REFERENSER

Lyssna på våra kunder

BOKA DEMO

”Man bör inte enbart arbeta med arbetsmiljön genom mätningarna. Att ha bra och tydliga KPIer är också viktigt för hela affären.”

ITS (Intelligent Traffic Systems) ä ren bransch under stark tillväxt. SWARCO har många kompetenta och engagerade medarbetare och kommer att bli fler. Bolaget är en av pionjärerna inom utveckling av avancerade trafiksystem och LED-teknik och de spelar en aktiv roll i branschens professionella miljöer.

Att medarbetarna också får lär sig hur hjärnan fungerar är en bonus som skapar unika insikter. STARS*-mätningen ger Maria belägg för egna antaganden om vad som ”kommer hända”.

 

 

 

 

 

Maria ökar farten med Yesbox Puls på Swarcos kompetensresa

Maria Berggren är regional HR chef for Norden och Nederländerna inom trafik-och teknikkoncernen SWARCO, ett företag du möter dagligen som trafikant. 

SWARCO erbjuder lösningar som förbättrar miljön, trafikflödet och säkerheten. De hjälper sina kunder och partners att designa, installera, hantera och underhålla utrustning och lösningar för väg- och kollektivtrafik samt parkeringslösningar.  

Maria inledde sitt samarbete med Yesbox 2016. Det hon är speciellt nöjd med i samarbetet är den höga servicenivån och att Yesbox koncept möjliggör att hela tiden anpassa lösningen efter kundens situation. Hon pekar särskilt på vikten av att arbeta med Pulsmätningarna, vilket gett mervärde på flera sätt. Synpunkter blir hörda och medarbetarna förstår samtidigt vikten av engagemang.

Hur personalen på SWARCO mår blir extra viktigt då deras arbete ofta utförs i utsatta trafikmiljöer där deras engagemang, förmåga att samarbeta och vara uppmärksamma är a och o för en trygg arbetsmiljö.

Ett påpekande Maria gör är dock att för att Yesbox Pulsmätningar ska stödja affären krävs att ledning tar processen på allvar redan från början.

 Gör man det, dvs följer viktiga KPIer och också använder Yesbox unika referensvärden, finns det tydliga kopplingar mellan stressnivåer/ engagemang och mellan prestation/ lönsamhet.

Maria kan verkligen rekommendera Yesbox och den engagerade personalen.

Om ni också behöver hjälp med följa upp och motivera med hjälp av Yesbox Pulsmätningar, Onboarding eller medarbetarsamtal.

Så här säger andra kunder om oss…

Vi tycker att det är viktigt med engagemang och det stämmer väldigt bra överens med hur Yesbox Puls funkar, lösningen är enkel och tydlig att jobba med. Samarbetet har fungerat otroligt bra. Vi har hållit tidplaner, vi har utvecklat undersökningen så att den känns mer relevant för oss och vi har kunnat välja de delar som är viktiga för oss. Jag skulle absolut rekommendera YESbox Puls som ett bra verktyg för medarbetarundersökningar.

Christina Johansson

Head of Communications, Knowit AB med över 2000 anställda i Norden

Tack vare Yesbox  lyckades jag få till helt nya samtal med mina medarbetare. Anställda som inte ville gå på medarbetarsamtal, eller som undrade om vi inte var klara mitt under samtalet, började plötsligt föra dialog på ett helt nytt sätt. Vi kan jobba vidare med organisationens värderingar och jag kan vara tydlig med att jag både vill förstå mina medarbetare samtidigt som jag sätter ramar och visar en tydlig väg. Jag rekommenderar verkligen YESbox Samtal.

Erik Berglind

Chef, Service Gästrikland, region Gävleborg

Jag fick tips från en kollega som arbetat med Yesbox Samtal på en annan arbetsplats och tyckte att det var bra. Det skulle vara ett mer öppet samtal i stället för färdiga frågor. Ett bra här och nu diskussionsunderlag. Först var jag skeptisk. Det lät lite flummigt.

Det fanns frågor att utgå ifrån men var mer coachande och som chef skulle man kunna jämför sin grupps svar. Men samtalet skulle styras mer av individen. Först var jag  inte helt tänd på idén. Men jag träffade YESbox och blev jätteintresserad. Det här var så mycket bättre.
Det var lättare att använda som ny som chef och har du varit chef länge är det ibland svårt att ställa nya frågor och hitta nya infallsvinklar utifrån individen och den situation som råder här och nu.  Det blev medarbetarsamtal för individen mer indirekt för chefen och faktiskt även för företaget. Det blir mer inspirerande för båda.
Det var roligt att göra det som medarbetare. Det var mer intressant. 
Det har varit lätt att få in nya chefer i det. Lätt för en chef att ta över det som var sagt i samtalet med chefen innan. Eller en person som har haft två chefer, det funkar även att använda det så, det är ett flexibelt och ett anpassningsbart verktyg.

YESbox Samtal funkar väldigt bra med vår värderingstyrda kultur.

Eva Pettersson

HR-chef, SSM

“Det finns ett annat engagemang nu. Medarbetarnas synpunkter kommer fram tydligt och det bästa är att det kommer från medarbetarna, ej från chefen. Det blir en dialog istället för en presentation.”

Jan Sigurdh

VD, Hällde

”Att jobba med kort och värderingar på detta sätt har en fantastisk kraft!”

Peter Bolt

Chef, SWECO

Yesbox Samtal fungerar utmärkt för oss och vi är mycket nöjda. Enkelt och överskådligt, och ger oss en mycket bra möjlighet till individuell uppföljning med naturlig koppling till målen. Verktyget skapar en bra, avslappnad men tydlig process för samtalen och det är enkelt att få till en bra dialog.

Cecilia Wingård

Hotelldirektör, Såstaholm hotel & konferens Stockholm

EnglishSwedish