YESbox Puls

Skapa en hållbar organisation

– utbilda genom Pulsmätningar

BOKA DEMO

 

Mät det som är viktigt för organisationen

Vår medarbetarundersökning / YESbox Puls hjälper er att utbilda och fokusera genom att mäta det som är viktigast. Kanske ska Pulsmätningen ha sin grund i den senaste hjärnforskningen & den välbeprövade

SCARF-modellen?

Ni får:

 

 • Resultatanalyser och grafer online
 • Enkla visuella rapporter
 • Automatgenererade kommentarer på alla nivåer
 • Relevanta referensvärden
 • Resultatnivå och tillgång efter behörighet

Verktyget:

 

 • Integritetsskyddat
 • Forskningsbaserade frågor / områden
 • Skräddarsydda frågor
 • SMS eller email utskick
 • Visuella rapporter

Varför YESbox Puls?

 

 • Färre antal frågor och hög relevans vilket gör att man hinner ta itu med mätresultatet och agera på det.
 • Kontinuerliga mätningar gör att dialogen blir lätt att följa upp – den är aktuell.
 • Frågorna kommer från ert fokus i organisationen – det som är viktigt för er nu.
 • Direkt tillgång till övergripande utfall samt de grupper man tillhör.
 • Referensvärden gör det lätt att jämföra och förstå siffrorna.

Testa YESbox Puls

Vill du prova verktyget helt kostnadfritt? Fyll i formuläret här så skickar vi mer information och ett inlogg så du får möjlighet att utvärdera verktyget.

  Vi hjälper er att ställa rätt frågor

Med lång erfarenhet och stor kunskap inom undersökning och analys kan vi hjälpa er hela vägen
från från vilka frågor som ska ställas till hur ni bör agera på resultaten.

 

Fokusfrågor finns exempelvis inom dessa områden:

Kunder

Kommunikation

Ledarskap

Ledningen

Mål & uppföljning

Samarbete

System och processer

Utveckling & stöd

Aktivitetsbaserat kontor

 

arbetsmiljöfrågor:

APT

Aktivitetsbaserat kontor

Arbetsplats

Balans/Stress

Hälsa

Kommunikation

Kompetens

Spelrum

Stöd

Återhämtning

Nyckelfrågor:

SCARF (SHAPE)

NPS- Net Promoter Score 

Organisations styrkor

Professionalism 
Vi arbetar med mått och undersökningsprocesser som är baserade på vetenskap och erkänt ‘best practice’. Våra medarbetare besitter lång relevant erfarenhet och expertis inom undersökningar, ledarskap, coaching och förändringsprocesser.

Teknologi 
Vår tekniska plattform erbjuder databaser för mätningar (fakta), dialog (samtal om resultat), och uppföljning (aktivitets/handlingsplan) och har en stark support för flerdimensionell analys av resultat i grafisk form. Varje organisation kan med frågebibliotek och relevanta referensvärden skräddarsy sitt upplägg, med stöd eller på egen hand. Användning av verktyg på mobil, surfplatta och desktop.

Partnerskap och flexibilitet 
För oss är ett kontinuerligt samarbete med kunden viktigt och förändringar i behov och verksamhet möts upp. Vi erbjuder det stöd som krävs för att kunden på ett effektivt och enkelt sätt kan hålla tydligt fokus för regelbundna mätningar under året, med kompletterande utskick om så önskas. Våra kunders förändrade behov samt feedback och synpunkter är en viktig del i utvecklingen av våra verktyg.

EnglishSwedish