YESbox Samtal

 Utvecklingssamtal som motiverar

och utvecklar 

BOKA DEMO
En av utgångspunkterna i utvecklingssamtalet är att få den enskilda personen att förstå vad han eller hon är bra på eller behöver utveckla och att hitta motivationen för att ta sig framåt.

Dialogen följs av att parterna reflekterar och noterar de viktigaste reflektionerna

En framgångsrik dialog är en “win-win” för båda parter – det ska finnas möjligheter för båda att se fördelar i det som beslutas

Framgång avgörs också av upplevelsen av dialogen, inte enbart i de mätbara aktiviteter och mål som sätts upp. Känslan av att vilja ha en dialog igen är minst lika viktig! Det ska kännas kul!

.

Så här går YESbox utvecklingssamtal till

Motivationsdialog

     Med hjälp av digitala (och om så önskas fysiska) kort som utgår från medarbetarens motivation eller värderingar leds medarbetarsamtalet snabbt in på vad som är viktigt. Medarbetaren får välja vad som är viktigast och därefter ställer ledaren frågor utifrån en coachande och inlyssnande process.

Våra kunder menar att medarbetaren ofta, tack vare processen, börjar ta fler egna initiativ även i vardagen. Samtalet gör också att du som chef får en unik förståelse för varje individ som kan leda sig själv och bli mer motiverad utifrån sina unika förutsättningar. Klicka här om du vill se en kort presentation av verktyget.

“Det är ett litet knep att veta vad personalen går igång på och faktiskt veta vad de brinner för, för att bli en bra ledare. Så det är bra att lyssna på dem. Det är egentligen grundbulten till hela utvecklingsprocessen, faktiskt.”

Chef på Ikea

Kompetensdialog

Vi arbetar med kunskaper (färdigheter) och kompetenser (visad förmåga av kunskaper) i YESbox Dialog. Syftet är att leda medarbetaren i rätt riktning. Chef & medarbetare gör innan samtalet sin förberedelse och varsin bedömning utifrån olika kompetensområden, som är kopplade till medarbetarens arbetsroll. Detta möjliggör för chefen och medarbetaren att ge förslag till förbättrings/utvecklingsområden för varje individ. 

Aktiviteter och mallar

När motivationen, färdigheterna (kunskapen) och kompetenserna är avklarade blir det mycket enkelt att ta fram en utvecklingsplan för medarbetaren, där motivation och kompetenser är inräknade. Då tas även hänsyn till företagets mål och strategier för att maximera den totala effekten.

Allting dokumenteras digitalt i handlingsplanen och kan kombineras med era egna Pulsmätningar månads eller veckosamtal. Detta gör det enkelt att följa upp samtidigt som materialet ger er överblick och underlag hela året.

Testa YESbox Dialog

Fyll i formuläret här till höger så kontaktar vi dig och berättar mer. Du får även ett inlogg till en helt kostnadsfri demo i den digitala delen av verktyget.

Videon nedan ger en kortare inblick i hur ett medarbetarsamtal kan gå till när du använder YESbox Samtal.

EnglishSwedish