YESBOX PULS

Sätt organisationen i hållbart utvecklingsläge

BOKA DEMO

Mät det som är viktigt!

Vår pulsmätning hjälper er att ställa rätt frågor och mäta det som är viktigast för just er organisation!

Verktyget Yesbox Puls har sin grund i den senaste hjärnforskningen & den välprövade SCARF-modellen (läs mer här).

Varför YESBox Puls?

1) Färre frågor gör att man hinner ta itu med mätresultatet.

2) Kontinuerliga mätningar gör att diskussionen inte blir så svår att följa upp – den är aktuell och enkel.

3) Frågorna kommer från ledningen som ni vill diskutera just nu.

4) Alla får snabbt tillgång till sina ”egna” resultat samt de grupper man tillhör.

Vi hjälper er ställa rätt frågor!

 

arbetsmiljöfrågor:

APT

Aktivitetsbaserat kontor

Arbetsplats

Balans/Stress

Hälsa

Kommunikation

Kompetens

Spelrum

Stöd

Återhämtning

Fokusfrågor:

Kunder

Kommunikation

Ledarskap

Ledningen

Mål & uppföljning

Samarbete

System och processer

Utveckling & stöd

Nyckelfrågor:

SCARF (SHAPE)

NPS- Net Promoter Score 

Organisations styrkor

Ni får:

 

  • Resultatanalyser och grafer online
  • Enkla visuella rapporter
  • Automatgenererade kommentarer på alla nivåer
  • Relevanta referensvärden
  • Resultatnivå och tillgång efter behörighet

Verktyget:

 

  • Integritetsskyddat
  • Forskningsbaserade frågor / områden
  • Skräddarsydda frågor
  • SMS eller email utskick
  • Visuella rapporter

Testa verktyget

Vill du testa verktyget? Fyll i formuläret intill så skickar vi mer information och ett inlogg så du får möjlighet att leka runt i verktyget.

Professionalism Vi arbetar med mått och undersökningsprocesser som är baserade på vetenskap och erkänt ‘best practice’. Våra medarbetare besitter lång relevant erfarenhet och expertis inom undersökningar, ledarskap, coaching och förändringsprocesser.

Teknologi Vår tekniska plattform erbjuder databaser för mätningar (fakta), dialog (samtal om resultat), och uppföljning (aktivitets/handlingsplan) och har en stark support för flerdimensionell analys av resultat i grafisk form. Varje organisation kan med frågebibliotek och relevanta referensvärden skräddarsy sitt upplägg, med stöd eller på egen hand. Användning av verktyg på mobil, surfplatta och desktop.

Partnerskap och flexibilitet För oss är ett kontinuerligt samarbete med kunden viktigt och förändringar i behov och verksamhet möts upp. Vi erbjuder det stöd som krävs för att kunden på ett effektivt och enkelt sätt kan hålla tydligt fokus för regelbundna mätningar under året, med kompletterande utskick om så önskas. Våra kunders förändrade behov samt feedback och synpunkter är en viktig del i utvecklingen av våra verktyg.

EnglishSwedish