Yesbox Dialoger

 Utvecklings- och medarbetarsamtal som motiverar

och utvecklar 

BOKA DEMO

  Yesbox dialoger – utvecklande medarbetarsamtal

Dialoger är en central del i att komma vidare med problem, utmaningar och nya initiativ. Det är i dialoger vi blir lyssnade på, där vi gör oss hörda och där vi förstår idéer från andra och varför dessa är viktiga – för personen, teamet och organisation.

Dialoger har också den fördelen att de ofta redan sker. Det ”enda” Yesbox gör är att underlätta att dialoger sker samt underlätta uppföljning.

Vi ser dialoger i 3 faser som vi tror gäller i många organisationer:

Riktningsfas – Uppföljningsfas – Utvärderingsfas

  • Riktningsfas: Här diskuteras både personliga önskemål, värderingar samt mål och behov på organisations- och teamnivå. Ni enas om en riktning.
  • Uppföljningsfas: Denna är den längsta och pågår i princip hela tiden. Genom påminnelse om uppföljningssamtal, och upphämtning av relevanta poster från aktivitetslistan (även det som ska göras på längre sikt) kan den dagliga verksamheten underlättas –det blir lättare att prioritera.
  • Utvärderingsfas: Här gås igenom om mål är uppnådda, om målen varit relevanta och båda parter gör en reflektion över vad som kan göras annorlunda eller bättre.

Alla aktiviteter som bestäms i dialoger landar i den integrererade handlingsplanen som även innehåller mål på både personlig, team- och organisationsnivå.

Ett team från Yesbox hjälper er med uppsättningen hela första året. Analys och resultat kan skapas efter olika behörigheter vid olika tidpunkter.

Eller bygg på det ni gör idag så anpassar vi systemet efter det.

Så här går två av Yesbox samtal till


“Det är ett litet knep att veta vad personalen går igång på och faktiskt veta vad de brinner för, för att bli en bra ledare. Så det är bra att lyssna på dem. Det är egentligen grundbulten till hela utvecklingsprocessen, faktiskt.”

Chef på Ikea

Värdesamtalet för mer engagemang

Ett kraftfullt medarbetarsamtal som med hjälp av digitala (och ev. fysiska) kort som utgår från medarbetarens motivation eller värderingar leds medarbetarsamtalet snabbt in på vad som är viktigt. Medarbetaren väljer område och därefter ställer ledaren frågor utifrån en coachande och inlyssnande process.

Våra kunder menar att medarbetaren ofta, tack vare processen, börjar ta fler egna initiativ även i vardagen. Samtalet gör också att du som chef får en unik förståelse för varje individ som kan leda sig själv och bli mer motiverad utifrån sina unika förutsättningar. Se film här om du vill se en kort presentation av verktyget.

Kompetensdialog

I Yesbox kompetenssamtal arbetar vi med kunskaper, färdigheter och beteenden (K-komponenter) som hjälper medarbetaren att möta krav på kompetenser. Syftet är att leda medarbetaren i rätt riktning. Chef & medarbetare gör innan samtalet varsin förberedelse och bedömning utifrån kompetenskraven, som är kopplade till medarbetarens jobbroll. Detta möjliggör för både chefe och medarbetare att ge förslag till förbättrings- och utvecklingsområden.

Yesbox kompetenser

Hur kan du få ut mer av dina dialoger

 

Testa Yesbox Dialog/ medarbetarsamtal

Fyll i formuläret här till höger så kontaktar vi dig och berättar mer. Du får även ett inlogg till en helt kostnadsfri demo i den digitala delen av verktyget.

Videon nedan ger en kortare inblick i hur ett medarbetarsamtal kan gå till när du använder Yesbox Samtal.

EnglishSwedish