YESbox Puls

 Mät hur medarbetarna mår

Pulsmätningar utifrån

neuroledarskap bygger tillit  

BOKA DEMO
 Anonyma Pulsmätningar med relevanta frågor skapar förståelse för vad som behöver göras.

Använd gärna enkäter som en strategi för att skapa fokus för hela organisationen några gånger per år.

 Men vi är inte logiska varelser och våra svar i enkäterna är inte hela sanningen. Vi är sociala känslostyrda varelser som behöver mötas i dialogen. Det går inte att fråga om allt. Vi kan inte få svar på allt i en enkät och att få svar i realtid krånglar bara till det, även om tekniken tillåter det. Det är när vi utgår från en process och relevanta enkäter som vi bygger dialog för utveckling och samsyn.

YESbox Puls hjälper att utbilda och fokusera rätt genom att följa det som är viktigast. Först handlar det om tillit, trygghet och tydlighet. Därefter de mer logiska betenden som vi vill se

Kan nyckeln vara att skapa growth mindset? Vi använder SCARF och TRUST modellerna som bas för att skapa STARS  

Frågor maila oss på: info@yesboxtalent.se

 

Så här bygger vi din mätning tillsammans

Yesbox Puls

 Ni får:

 

 • Anställda, frågor och resultat i en egen databas online med individuella/ gemensamma handlingsplaner
 • Visuella rapporter en dag efter enkäten stängt
 • Automatgenererade kommentarer på alla nivåer
 • Relevanta referensvärden att jämföra med
 • Resultatnivå efter behörighet  vid olika tidpunkter för alla roller

Verktyget:

 

                Integritetsskyddat (GDPR)

   ____________________________________________________________

 • Forskningsbaserade frågor / områden
 • Skräddarsydda  frågeområden med anpassade frågor
 • Utskick och påminnelser automatiskt via SMS eller email

 

Varför YESbox Puls?

 

 • Vi väljer gemensamt rätt antal och frågor som har hög relevans så att dialogen och mätresultatet blir relevant att agera på.
 • Vi hjälper er med workshops kring resultaten eller coachar chefer och ledning online i hur ni ska jobba med resultaten.
 • Rimligt kontinuerliga mätningar gör att dialogen blir lätt att följa upp – den blir aktuell men inte för ofta.
 • Frågorna utgår från ert fokus i organisationen – det som är viktigt för er.
 • Varje team/ grupp får tillgång till övergripande utfall för de grupper man tillhör vid relevant tidpunkt. 
 • Ledningen kan enkelt analysera på alla nivåer.
 • Referensvärden gör det lätt att jämföra och förstå siffrorna.

Testa YESbox Puls

Vill du prova verktyget till självkostnad? Fyll i formuläret här ovan så skickar vi mer information och möjlighet att utvärdera vårt smarta Puls verktyg.

Kika på hur YESbox puls fungerar!:

  Vi hjälper er att ställa rätt frågor

Med lång erfarenhet och stor kunskap inom undersökning och analys kan vi hjälpa er hela vägen
från från vilka frågor som ska ställas till hur ni bör agera på resultaten.

 

Fokusfrågor finns exempelvis inom dessa områden:

Kunder

Kommunikation

Ledarskap

Ledningen

Mål & uppföljning

Samarbete

System och processer

Utveckling & stöd

Aktivitetsbaserat kontor

 

arbetsmiljöfrågor:

APT

Aktivitetsbaserat kontor

Arbetsplats

Balans/Stress

Hälsa

Kommunikation

Kompetens

Spelrum

Stöd

Återhämtning

Nyckelfrågor:

SHAPE (STARS)

NPS- Net Promoter Score 

Organisations styrkor

Professionalism 
Vi arbetar med mått och undersökningsprocesser som är baserade på vetenskap och erkänt ‘best practice’. Våra medarbetare besitter lång relevant erfarenhet och expertis inom undersökningar, ledarskap, coaching och förändringsprocesser.

Teknologi 
Vår tekniska plattform erbjuder databaser för mätningar (fakta), dialog (samtal om resultat), och uppföljning (aktivitets/handlingsplan) och har en stark support för flerdimensionell analys av resultat i grafisk form. Varje organisation kan med frågebibliotek och relevanta referensvärden skräddarsy sitt upplägg, med stöd eller på egen hand. Användning av verktyg på mobil, surfplatta och desktop.

Partnerskap och flexibilitet 
För oss är ett kontinuerligt samarbete med kunden viktigt och förändringar i behov och verksamhet möts upp. Vi erbjuder det stöd som krävs för att kunden på ett effektivt och enkelt sätt kan hålla tydligt fokus för regelbundna mätningar under året, med kompletterande utskick om så önskas. Våra kunders förändrade behov samt feedback och synpunkter är en viktig del i utvecklingen av våra verktyg.

EnglishSwedish