Yesbox Dialoger

 Utvecklingssamtal som motiverar

och utvecklar 

BOKA DEMO

Yesbox dialoger

Att mötas med sin chef för att sätta ramarna och utveckling för framtiden samt utvärdera året som gått är viktigt. Det handlar för båda parter om att förbereda sig väl, att skapa ett bra samtalsklimat, lyssna och ge högkvalitativ återkoppling. Vi på Yesbox menar också att vi behöver förstå att vi är unika individer som motiveras och behöver få arbeta på olika sätt utifrån unika förutsättningar.

 Det handlar också om att sätta upp attraktiva mål och göra optimala uppföljningsplaner.

För att få ett år att hänga ihop bättre och hjälpa er att bygga och följa upp bra samtal för just er organisation har vi skapat olika faser.

Utgå först från dessa faser för att välja och bygga just din organisations bästa samtal.

Riktningsfas – Uppföljningsfas – Utvärderingsfas

Så här går två av Yesbox samtal till

“Det är ett litet knep att veta vad personalen går igång på och faktiskt veta vad de brinner för, för att bli en bra ledare. Så det är bra att lyssna på dem. Det är egentligen grundbulten till hela utvecklingsprocessen, faktiskt.”

Chef på Ikea

Motivationsdialog (lyssna)

     Med hjälp av digitala (och om så önskas fysiska) kort som utgår från medarbetarens motivation eller värderingar leds medarbetarsamtalet snabbt in på vad som är viktigt. Medarbetaren väljer område och därefter ställer ledaren frågor utifrån en coachande och inlyssnande process.

Våra kunder menar att medarbetaren ofta, tack vare processen, börjar ta fler egna initiativ även i vardagen. Samtalet gör också att du som chef får en unik förståelse för varje individ som kan leda sig själv och bli mer motiverad utifrån sina unika förutsättningar. Klicka här om du vill se en kort presentation av verktyget.

Kompetensdialog (leda)

Vi arbetar med kunskaper (färdigheter) och kompetenser (visad förmåga av kunskaper) i Yesbox kompetenssamtal. Syftet är att leda medarbetaren i rätt riktning. Chef & medarbetare gör innan samtalet sin förberedelse och varsin bedömning utifrån olika kompetensområden, som är kopplade till medarbetarens arbetsroll. Detta möjliggör för chefen och medarbetaren att ge förslag till förbättrings/utvecklingsområden för varje individ. 

Aktiviteter (göra)

När motivationen, färdigheterna (kunskapen) och kompetenserna är avklarade blir det enkelt att ta fram en utvecklingsplan för medarbetaren, där motivation och kompetenser är inräknade. Då tas även hänsyn till företagets mål och strategier för att maximera den totala effekten.

Allt dokumenteras digitalt i handlingsplanen och kan kombineras med egna Pulsmätningar månads eller veckosamtal. Detta gör det enkelt att följa upp samtidigt som materialet ger er överblick och underlag hela året. 

Vi har mallar för många samtal i olika faser som vi också kan kalla innan, under och efter

Testa Yesbox Dialog

Fyll i formuläret här till höger så kontaktar vi dig och berättar mer. Du får även ett inlogg till en helt kostnadsfri demo i den digitala delen av verktyget.

Videon nedan ger en kortare inblick i hur ett medarbetarsamtal kan gå till när du använder YESbox Samtal.

 

Riktningsfasen (innan)
Här handlar det om att sätta upp just riktningen.

Vart ska vi?

Målsamtal (NÖHRA, Värdesamtal)

Uppföljningsfasen (under)

Vi följer upp tex:

1:1 samtal, Aktuella aktiviteter

SWOT/ GROW

Nuläge (hur går det, mår du?, stöd?  Vad händer nu?)

Mandat

Kompetenssamtal


Utvärderingsfasen (efter)

 Lönesamtal
Kompetensutvärdering/ utveckling

Måluppfyllelse 

EnglishSwedish