YESbox Samtal

Engagerande medarbetarsamtal som synliggör det som är viktigt

BOKA DEMO

Vad motiverar mina medarbetare och hur får jag alla att ta initiativ som leder åt samma håll?

Forskning visar att svaret finns under ytan, i varje medarbetares inre värderingar. Motivation och framgångsrika förändringar förutsätter att individerna kan agera i linje med sina värderingar.

YESbox Samtal är medarbetarsamtalet som tar avstamp i individens värderingar vilket gör drivkrafterna tydliga, de kommer upp till ytan! Kommunikationen förenklas liksom målstyrningen.

Så här går YESbox Medarbetarsamtal till

Värderingar

Med hjälp av kort som utgår från medarbetarens värderingar leds medarbetarsamtalet snabbt in på vad som är viktigt. Medarbetaren får välja de viktigaste korten och därefter ställer chefen frågor utifrån dessa värderingar. Korten gör att du som chef får en unik förståelse för varje individ & kan leda och motivera varje medarbetare utifrån unika förutsättningar. 

Kompetensbedömning

Det går även bra att lägga till kompetensbedömning i YESbox Samtal. Chef & medarbetare ska då innan värdesamtalet ha förberett sig och gjort varsin kort bedömning utifrån olika kompetensområden, som är kopplade till medarbetarens arbetsroll. Detta möjliggör för chefen att ge förslag till förbättrings/utvecklingsområden för varje individ. 

Individuell utvecklingsplan och egna mallar

 

När värderingarna och kompetenserna är avklarade blir det mycket enkelt att ta fram en utvecklingsplan för medarbetaren, där värderingar och kompetenser är inräknade. Då tas även hänsyn till företagets mål och strategier för att maximera den totala effekten.

Allting dokumenteras digitalt och kan kombineras med era egna månads eller veckosamtal. Detta gör det enkelt att följa upp samtidigt som materialet ger er överblick och underlag för tex lönesamtal.

Testa YESbox Samtal

Fyll i formuläret här till höger så kontaktar vi dig och berättar mer. Du får även ett inlogg till en helt kostnadsfri demo i den digitala delen av verktyget.

EnglishSwedish