Yesbox Medarbetarsamtal

 Utvecklings- och medarbetarsamtal som motiverar

och utvecklar

BOKA ONLINE MÖTE

   Yesbox medarbetar och utvecklingssamtal

Kartlägger och frigör potentialen i en resultatdrivande dialog

Samtal är en central del i att komma vidare med problem, utmaningar och nya initiativ. Det är i dialoger vi blir lyssnade på, där vi gör oss hörda och där vi förstår idéer och varför dessa är viktiga – för personen, teamet och organisationen. Dialoger har också den fördelen att de ofta redan sker. Yesbox skapar överblick och enkel uppföljning av alla medarbetar- eller utvecklingssamtal. 

Hur kan en digital plattform utveckla medarbetarsamtalet?

En digital plattform för medarbetarsamtal är ett bra verktyg för både arbetsgivare och medarbetare särskilt vid utvärderingar och utveckling. Det ger båda parter möjlighet att ta del av relevant information innan och efter samtalet på ett mer bekvämt sätt. Dessutom är det möjligt att använda tydliga filtreringar, så att man kan förbättra samtalens effektivitet, så att alla får ta del av relevant information. Det går också att effektivt spåra tidigare medarbetarsamtal. Vilket gör att man kan se vilka frågor som har diskuterats innan och planera för kommande samtal. Allt detta kan hjälpa arbetsgivaren att identifiera problem och lösningar, förbättra medarbetarnas motivation och hålla en samlad bild av medarbetarnas insatser och resultat.

Vad säger arbetsmiljölagen?

Utvecklngssamtal är ett värdefullt verktyg för organisationer som vill öka produktiviteten och förbättra arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket rekommenderar att frågor kring arbetsförhållanden tas upp kontinuerligt i medarsamtalet.

Medarbetarsamtal kan också vara ett forum där ledare och medarbetare individuellt diskuterar företagets mål och strategier för att öka effektiviteten. Det ger företaget möjligheten att få individuell värdefull feedback och få insikt i medarbetarens drivkrafter, arbetssätt, styrkor och brister. Medarbetarsamtalet kan också användas för att diskutera nya projekt, för kompetensuppföljning eller omfördelning av arbetsbelastning. I stort sett spelar medarbetarsamtalen en viktig roll i organisationers förbättringar.

  Alla aktiviteter som bestäms i dialoger landar i den integrererade handlingsplanen. Kombinera sedan dem med mål på både personlig, team- och organisationsnivå.

  Yesbox samtalsmallar finns online och ger både  inspiration och struktur. Ett team från Yesbox hjälper alltid till med förslag, anpassning och uppsättning av hela processen.

  Så här går två av Yesbox medarbetarsamtal till

    “Det är ett litet knep att veta vad personalen går igång på och faktiskt veta vad de brinner för, för att bli en bra ledare.
  Så det är bra att lyssna på dem.
  Det är egentligen grundbulten till hela utvecklingsprocessen, faktiskt.”

  Chef på Ikea

  Värdesamtalet - ett utvecklingssamtal som skapar motivation

  Värdesamtalet är ett medarbetarsamtal där medarbetaren väljer vad hen vill prata om genom att välja kort.Dessa kort utgår från medarbetarens behov eller värderingar.

  Varför väljer medarbetaren samtalsämnen?

  Medarbetaren får välja samtalsämne för att samtalet snabbt leds in på vad som är viktigt för medarbetaren. Medarbetaren reflekterar med stort engagemang kring sina egna frågor. Ledaren som ställer korta frågor och lyssnar förstår under processen medarbetarens behov och drivkrafter. Det blir lättare att leda och arbeta med självledarskap.

  Våra kunder menar att medarbetaren ofta, tack vare processen, börjar ta fler egna initiativ även i vardagen. Samtalet gör också att ledaren får en unik förståelse för hur varje individ  kan leda sig själv och bli mer motiverad utifrån sina unika förutsättningar. Se film här om du vill se en kort presentation av verktyget.

  Kompetensdialog

  I Yesbox kompetenssamtal arbetar vi med kunskaper, färdigheter och beteenden som hjälper medarbetaren att möta krav på kompetenser. Syftet är att leda medarbetaren i rätt riktning. Chef & medarbetare gör innan samtalet varsin förberedelse och bedömning utifrån kompetenskraven, som är kopplade till medarbetarens jobbroll. Detta möjliggör för både chef och medarbetare att ge förslag till förbättrings- och utvecklingsområden.

  Yesbox kompetenser

  Hur kan du få ut mer av dina dialoger

   ”Jaget för laget”

  När vi börjar med att förstå individen och sedan sätter in behov och kunskaper i ett Team-sammanhang kan vi få mycket högpresterande Team.

  • Ta fram en utvecklingsplan för medarbetaren, där motivation och kompetenser är inräknade. Då tas även hänsyn till företagets mål och strategier för att maximera den totala effekten. Läs mer om mål och aktiviteter här.

  Testa Yesbox Dialog/ medarbetarsamtal

  Fyll i formuläret här till höger så kontaktar vi dig och berättar mer. Du får även ett inlogg till en helt kostnadsfri demo i den digitala delen av verktyget.

  Videon nedan ger en kortare inblick i hur ett medarbetarsamtal kan gå till när du använder Yesbox Samtal.