Ta pulsen på organisationen

Pulsmätningar som skapar förutsättningar för utveckling

 

 

Boka demo av Puls

Yesbox Puls mätning

stöttar utveckling och uppföljning

Vi är i ständig förändring. Pulsmätningar är ett stöd för att följa nuläget under ytan. Pulsmätningar via enkätfrågor och analyser skapar förutsättningar för en bättre kultur genom att utvecklingen följs. Frågorna får fokus och skapar engagemang.

Hur ofta ni skickar ut enkäter är upp till er men Yesbox rekommenderar var 4e till 6:e vecka. Uppföljningen och dialogen är viktig. Yesbox stödjer er med automatgenererade råd och support för att stödja och skapa både dialog och action.

Viktigt att tänka på:

 • Ställ bra och anpassade frågor (det som är viktigt för er)
 • Tid är pengar så ta hjälp av experter på frågor och organisationsutveckling för att skapa er effektiva mix och ert upplägg.
 • Vilken typ av företag är ni och i vilken fas är ni?
 • Mät så ofta som ni kan följa upp

Yesbox anpassar gärna efter era behov. Men kom ihåg att frågor till människor inte kan likställas med ekonomiska data. Vi förordar att inte bara mäta för att förstå, utan också för att ”benchmarka”, förstärka och reflektera.

Att följa engagemang är viktigt. Ofta väljer våra kunder att kontinuerligt mäta engagemang via STARS en variant på SCARF modellen*.

STARS mätningar skapar förutsättningar för utveckling och förändring.


*SCARF-modellen är ett ramverk för att förstå hur sociala situationer påverkar motivation, effektiva prestationer och effektiv ledning. Modellen är baserad på fem faktorer som indikerar ett förhållande mellan människor: Status, Kontroll, Påverkan, Tillit och Rättvisa. SCARF-modellen visar att de fem faktorerna påverkar människans beteende, attityder och förmåga att ta till sig omgivningen och ändra beteende. Modellen hjälper ledare att förstå hur de kan utforma sina processer på ett sätt som stöder motivation, tillförlitlighet och produktivitet hos sina medarbetare. Dessutom hjälper det till att förstå deras orsaker och konsekvenser.

Pulsmätning med STARS

STARS  är basen -skapa förutsättningar för prestation och framgång

”Jag förstår inte hur man kan förstå medarbetarna utan STARS mätningar utifrån den kraftiga SCARF modellen, vilket försprång jag har!

Johan Hellsten

Hellsten Gears

Är ni mer intresserade av vår medarbetarundersökning. Klicka här

Basen

 • Följer GDPR.
 • Har forskningsbaserade frågor / områden med färdiga mallar på frågor och områden.
 • Utskick och påminnelser via SMS eller email.
 • Automatgenererade påminnelser till de som inte svarat för att få en hög svarsfrekvens.

 Tidsperspektiv

 • Yesbox tar Pulsen på organisationen förslagsvis så ofta ni kan följa upp.

 

 • En gång i månaden med paus för sommaren fungerar om ni är duktiga på uppföljning. Annars räcker 3-4 basmätningar varje år med ett antal behovsbaserade uppföljningsmätningar emellan.

Efteråt

 • Visuella automatgenererade rapporter direkt efter att alla svarat.
 • Relevanta referensvärden att jämföra med.
 • Automatgenererade kommentarer på alla nivåer.
 • Resultatnivå efter behörighet  vid olika tidpunkter för alla roller.

 

Ett team från Yesbox hjälper er att sätta upp ert anpassade upplägg och att följa upp Pulsmätningen

Med lång erfarenhet och stor kunskap inom undersökning och analys kan vi hjälpa er hela vägen
från vilka frågor som ska ställas till hur ni bör agera på resultaten.

