Ta pulsen på organisationen med hjälp av enkäter

Pulsande medarbetarundersökningar som skapar  förutsättningar för utveckling

 

 

Analys om distansarbete

Hur kan enkäter och medarbetarundersökningar hjälpa till med utveckling?

Yesbox pulsmätningar med relevanta frågor skapar förutsättningar för utveckling och förändring . De skapar bättre förståelse om beteenden, attityder, känslor och kunskaper.

Just nu går det mesta väldigt fort. Nya verktyg och nya arbetssätt implementeras i många organisationer.

De flesta människor har utmaningar med att hantera förändring.

Yesbox Puls hjälper er att mäta om ni har förutsättningar att lyckas med förändringen. Systemet ger  automat genererade råd för att leda er på rätt väg.

Enkäten skapar grunden till både fokus och dialog kring era strategier och utmaningar. Utan att skapa enkättrötthet.

Men det är viktigt att följa upp varje medarbetarundersökning eller Pulsmätning och avsätta tid för efterföljande dialoger. Yesbox system föreslår en bra uppföljningsdialog som stöd till chefens uppföljning.

 

Pulsmätning med STARS

STARS  är basen. Allt är möjligt.

”Jag förstår inte hur man kan förstå medarbetarna utan STARS mätningar, vilket försprång jag har!

Johan Hellsten

Hellsten Gears

Dessa områden utgår vi ifrån när vi bygger din unika mätning:

STARS med

Plattformen och modulen för Pulsmätningar

Levererar:

 • Visuella automatgenererade rapporter två dagar efter att alla svarat
 • Automatgenererade påminnelser för en hög svarsfrekvens
 • Automatgenererade kommentarer på alla nivåer
 • Relevanta referensvärden att jämföra med
 • Resultatnivå efter behörighet  vid olika tidpunkter för alla roller
 • Överblick över anställda, frågor och resultat i en egen databas online med individuella/ gemensamma handlingsplaner
 • Är uppsatt för att följa GDPR
 • Har forskningsbaserade frågor / områden med färdiga mallar på frågor och områden
 • Utskick och påminnelser via SMS eller email

 

Tips från Yesbox om medarbetarundersökningar:

 • Använd mätningar för att önskade dialoger ska få en bra  start och bygga kulturen
 • Låt upplägget utgå från ert fokus i organisationen – det som är viktigt för er.
 • Varje team/ grupp får tillgång till övergripande utfall för de grupper man tillhör vid relevant tidpunkt.
 • Ledningen kan enkelt analysera på alla nivåer.
 • Använd bra referensvärden som gör det lätt att jämföra och förstå relevanta index vid rätt tidpunkt.
 • Låt kombinationen av mätresultatet och dialogen bli mer relevant att agera på.

 

Vid behov kan Yesbox stödja er med:

  • workshops kring resultaten
  • coaching av chefer online för hur de ska resultat och dialog till framgång

Testa Yesbox Puls när ni vill utvecklas 

Vill du prova verktyget till självkostnad? Fyll i formuläret här ovan så skickar vi mer information och möjlighet att utvärdera vårt smarta Puls verktyg.

Om på Yesbox Puls:

Ett team från Yesbox hjälper er att sätta upp ert upplägg och följa upp Pulsmätningen

Med lång erfarenhet och stor kunskap inom undersökning och analys kan vi hjälpa er hela vägen
från vilka frågor som ska ställas till hur ni bör agera på resultaten.

Vad ska vi ställa frågor om?

Fundera på er strategi. Vad behöver ni utveckla och förändra eller behålla?

Se till att kontinuerligt sätta ljuset på det ni vill utveckla. Påminn i enkäten och diskutera efteråt.

Hur ofta ska vi mäta?

Förslagsvis: 3  fasta mätningar / år med tillägsenkäter efter behov. Kanske bara vissa avdelningar behöver följas upp?

Med rätt typ av frågor ger pulsmätningen stor effekt men bara om om processen innehåller uppföljning och dialog. 

Vi ser ofta att de som bara analyserar och mäter har svårare att förändra och utveckla. Det händer mycket i dialogen och uppföljningen.

 

 Exempel på områden

 • Ledarskap och medarbetarskap
 • Engagemang och kultur
 • Mål & uppföljning
 • Verktyg och processer
 • Strategi, vision och värderingar
 • Samarbete och teamanda
 • Arbetsmiljö tex trakasserier, stress, fysisk och social 

Professionalism
Vi arbetar med mått och undersökningsprocesser som är baserade på vetenskap och erkänt ‘best practice’. Våra medarbetare besitter lång relevant erfarenhet och expertis inom undersökningar, ledarskap, coaching och förändringsprocesser.

Teknologi
Vår tekniska plattform erbjuder databaser för mätningar (fakta), dialog (samtal om resultat), och uppföljning (aktivitets/handlingsplan) och har en stark support för flerdimensionell analys av resultat i grafisk form. Varje organisation kan med frågebibliotek och relevanta referensvärden skräddarsy sitt upplägg, med stöd eller på egen hand. Använd Yesbox verktyg på mobil, surfplatta eller desktop.

Partnerskap och flexibilitet
För oss är ett kontinuerligt samarbete med kunden viktigt och förändringar i behov och verksamhet möts upp. Vi erbjuder det stöd som krävs för att kunden på ett effektivt och enkelt sätt kan hålla tydligt fokus för regelbundna mätningar under året, med kompletterande utskick om så önskas. Våra kunders förändrade behov samt feedback och synpunkter är en viktig del i utvecklingen av våra verktyg.

EnglishSwedish