Yesbox Medarbetarsamtal

 Utvecklingssamtal som motiverar

 

BOKA ONLINE MÖTE

Utvecklings och medarbetarsamtal för gemensam framgång

Maximera potentialen genom resultatinriktade medarbetarsamtal med Yesbox

Fånga och frigör potentialen genom effektiva medarbetarsamtal. Dialog är ofta nyckeln för att lösa problem, möta utmaningar och driva nya initiativ framåt. I dialogen får vi lyssna, göra oss hörda och förstå  – både för individen, teamet och organisationen. Yesbox ger dig överblick och enkel uppföljning av  och utvecklings och medarbetarsamtal.

Hur kan en digital plattform förbättra medarbetarsamtalet?

En digital plattform för medarbetarsamtal är ett kraftfullt verktyg för arbetsgivare och medarbetare, särskilt vid utvärdering och utveckling. Den ger båda parter möjlighet att smidigt ta del av information före och efter samtalet. Med tydliga filtreringar kan effektiviteten i samtalen förbättras, och alla kan dra nytta av relevant information. Dessutom kan tidigare medarbetarsamtal enkelt spåras, vilket ger insikt om tidigare diskuterade frågor och möjlighet att planera för framtida samtal. Detta hjälper arbetsgivaren att identifiera problem och lösningar, förbättra medarbetarnas motivation och behålla en överblick över deras insatser och resultat.

Vad säger arbetsmiljölagen?

Utvecklingssamtal är ett värdefullt verktyg för organisationer som strävar efter ökad produktivitet och förbättrad arbetsmiljö. Enligt Arbetsmiljöverket bör frågor om arbetsförhållanden kontinuerligt tas upp i medarbetarsamtalen.

Medarbetarsamtalet kan också fungera som en plattform där ledare och medarbetare individuellt diskuterar företagets mål och strategier för att öka effektiviteten. Det ger företaget värdefull individuell feedback och insikt i medarbetarens motivation, arbetsstil, styrkor och svagheter. Medarbetarsamtalet kan också användas för att diskutera nya projekt, följa upp kompetensutveckling eller omfördela arbetsbelastningen. Medarbetarsamtalen spelar en avgörande roll för organisationers förbättringar.

Alla aktiviteter som diskuteras i dialogen omsätts i en integrerad handlingsplan. Kombinera dem med mål på individ-, team- och organisationsnivå.

Yesbox erbjuder samtalsmallar som ger inspiration och struktur. Vårt team på Yesbox finns alltid tillgängligt för att ge förslag, anpassningar och hjälp med att implementera hela processen.

Så här går två av Yesbox medarbetarsamtal till

  “Det är ett litet knep att veta vad personalen går igång på och faktiskt veta vad de brinner för, för att bli en bra ledare.
Så det är bra att lyssna på dem.
Det är egentligen grundbulten till hela utvecklingsprocessen, faktiskt.”

Chef på Ikea

Värdesamtalet - ett utvecklingssamtal som skapar motivation

Värdesamtalet är ett medarbetarsamtal där medarbetaren väljer vad hen vill prata om genom att välja kort.Dessa kort utgår från medarbetarens behov eller värderingar.

Varför väljer medarbetaren samtalsämnen?

Medarbetaren får välja samtalsämne för att samtalet snabbt leds in på vad som är viktigt för medarbetaren. Medarbetaren reflekterar med stort engagemang kring sina egna frågor. Ledaren som ställer korta frågor och lyssnar förstår under processen medarbetarens behov och drivkrafter. Det blir lättare att leda och arbeta med självledarskap.

Våra kunder menar att medarbetaren ofta, tack vare processen, börjar ta fler egna initiativ även i vardagen. Samtalet gör också att ledaren får en unik förståelse för hur varje individ  kan leda sig själv och bli mer motiverad utifrån sina unika förutsättningar. Se film här om du vill se en kort presentation av verktyget.

Kompetensdialog

I Yesbox kompetenssamtal arbetar vi med kunskaper, färdigheter och beteenden som hjälper medarbetaren att möta krav på kompetenser. Syftet är att leda medarbetaren i rätt riktning. Chef & medarbetare gör innan samtalet varsin förberedelse och bedömning utifrån kompetenskraven, som är kopplade till medarbetarens jobbroll. Detta möjliggör för både chef och medarbetare att ge förslag till förbättrings- och utvecklingsområden.

Yesbox kompetenser

Hur kan du få ut mer av dina dialoger

 ”Jaget för laget”

När vi börjar med att förstå individen och sedan sätter in behov och kunskaper i ett Team-sammanhang kan vi få mycket högpresterande Team.

  • Ta fram en utvecklingsplan för medarbetaren, där motivation och kompetenser är inräknade. Då tas även hänsyn till företagets mål och strategier för att maximera den totala effekten. Läs mer om mål och aktiviteter här.

Testa Yesbox Dialog/ medarbetarsamtal

Fyll i formuläret här till höger så kontaktar vi dig och berättar mer. Du får även ett inlogg till en helt kostnadsfri demo i den digitala delen av verktyget.

Videon nedan ger en kortare inblick i hur ett medarbetarsamtal kan gå till när du använder Yesbox Samtal.