VÅR ORGANISATION

Låt oss presentera våra konsulter

BLI MER HJÄRNSMART - TA DEL AV VÅRA KUNSKAPSBREV

Kicki Molin

Brinner för att kombinationen mjuka relationer och hårda siffror.  Hon vill använda analys och särskilt forskning om våra beteenden för att skapa resultat . Hårt kontinuerligt arbete ger resultat men som gammal elitsimmare vet hon att det är lätt att tappa bort reflektion och dialog.

Kicki sprider mycket positiv energi och älskar fortfarande träning. Med 20 års erfarenhet av undersökningar och ledarskap från en karriär som statistiker, projektledare, försäljningsdirektör och VD har hon under 2000- talet utbildats inom beteendevetenskapliga fältet till NLP Master, Conversational IQ Coach, diplomerad workshopledare, Sports Performance Coach, DiSC och LAB Profile Trainer.

”Låt oss bygga team till STARS”

Agneta Nilsson

Agnetas fokus är att hitta och implementera de metoder, verktyg och arbetssätt som passar verksamheten och bäst möter den aktuella utmaningen. Hon är civilekonom med lång erfarenhet av eget ledarskap och förändringsledning, certifierad coach ICC, diplomerad mentor och NLP practitioner.

Handledarutbildad i Yesbox och andra väl valda verktyg eftersom:

Organisationer som lyckas skapa rätt förutsättningar för medarbetarna i förändring får inte bara en verksamhet som mår bra utan också en som presterar och levererar det som krävs. Det handlar om att öka engagemang och delaktighet i hela verksamheten. Här krävs tydlighet kring uppdrag och gemensamma målbilder. För individen handlar det ofta om insikt om egna och andras drivkrafter och behov.

”Rätt verktyg gör den stora skillnaden.”

Marie Svedberg

Marie är beteendevetare och har under hela sitt yrkesliv arbetat inom näringslivet på olika chefspositioner och har arbetat på såväl mindre familjeföretag som större internationella organisationer.

Effektiv kommunikation är Maries utgångpunkt och strävan är att tydliggöra och kombinera individens motivationskrafter med organisationens krav och behov – för bästa resultat.
Specialområden är bland annat rådgivning och coaching på individ- och gruppnivå samt team och ledarutveckling på olika organisatoriska nivåer. Hennes drivkraft är att ständigt se förändringsmöjligheter och hjälpa människor lyckas.

Anna Hallencreuz

Anna är beteendevetare med lång erfarenhet av förändringsarbete i såväl privat som offentlig verksamhet. Specialområden är främst företagskultur och värderingar, ledarskap och karriärutveckling. Anna drivs av lusten till sitt arbete, hon utgår alltid från en positiv grundsyn och att hitta varje individs och grupps utvecklingsförmåga.

Hon är coachingcertifierad (International Coaching Community, ICC) och använder ofta verktyg och beteendeprofiler som YESbox Drive, Workshops och YesBox formbarometer som identifierar vad som påverkar medarbetarnas motivation och vilka hindren är som minskar produktionen.

”Ta reda på fakta, hjälp chefer att ta fram verkningsfulla handlingsplaner och följ upp resultatet.”

Peter Moberg

Peter Moberg är konsulten som enkelt förklarar, skapar strukturer och ofta upplevs som medryckande workshopledare.

Peter har den senaste 20 åren mer stor entusiasm konsultat, analyserat samt utvecklat organisationer, grupper och ledare. Peters arbetssätt leder till medvetenhet, kunskap och framåtanda. 

Peters ledarbakgrund från försäljning, marknad, företagsutbildning och kommunikation gör honom till ett utmärk val för organisationens och ledarnas fortsatta utveckling. Peter är också ett bra stöd som chefsmentor och coach för många ledare, både om man är ny i rollen eller är en nestor.

”Allt blir tydligare och enklare med Peter som facilitator”.

Andris Zvejnieks

Andris har i mer än 30 år utvecklat arbetssätt och lagt upp kommunikation som får med sig hela organisationen på resan mot önskade resultat, ökad kundnöjdhet och förbättrad lönsamhet. Sedan 1994 har rollen varit kommunikationsansvarig, i LFV Arlanda, IBM Sverige, SAS Sverige samt Systembolaget.

Andris har en utökad fil kand från Uppsala universitet, med statskunskap, nyhetsvärdering och information som inriktning. Han har fördjupat sina kunskaper inom kommunikation och ledarskap genom Informationsföreningens och Handelshögskolans Communication Executive Program (CEP) samt utbildningar från bl a IFL och M-gruppen. Andris är LAB Profile® Practitioner samt INLPTA Certified Business Practitioner. Han är också utbildad handledare i Synergimetoden®. Andris undervisar själv på Berghs School of Communication, där han är kursledare för bl a Executive Communication Management-utbildningen.

