VÅRA TJÄNSTER

Yesbox stödjer er organisations utveckling

Kicki Molin och Lotta Strindberg

Yesbox Dialog

Lyssna, leda och agera 

Yesbox dialoger är Utvecklings och medarbetarsamtal för olika skeden  i processen mellan chef & medarbetare. Motivations-samtal med värdekort, kompetenssamtal, målsamtal och 1:1 dialoger samlas övergripande online. Följ upp och motivera med hjälp av målsättningar eller aktiviteter.

Yesbox Puls medarbetarundersökning resultat och mätning

Yesbox Puls och enkäter

Insikt och utveckling 

Yesbox Puls skapar en bra utgångspunkt i dialogen. Genom att kontinuerligt följa trender och skapa dialoger kring viktiga ämnen utvecklas vi.

Yesbox Puls ger automatgenererade råd och gör det enkelt att sätta det fokus ni vill ha. Vid rätt tillfälle.

 

Yesbox komsult

 Yesbox Team och konsultstöd

Skräddarsydda lösningar 

Yesbox jobbar med ett antal kompletterande verktyg som tex drivkraftsanalys för team och individer och 360 graders analys för ledare. Våra konsulter stöttar  efter behov. Skapar insikter och dialog samt  engagemang.  Våra metoder grundar sig i den senaste hjärnforskningen, med utgångspunkt i neuroledarskap.

EnglishSwedish