Vad motiverar mina medarbetare?

Hur får jag alla att ta initiativ åt samma håll?

Forskning visar att svaret finns under ytan. Motivation och lyckosamma förändringar förutsätter att individerna kan agera i linje med sina värderingar. YESbox Samtal är utvecklat för att ert medarbetarsamtal ska kunna gå på djupet på ett enkelt sätt. 

YESbox Samtal är medarbetarsamtalet som tar avstamp i individens värderingar, vilket gör drivkrafterna tydliga!  Resultatet blir bättre då kommunikation  kan hänga ihop med målstyrning.

Hur går YESbox medarbetarsamtal till?

Värderingar

Med hjälp av kort som utgår från medarbetarens värderingar leds medarbetarsamtalet snabbt in på vad som är viktigt. Medarbetaren får välja de viktigaste korten och därefter ställer chefen frågor utifrån dessa värderingar. Korten gör att du som chef får en unik förståelse för varje individ & kan leda och motivera varje medarbetare utifrån unika förutsättningar. 

Kompetensbedömning

Det går även bra att lägga till kompetensbedömning i YESbox Samtal. Chef & medarbetare ska då innan värdesamtalet ha förberett sig och gjort varsin kort bedömning utifrån olika kompetensområden, som är kopplade till medarbetarens arbetsroll. Detta möjliggör för chefen att ge förslag till förbättrings/utvecklingsområden för varje individ. 

Individuell utvecklingsplan

När värderingarna och kompetenserna är avklarade blir det mycket enkelt att ta fram en utvecklingsplan för medarbetaren, där värderingar och kompetenser är inräknade. Då tas även hänsyn till företagets mål och strategier för att maximera den totala effekten.

Allting dokumenteras digitalt vilket gör det enkelt att följa upp samtidigt som materialet går att använda vid andra tillfällen som underlag för tex lönesamtal.

Testa verktyget!

Fyll i formuläret här till höger så kontaktar vi dig och berättar mer och du får även ett inlogg till en test-version av verktyget.

EnglishSwedish