler. Bolaget är en av pionjärerna inom utveckling av avancerade trafiksystem och LED-teknik och de spelar en aktiv roll i branschens professionella miljöer.

Att medarbetarna också får lär sig hur hjärnan fungerar är en bonus som skapar unika insikter. STARS*-mätningen ger Maria belägg för egna antaganden om vad som ”kommer hända”.

 

 

 

 

 

 

 

Maria ökar farten med Yesbox Puls på Swarcos kompetensresa

 

Maria Berggren är regional HR chef for Norden och Nederländerna inom trafik-och teknikkoncernen SWARCO, ett företag du möter dagligen som trafikant. 

 

SWARCO erbjuder lösningar som förbättrar miljön, trafikflödet och säkerheten. De hjälper sina kunder och partners att designa, installera, hantera och underhålla utrustning och lösningar för väg- och kollektivtrafik samt parkeringslösningar.

Maria inledde sitt samarbete med Yesbox 2016. Det hon är speciellt nöjd med i samarbetet är den höga servicenivån och att Yesbox koncept möjliggör att hela tiden anpassa lösningen efter kundens situation. Hon pekar särskilt på vikten av att arbeta med Pulsmätningarna, vilket gett mervärde på flera sätt. Synpunkter blir hörda och medarbetarna förstår samtidigt vikten av engagemang.

 

 

Hur personalen på SWARCO mår blir extra viktigt då deras arbete ofta utförs i utsatta trafikmiljöer där deras engagemang, förmåga att samarbeta och vara uppmärksamma är a och o för en trygg arbetsmiljö.

Ett påpekande Maria gör är dock att för att Yesbox Pulsmätningar ska stödja affären krävs att ledning tar processen på allvar redan från början.

Gör man det, dvs följer viktiga KPIer och också använder Yesbox unika referensvärden, finns det tydliga kopplingar mellan stressnivåer/ engagemang och mellan prestation/ lönsamhet.

Maria kan verkligen rekommendera Yesbox och den engagerade personalen.

Om ni också behöver hjälp med följa upp och motivera med hjälp av Yesbox Pulsmätningar, Onboarding eller medarbetarsamtal.

 

 

Så här säger andra kunder om oss…

Vi tycker att det är viktigt med engagemang och det stämmer väldigt bra överens med hur Yesbox Puls funkar, lösningen är enkel och tydlig att jobba med. Samarbetet har fungerat otroligt bra. Vi har hållit tidplaner, vi har utvecklat undersökningen så att den känns mer relevant för oss och vi har kunnat välja de delar som är viktiga för oss. Jag skulle absolut rekommendera YESbox Puls som ett bra verktyg för medarbetarundersökningar.

Christina Johansson

Head of Communications, Knowit AB med över 3800 anställda i Norden

Vetskapen om att de frågor som ställs i samband med varje mätning är baserade på neurovetenskaplig forskning.

Det skapar en bra grund som hjälper till att i samband med mätningarna öka förståelsen för våra grundläggande behov. Vi har också med hjälp av Yesbox fått bra stöd i att höja kompetensen om den forskning som Yesbox är baserat på inom koncernen vilket skapat stort mervärde.

Utöver detta är möjligheten att mäta fokusområden vid tillfällen under året då det följer övriga processer givande och gör att mätningarna blir ett stöd i både verksamhetsutveckling och arbetsmiljöarbetet.

Medarbetarna på Yesbox har också en hög kompetens om mätningar och utveckling av verksamheter. Detta tillsammans med suverän service och lyhördhet för våra behov gör att vi varmt kan rekommendera Yesbox

Anonym HR person ca 40 anställa

“Det finns ett annat engagemang nu. Medarbetarnas synpunkter kommer fram tydligt och det bästa är att det kommer från medarbetarna, ej från chefen. Det blir en dialog istället för en presentation.”

Jan Sigurdh

VD, Hällde

”Att jobba med kort och värderingar på detta sätt har en fantastisk kraft!”

Peter Bolt

Chef, SWECO

EnglishSwedish