Eva Hamboldt

Eva har över 20 års erfarenhet av arbete med förändrings- och utvecklingsprocesser på individ, grupp och organisationsnivå inom såväl globalt näringsliv som offentlig sektor.

Eva arbetar även med kommunikations-, ledarskaps- och medarbetarskapsfrågor och har, förutom en fil kand. inom kommunikationsvetenskap, en Masters i Neuroledarskap vid NeuroLeadership Institute i NY. På basis av detta har hon skapat ett koncept kallat ’Neuroledarskap i praktiken’ – där hon erbjuder konsulttjänster, utbildningar, föreläsningar och coaching utifrån ett neurovetenskapligt perspektiv på ledarskap och organisatorisk utveckling. 

 

Lotta Strindberg

Lotta är utbildad coach med passion för kommunikation, ledarskap och utveckling. 

Hon är den före detta mediechefen som insåg att hon var menad för ett annat liv och utbildade sig i metakommunikation och förändringsledning. Med värdeorden glädje, trygghet och enkelhet som kompass skapar hon struktur och nya vägar för kommunikation.

Det enda du kan vara säker på är att allt förändras. Hitta ditt förhållningssätt som gör dig framgångsrik och hållbar!”

Carina Vinberg

Carina hjälper andra till framgång genom att bygga tillit!
Med kunskap om hjärnans plasticitet och senaste hjärnforskningen tränar, utbildar och coachar hon individer och grupper.

Med kraftfulla verktyg ökas öppenhet och kommunikation framförallt kring värderingar och styrkor. Det bidrar till tillitsfulla kulturer med större välbefinnande, bättre samarbete och prestation. Vi som medarbetare är biologiska system med funktioner och behov att förstå och förhålla oss till. Carina är ICF Diplomerad Coach och kommunikolog, som ”walks the talk” och arbetar med spännande projekt bl.a. i Svalbard och Chamonix.

”Med Helhet för hållbarhet som motto tar jag hänsyn till att vi är människor, även på arbetet.”

Agneta Lundgren

Fast Track till tillit!
Agneta tar den senaste hjärnforskningen till hjälp när hon tränar, utbildar och coachar individer och grupper i ledarskap, samarbete och kommunikation. 

Med kraftfulla verktyg ökar vi trygghet och tillit i företagskulturen med öppenhet och kommunikation, framförallt kring värderingar och styrkor. Och det bidrar till större välbefinnande, bättre samarbete och prestation. Agneta är ICF Accociated Certified Coach och kommunikolog med ett ben i idrotten som elitbowlare.

”Vi behöver ta större hänsyn till att vi människor är biologiska system med funktioner och behov att förstå och förhålla oss till.”

Lasse Frisk

Lasse Frisk har en över 30-årig erfarenhet som utbildare och konsult inom Ledarskaps- och personlig utveckling. Lasse har både arbetat inom det privata näringslivet som utbildningschef under 20 års tid och är idag verksam som konsult, och styrelsemedlem.

Ett av de återkommande uppdrag Lasse har är ”Kurs för nya chefer” i tidningen Chefs regi. Lasse har en rik och varierad verktygslåda att använda sig av inom sina specialområden Utbildning, Ledarskap, Coaching och Praktisk Pedagogik.

Det Lasse brinner för är att arbeta med grupper och individer för att öka kompetensnivån och skapa entusiasm, engagemang och delaktighet. Förutom ett flertal ledarskapsutbildningar är han certifierad hos Metoda Konsulter och diplomerad coach enligt ICF.

Hanna Plymouth

Hanna som är vår representant i Väst Sverige hjälper människor och företag växa. Med en stabil grund inom allt från teknik och naturvetenskap till beteendeförändringar, i olika utbildningar och företag, hjälper Hanna människor och organisationer att utvecklas. I samspelet mellan individen och affären så händer mycket spännande och det är också där vi hittar en gemensam framtid med våra kunder.

 Som certifierad integrativ coach och med en mängd andra utbildningar och erfarenheter i bagaget, hjälper Hanna organisationer att utifrån de olika mötena, interna och externa, skapa tillväxt.

“För att företag ska utvecklas måste människorna i företagen utvecklas. Ett utvecklingsarbete ska gynna både individen och företaget. Här finns en oerhörd kraft och det är då jobbet blir roligt på riktigt!”

Åsa Inde

Åsa har en bakgrund inom vård och omsorg. Hon är medgrundare till ett antal vårdbolag – bl. a. Frösunda Omsorg AB och Team Olivia AB – och har arbetat med organisationsutveckling i såväl det lilla nystartade företaget som det större koncerner.

Åsa är utbildad sjukgymnast och diplomerad personalchef samt har studerat ett antal högskolekurser inom ekonomi och juridik och socialrätt. Att utveckla verksamheter tillsammans med kunder och medarbetare är ett viktigt framgångsrecept.

”Det behövs både kunskap och känsla för att lyckas”.

Vill Du komma i kontakt med oss?

Ställ din fråga här så återkommer vi!