VÅRA TJÄNSTER

Yesbox stödjer utveckling

Yesbox startades utifrån ett behov av mer engagerande dialoger mellan chefer och medarbetare samt mer flexibla, kortare och mer frekventa medarbetarundersökningar som stödjer utveckling av organisationer, team och medarbetare.

Ur dessa två digitala tjänster har Yesbox vuxit ihop till en integrerad plattform som erbjuder ett HR stöd till små- och medelstora bolag kring utveckling som involverar människor.

Yesbox har en:

  • Tydlig struktur som stöttar individer, team och organisationer i sin pågående utveckling.
  • Robust hantering av person-, organisations, jobbroll- och kompetensdata
  • Informationsstruktur som skapar trygghet kring behörigheter, personlig integritet och informationssäkerhet
  • Standarduppsättning av masterdata för att komma igång snabbt
  • Modulbaserat – börja med en del utan krav på att ”allt ska med”

Yesbox plattform omfattar följande moduler:

o Medarbetarundersökningar och Pulsmätningar

o Utvecklingssamtal och andra Dialoger i olika faser

o Team utveckling

o 360 graders-analys

o Kompetensuppföljning

o Skräddarsydda Onboardingprocesser

o Aktiviteter och mål – ingår alltid

Yesbox har  stor tilltro till att dialoger hjälper organisationer och dess medarbetare att utvecklas och förändras. Vi har därför tagit ett helhetsgrepp kring detta. Läs här om hur det började i tanken på change2grow och Novus

Målet är att skapa förutsättningar för att förbättra och utveckla organisationer genom människor.

En viktig del i det är att utgå från de 5 hinder som hjärnforskningen identifierat för prestation och samarbete. Vi river ned hindren och skapar bättre fokus.

Ni kan med Yesbox stöd stegvis implementera anpassade moduler och på det sättet snabbt vara igång.

Kicki Molin och Lotta Strindberg

Yesbox Dialog

Lyssna, leda och agera 

Yesbox dialoger är Utvecklings och medarbetarsamtal för olika skeden  i processen mellan chef & medarbetare. Motivations-samtal med värdekort, kompetenssamtal, målsamtal och 1:1 dialoger samlas övergripande online. Följ upp och motivera med hjälp av målsättningar eller aktiviteter.

Yesbox Puls medarbetarundersökning resultat och mätning

Yesbox Puls och enkäter

Insikt och utveckling 

Yesbox Puls skapar en bra utgångspunkt i dialogen. Genom att kontinuerligt följa trender och skapa dialoger kring viktiga ämnen utvecklas vi.

Yesbox Puls ger automatgenererade råd och gör det enkelt att sätta det fokus ni vill ha. Vid rätt tillfälle.

 

Yesbox komsult

 Yesbox Team och konsultstöd

Skräddarsydda lösningar 

Yesbox jobbar med ett antal kompletterande verktyg som tex drivkraftsanalys för team och individer och 360 graders analys för ledare. Våra konsulter stöttar  efter behov. Skapar insikter och dialog samt  engagemang.  Våra metoder grundar sig i den senaste hjärnforskningen, med utgångspunkt i neuroledarskap.

Yesbox plattform skapar förutsättningar för organisationer att blomstra

  •  skapades utifrån en frustration att både medarbetarsamtal och medarbetarundersökningar inte var effektiva eller användbara.
  • en plattform för att kontinuerligt skapa förutsättningar för utveckling och beteendeförändring.
  • skapar förutsättningar för att utveckla kulturen och arbetsmiljön i dialogen för att lyckas behålla och utveckla även medarbetare.

Vi erbjuder en modern och enkel lösning där olika samtal och undersökningar kan kombineras för att skapa förutsättningar.

Det bästa medarbetarsamtalet jag någonsin haft” säger flera av våra kunders medarbetare ( Kalle på Hellsten)

”Medarbetarna tar mer ansvar och fler egna initiativ” säger bl a Jan på Hällde