YESBOX SAMTAL

Verktyget som får dig att förstå dina medarbetare på riktigt

BOKA DEMO

Genom att förstå dina medarbetare kan du leda dem i rätt riktning!

Verktyget YESbox Samtal utgår från en kortlek som är framtagen utifrån senaste hjärnforskningen inom neuro-research. Korten är utformade för att skapa en diskussion mellan chef och medarbetare som direkt leder in på det som är viktigt, både för individen och organisationen. Samtalet gör det tydligt vad varje individs drivkraft är och vad som krävs för att just den individen ska kunna nå sin fulla potential. 

YESBox Samtal process:

Värderingar

Med hjälp av kort som utgår från medarbetarens värderingar leds medarbetarsamtalet snabbt in på vad som är viktigt. Medarbetaren får välja de viktigaste korten och därefter ställer chefen frågor utifrån dessa värderingar. Korten gör att du som chef får en unik förståelse för varje individ & kan leda och motivera varje medarbetare utifrån unika förutsättningar. 

Kompetenser

 Chef & medarbetare ska innan samtalet ha förberett sig och gjort varsin kort bedömning utifrån olika kompetensområden, som är kopplade till medarbetarens arbetsroll. När värderingarna har gåtts igenom tittar man snabbt på resultaten av denna kompetensbedömning. Detta möjliggör för chefen att framhäva sina synpunkter och förslag till förbättrings/utvecklingsområden. 

Individuell utvecklingsplan

När värderingarna och kompetenserna är avklarade blir det mycket enkelt att ta fram en utvecklingsplan för medarbetaren. Då tas även hänsyn till företagets mål och strategier för att maximera den totala effekten. Allting dokumenteras digitalt vilket gör det enkelt att följa upp samtidigt som materialet går att använda vid andra tillfällen som underlag för tex lönesamtal.

Testa verktyget!

Fyll i formuläret här till höger så kontaktar vi dig och berättar mer och du får även ett inlogg till en test-version av verktyget.