Yesbox modul för Pulsmätningar

Yesbox upplägg

 • Med starkt fokus och personallistan uppdaterad  är vi igång på någon vecka.
 • I uppföljningen använder vi analysen för att skapa dialog och bygga kulturen. Varje team får anpassade råd.
  • Varje team/ grupp får tillgång till övergripande utfall för de grupper man tillhör vid relevant tidpunkt.
  • Ledningen kan enkelt analysera på alla nivåer. Chefer ser sina resultat efter behörighet.
 • Använd Yesbox unika referensvärden som gör det lätt att jämföra och förstå relevanta index vid rätt tidpunkt.
 • Låt kombinationen av mätresultatet och dialogen bli mer relevant att agera på.

 Yesbox kan stödja er med:

  • bygga hela upplägget
  • workshops kring resultaten
  • coaching av chefer online för hur de ska resultat och dialog till framgång

Pulsmätning med personalen av varje månad. När är det bra?

Yesbox månadspuls skickas ut med hjälp av en enkät i månaden. De som lyckas bäst meed detta är de organisationer där grupperna träffas naturligt i andra möten varje månad. Frågorna i Pulsen blir en viktig men bara en del av mötet.  När den bara används av ledningen och återkoppling sker via månadsbrevet eller dylikt kommer effekten att avta och medarbetarna tröttna.

Det går att välja en annan frekvens men gör det så att det blir en bra jämförbarhet mot tidigare mätningar. Det är viktigt för statistiken att perioderna är jämförbara.

Alt 1
I månadspulsen mäter vi STARS varje gång med olika tillägg. En möjlighet är att gå djupare ned i fördjupningar inom dessa olika områden beroende på resultat.

Alt 2
Vi mäter en av de 5 delarna/bokstäverna i STARS samt NPS och lägger till viktiga områden vid varje omgång. Det summerar till 6 mätningar dvs under ett år upprepas samma pulsmätning 2 gånger. Läs mer om STARS *här.*

Analysen lanseras direkt online efter att enkäten stängts varje månad,
STARS resultatanalys summeras tillsammans med NPS och jämförs med tidigare resultat. Det skapas även en heatmap (summering) efter ett par månader. I heatmappen adderas hela tiden data.

Exempel:

 1. Status, mål och kompetens
 2. Tydlighet och ledarskap
 3. Autonomi och arbetsmiljö
 4. Relation och samarbete
 5. Spelregler och kommunikatio
 6. eNPS, Utveckling och processer

STARS mäter social trygghet och tillit

Övriga frågor:

Mål: handlar om att sätta och följa upp mål.
Kompetens: finns tex den kompetens vi behöver?
Ledarskap: hur upplever jag min närmaste chefs ledarskap?
Arbetsmiljö: hur är stressnivån, balans i livet? Finns trakasserier?
Samarbete: Är samarbetat bra med kollegor eller andra avdelningar?
Kommunikation: Är kommunikation bra? Hur fungerar feedbackkulturen?
Utveckling: Finns utvecklngsmöjligheter?
Processer: Följs de rutiner och processer som finns?

Dessa områden utgår våra mallar ifrån:

STARS med

eNPS – Rekommenderas arbetsplatsen? Ett bra mått för en attraktiv arbetsplats.

eNPS är ett bra kompletterande mått

eNPS står för ’Employer Net Promoter Score’ och eNPS är både ett mått och en undersökningsmetod som ger ett värde på hur lojala era medarbetare är.

Metoden bygger alltså på en viktig fråga:

”I vilken grad skulle du kunna rekommendera ’vår organisation’ som arbetsplats till andra?”

Ni får en bild av andelen ”ambassadörer”, ”kritiker” och ”neutrala” medarbetare i organisationen.

Frågan ställs på en skala mellan 0-10, där 0 innebär inte alls sannolikt och 10 innebär högst sannolikt. Svaren delas upp i tre kategorier:

 • 0-6 = Kritiker (“Detractors”)
 • 7-8 = Passiva (eller “Passives”)
 • 9-10 = Ambassadörer (“Promoters”

Testa Yesbox Puls för att utvecklas 

Vill du prova verktyget ? Fyll i formuläret här ovan så skickar vi mer information och möjlighet att utvärdera vårt smarta Puls verktyg.

Om Yesbox Puls:

EnglishSwedish