VÅRA TJÄNSTER

Vi skapar organisationer med växtkraft

 YESbox lösningar bygger växtkraft genom att bygga insikt samarbete och fokuserat engagemang både på kort och lång sikt. 

 Organisationers viktigaste konkurrensfördel är emotionellt engagemang för mål och uppdrag då:

  • Det är i princip omöjligt att kopiera engagemang.
  • Engagemang skapar lönsamhet, lojala kunder och effektiva medarbetare.

 Engagemang måste drivas av ledningen och är inte ett kortsiktigt projekt utan ett arbete som kräver djup kunskap och hela tiden behöver följas upp.

Yesbox Dialog

Förstå och led dina medarbetare på individnivå!

YESbox Samtal är verktyget som skapar en bra dialog mellan chef & medarbetare. Det är en blandning av ett fysiskt spel med värdekort och ett digitalt verktyg. Korten som används under medarbetarsamtalet, bygger på värderingar och hjälper till med kompetenser, målsättningar & handlingsplan.

Yesbox Puls

Förstå och utbilda dina medarbetare på gruppnivå!

YESbox Puls är verktyget som utbildar, skapar dialog och fokus. Genom att kontinuerligt visa fokus, dela analys och skapa dialog ökar ni intresset för utveckling. YESbox Puls gör det enkelt att sätta det fokus ni vill ha och behöver för hela organisationen vid rätt tillfälle.

 

 Våra

YESbox Consulting

Skräddarsydda lösningar 

Yesbox jobbar med ett antal andra verktyg som tex drivkraftsanalys för team och individer och 360 för ledare. Våra konsulter stöttar  efter behov för att organisationer ska nå sin fulla potential. Våra tjänster finns för att skapa insikter, dialog för motivation och engagemang.  Våra metoder grundar sig i den senaste hjärnforskningen, med utgångspunkt i neuroledarskap.

EnglishSwedish