YESbox Samtal

 Medarbetarsamtal som synliggör och utvecklar kommunikationen

BOKA DEMO

 Har du tänkt på att er kultur byggs av på vilket sätt ni pratar med varandra? Hur ni dessa tider hjälper varandra att fokusera och samarbeta trots all oro?

Forskning visar att en stark kultur som bygger på samarbete och utveckling skapas i dialogen, i varje medarbetares förmåga att uttrycka sig. Motivation och framgångsrika förändringar förutsätter att individerna kan kommunicera på riktigt.

YESbox Samtal är medarbetarsamtalet som tar avstamp i vad som är viktigt för varje person vilket gör drivkrafterna tydliga.

Kommunikation mellan individer och samarbete i teamen utvecklas stegvis

Så här går YESbox Medarbetarsamtal till

Drivkrafter

     Med hjälp av digitala (och om så önskas fysiska) kort som utgår från medarbetarens drivkrafter eller värderingar leds medarbetarsamtalet snabbt in på vad som är viktigt. Medarbetaren får välja vad som är viktigast och därefter ställer ledaren frågor utifrån en coachande och inlyssnande process.

Våra kunder menar att medarbetaren ofta, tack vare processen, börjar ta fler egna initiativ även i vardagen. Samtalet gör också att du som chef får en unik förståelse för varje individ som kan leda sig själv och bli mer motiverad utifrån sina unika förutsättningar. Klicka här om du vill se en kort presentation av verktyget.

Kompetensbedömning

Vi använder en smart kompetensbedömning i YESbox Samtal. Syftet är att leda medarbetaren i rätt riktning. Chef & medarbetare gör innan värdesamtalet sin förberedelse och varsin bedömning utifrån olika kompetensområden, som är kopplade till medarbetarens arbetsroll. Detta möjliggör för chefen att ge förslag till förbättrings/utvecklingsområden för varje individ. 

Individuell utvecklingsplan och egna mallar

 

När värderingarna och kompetenserna är avklarade blir det mycket enkelt att ta fram en utvecklingsplan för medarbetaren, där värderingar och kompetenser är inräknade. Då tas även hänsyn till företagets mål och strategier för att maximera den totala effekten.

Allting dokumenteras digitalt och kan kombineras med era egna månads eller veckosamtal. Detta gör det enkelt att följa upp samtidigt som materialet ger er överblick och underlag för tex lönesamtal.

Testa YESbox Samtal

Fyll i formuläret här till höger så kontaktar vi dig och berättar mer. Du får även ett inlogg till en helt kostnadsfri demo i den digitala delen av verktyget.

Videon nedan ger en kortare inblick i hur ett medarbetarsamtal kan gå till när du använder YESbox Samtal.

EnglishSwedish