Yesbox Dialoger

 Utvecklingssamtal som motiverar

och utvecklar 

BOKA DEMO
En av utgångspunkterna i utvecklingssamtalet är att enas kring vad hen är bra på
eller behöver utveckla och att hitta motivationen för att nå målen.

Dialogen innehåller viktig reflektion som är särskilt viktig i dessa osäkra tider.

En framgångsrik dialog är en “win-win” .

Framgång avgörs också av upplevelsen av dialogen, inte enbart i de mätbara aktiviteter och mål som sätts upp.

Känslan av att förstå lite mer och vilja återkoppla är minst lika viktig! Det ska också vara kul!

.

Så här går Yesbox utvecklingssamtal till

“Det är ett litet knep att veta vad personalen går igång på och faktiskt veta vad de brinner för, för att bli en bra ledare. Så det är bra att lyssna på dem. Det är egentligen grundbulten till hela utvecklingsprocessen, faktiskt.”

Chef på Ikea

Motivationsdialog (lyssna)

     Med hjälp av digitala (och om så önskas fysiska) kort som utgår från medarbetarens motivation eller värderingar leds medarbetarsamtalet snabbt in på vad som är viktigt. Medarbetaren väljer område och därefter ställer ledaren frågor utifrån en coachande och inlyssnande process.

Våra kunder menar att medarbetaren ofta, tack vare processen, börjar ta fler egna initiativ även i vardagen. Samtalet gör också att du som chef får en unik förståelse för varje individ som kan leda sig själv och bli mer motiverad utifrån sina unika förutsättningar. Klicka här om du vill se en kort presentation av verktyget.

Kompetensdialog (leda)

Vi arbetar med kunskaper (färdigheter) och kompetenser (visad förmåga av kunskaper) i Yesbox kompetenssamtal. Syftet är att leda medarbetaren i rätt riktning. Chef & medarbetare gör innan samtalet sin förberedelse och varsin bedömning utifrån olika kompetensområden, som är kopplade till medarbetarens arbetsroll. Detta möjliggör för chefen och medarbetaren att ge förslag till förbättrings/utvecklingsområden för varje individ. 

Aktiviteter (göra)

När motivationen, färdigheterna (kunskapen) och kompetenserna är avklarade blir det enkelt att ta fram en utvecklingsplan för medarbetaren, där motivation och kompetenser är inräknade. Då tas även hänsyn till företagets mål och strategier för att maximera den totala effekten.

Allt dokumenteras digitalt i handlingsplanen och kan kombineras med egna Pulsmätningar månads eller veckosamtal. Detta gör det enkelt att följa upp samtidigt som materialet ger er överblick och underlag hela året. 

Vi har mallar för många samtal i olika faser tex uppstartsfasen (mål och motivationssamtal) och i uppföljningsfasen

Testa Yesbox Dialog

Fyll i formuläret här till höger så kontaktar vi dig och berättar mer. Du får även ett inlogg till en helt kostnadsfri demo i den digitala delen av verktyget.

Videon nedan ger en kortare inblick i hur ett medarbetarsamtal kan gå till när du använder YESbox Samtal.

EnglishSwedish