VÅRA TJÄNSTER

Vi stödjer er utveckling

Kicki Molin och Lotta Strindberg

 Yesbox Dialog

Lyssna, leda och agera 

Yesbox Dialoger finns för olika skeden  i processen mellan chef & medarbetare. Motivations-samtal med värdekort, kompetenssamtal, målsamtal och 1:1 dialoger samlas övergripande online. Följ upp, utmana och motivera med hjälp av målsättningar & aktiviteter i en handlingsplan.

Yesbox Puls medarbetarundersökning resultat och mätning

Yesbox Puls

Insikt och utveckling av team och organisation

Yesbox Puls skapar en bra utgångspunkt i dialogen och fokus kring viktiga frågor. Genom att kontinuerligt följa trenden och skapa dialog utvecklas teamet. Med Yesbox Puls får ni råd och gör det enkelt att sätta det fokus ni vill ha. Vid rätt tillfälle.

 

Yesbox komsult

 Yesbox Team och konsultstöd

Skräddarsydda lösningar 

Yesbox jobbar med ett antal kompletterande verktyg som tex drivkraftsanalys för team och individer och 360 graders analys för ledare. Våra konsulter stöttar  efter behov. Skapar insikter och dialog samt  engagemang.  Våra metoder grundar sig i den senaste hjärnforskningen, med utgångspunkt i neuroledarskap.

EnglishSwedish