YESbox Puls

Skapa en hållbar organisation

– utbilda genom Pulsmätningar

BOKA DEMO

Använder ni medarbetarenkäter som en del i strategin för att lyfta kulturen? För att öka samverkan, självledarskapet och att utveckla arbetsmiljön?

Får relevanta personer tillgång till smarta analyser direkt, vid rätt tidpunkt?

Eller mäter ni så många frågor som möjligt så sällan att ni hinner glömma mellan gångerna eller så ofta att ni inte hinner ta hand om dialogen?

 Vi är inte logiska varelser och våra svar i enkäterna är inte sanningen. Vi är sociala känslostyrda varelser som behöver mötas i dialogen. Det går inte att fråga om allt. Vi kan inte få svar på allt. Det är när vi utgår från en bra medarbetarenkät som vi kan skapa dialog för utveckling och samsyn.

YESbox Puls hjälper er att utbilda och fokusera rätt genom att plocka fram och följa det som är viktigast. Med vår långa erfarenhet vet vi vad som fungerar.  

Kanske ska Pulsmätningen ha sin grund i att alla får tillgång till sin talang?

Många har hjälpts av att utveckla growth mindset med hjälp av hjärnforskningens välbeprövade tankemodell  SCARF

Hör av dig så berättar vi mer! info@yesboxtalent.se

 Ni får:

 

 • Analyser och grafer i en egen databas online
 • Visuella rapporter dagen efter enkäten stänger
 • Automatgenererade kommentarer på alla nivåer
 • Relevanta referensvärden
 • Resultatnivå efter behörighet  vid olika tidpunkter

Verktyget:

 

 

 • Integritetsskyddat (GDPR)
 • Forskningsbaserade frågor / områden
 • Skräddarsydda  frågeområden med anpassade frågor
 • SMS eller email utskick med påminnelser

 

Varför YESbox Puls?

 

 • Vi väljer gemensamt rätt antal och frågor som har hög relevans så att dialogen och mätresultatet blir relevant att agera på.
 • Vi hjälper er med workshops kring resultaten eller coachar chefer och ledning online i hur ni ska jobba med resultaten.
 • Kontinuerliga mätningar gör att dialogen blir lätt att följa upp – den blir aktuell.
 • Frågorna utgår från ert fokus i organisationen – det som är viktigt för er.
 • Varje team/ grupp får tillgång till övergripande utfall för de grupper man tillhör vid relevant tidpunkt. 
 • Ledningen kan enkelt analysera på alla nivåer.
 • Referensvärden gör det lätt att jämföra och förstå siffrorna.

Testa YESbox Puls

Vill du prova verktyget helt kostnadfritt? Fyll i formuläret här så skickar vi mer information och ett inlogg så du får möjlighet att utvärdera verktyget.

  Vi hjälper er att ställa rätt frågor

Med lång erfarenhet och stor kunskap inom undersökning och analys kan vi hjälpa er hela vägen
från från vilka frågor som ska ställas till hur ni bör agera på resultaten.

 

Fokusfrågor finns exempelvis inom dessa områden:

Kunder

Kommunikation

Ledarskap

Ledningen

Mål & uppföljning

Samarbete

System och processer

Utveckling & stöd

Aktivitetsbaserat kontor

 

arbetsmiljöfrågor:

APT

Aktivitetsbaserat kontor

Arbetsplats

Balans/Stress

Hälsa

Kommunikation

Kompetens

Spelrum

Stöd

Återhämtning

Nyckelfrågor:

SCARF (SHAPE)

NPS- Net Promoter Score 

Organisations styrkor

Professionalism 
Vi arbetar med mått och undersökningsprocesser som är baserade på vetenskap och erkänt ‘best practice’. Våra medarbetare besitter lång relevant erfarenhet och expertis inom undersökningar, ledarskap, coaching och förändringsprocesser.

Teknologi 
Vår tekniska plattform erbjuder databaser för mätningar (fakta), dialog (samtal om resultat), och uppföljning (aktivitets/handlingsplan) och har en stark support för flerdimensionell analys av resultat i grafisk form. Varje organisation kan med frågebibliotek och relevanta referensvärden skräddarsy sitt upplägg, med stöd eller på egen hand. Användning av verktyg på mobil, surfplatta och desktop.

Partnerskap och flexibilitet 
För oss är ett kontinuerligt samarbete med kunden viktigt och förändringar i behov och verksamhet möts upp. Vi erbjuder det stöd som krävs för att kunden på ett effektivt och enkelt sätt kan hålla tydligt fokus för regelbundna mätningar under året, med kompletterande utskick om så önskas. Våra kunders förändrade behov samt feedback och synpunkter är en viktig del i utvecklingen av våra verktyg.

EnglishSwedish