Yesbox Samtal

_

Yesbox Samtal

Kreativa & effektiva medarbetarsamtal 

_

Lämnar du verkligen dina personliga värderingar när du går till jobbet? Vi på Yesbox Talent har sett gång på gång hur det är de allra mest personliga värderingarna hos den enskilda som avgör om en person kan göra sitt allra bästa, oavsett om det är hemma eller på jobbet.  Individuella värderingar kan vara den avgörande faktorn till ett företags framgång läs mer här.  Yesbox Samtal är verktyget som hjälper er förstå varandras värderingar & skapar effektiva dialoger mellan chef & medarbetare. Verktyget, utformat som ett spel, skapar en grundläggande förståelse mellan chef & medarbetare så ni tillsammans kan skapa en lönsam individuell handlingsplan.

Komponenter Yesbox Samtal

Värdesamtal

Du genomför ett medarbetarsamtal med hjälp av kort som utgår från medarbetarens värderingar. Medarbetare & chef ställer frågor utifrån dessa värderingar. Spelet gör att du som chef får en unik förståelse för varje individ & kan leda och motivera varje medarbetare utifrån unika förutsättningar. Samtalet dokumenteras parallellt digitalt.

 

YESbox Samtal kort
Kortlek för värdesamtal YESbox Samtal

Kompetensutveckling

Chef & medarbetare gör varsin bedömning utifrån olika kompetensområden, som är kopplade till medarbetarens arbetsroll. Under medarbetarsamtalet jämförs kompetensbedömningen utifrån värderingarna ni kom fram till. Kompetensbedömningen gör det enkelt att skapa dialog mellan chef & medarbetare. Dessutom skapar det engagemang & motivation då samtalet bygger på värderingar.

 

Individuell utvecklingsplan

Medarbetarsamtalet gör det enkelt och tydligt att ta fram en handlingsplan utifrån medarbetarens drivkrafter och styrkor som utgångspunkt. I handlingsplanen tas hänsyn till företagets mål och strategier för att maximera den totala effekten. Du följer enkelt upp alla dina medarbetares handlingsplaner i det digitala verktyget. Material kan även användas som underlag för tex lönesamtal, utvecklingssamtal etc.

samtal

Testa verktyget innan du bestämmer dig!

Fyll i formuläret här till höger så kontaktar vi dig och berättar mer och du får även ett inlogg till en test-version av verktyget.