Ta pulsen på organisationen

Pulsmätningar som skapar förutsättningar för utveckling

 

 

Mät unika STARS

Yesbox Puls: mätningar som

stöttar utveckling och dialog

 Nya verktyg och nya arbetssätt implementeras i många organisationer. Pulsmätningar kan vara ett stöd för att följa nuläget.

Yesbox Puls stödjer organisationer att lyckas med sin utveckling.

Men kom ihåg att frågor till människor är inte samma sak som att följa försäljningsdata.

Pulsmätningar kan skapa förutsättningar för en bättre kultur genom utvecklande dialoger

 • Men se till att inte trötta ut medarbetarna (inte för ofta)
 • Genom att ställa bra och anpassade frågor (det som är viktigt för er och fungerar.
 • Tid är pengar så ta hjälp av experter på frågor och organisationsutveckling för att skapa er effektiva mix och ert upplägg.
  • Vilken typ av företag är ni och i vilken fas är ni?

Uppföljning och dialog är viktigt och Yesboxstödjer er där. Yesbox ger automatgenererade råd för att leda er på rätt väg och skapa både dialog och handlingsplaner.

Yesbox anpassar hela processen efter era behov. Vi förordar att inte bara mäta för att förstå utan också för att ”benchmarka”, förstärka, reflektera och följa upp team.

Att följa engagemang är viktigt. Ofta väljer våra kunder att kontinuerligt mäta engagemang via STARS.

STARS mätningar skapar förutsättningar för utveckling och förändring.

Pulsmätning med STARS

STARS  är basen -skapa förutsättningar för prestation och framgång

”Jag förstår inte hur man kan förstå medarbetarna utan STARS mätningar, vilket försprång jag har!

Johan Hellsten

Hellsten Gears

Basen

 • Följer GDPR.
 • Har forskningsbaserade frågor / områden med färdiga mallar på frågor och områden.
 • Utskick och påminnelser via SMS eller email.
 • Automatgenererade påminnelser för en hög svarsfrekvens.

 Tidsperspektiv

Yesbox tar Pulsen på organisationen förslagsvis så ofta ni kan följa upp.

Sätt gärna 3-4 basmätningar varje år med ett antal uppföljningsmätningar som sker emellan.

Efteråt

 • Visuella automatgenererade rapporter direkt efter att alla svarat.
 • Relevanta referensvärden att jämföra med.
 • Automatgenererade kommentarer på alla nivåer.
 • Resultatnivå efter behörighet  vid olika tidpunkter för alla roller.

 

Ett team från Yesbox hjälper er att sätta upp ert anpassade upplägg och att följa upp Pulsmätningen

Med lång erfarenhet och stor kunskap inom undersökning och analys kan vi hjälpa er hela vägen
från vilka frågor som ska ställas till hur ni bör agera på resultaten.

Dessa områden utgår våra mallar ifrån:

STARS med

Yesbox modul för Pulsmätningar

Yesbox upplägg

 • Använd Yesbox mallar eller låt upplägget utgå från ert fokus i organisationen – det som är viktigt för er.
  • Med gemensamt fokus är vi igång på några timmar.
 • I uppföljningen använder vi analysen för att skapa dialog och bygga kulturen. Varje team får anpassade råd.
  • Varje team/ grupp får tillgång till övergripande utfall för de grupper man tillhör vid relevant tidpunkt.
  • Ledningen kan enkelt analysera på alla nivåer. Chefer ser sina resultat efter behörighet.
 • Använd Yesbox unika referensvärden som gör det lätt att jämföra och förstå relevanta index vid rätt tidpunkt.
 • Låt kombinationen av mätresultatet och dialogen bli mer relevant att agera på.

 Yesbox kan stödja er med:

  • workshops kring resultaten
  • coaching av chefer online för hur de ska resultat och dialog till framgång

Testa Yesbox Puls för att utvecklas 

Vill du prova verktyget ? Fyll i formuläret här ovan så skickar vi mer information och möjlighet att utvärdera vårt smarta Puls verktyg.

Om Yesbox Puls:

Vad vill vi ha svar på?

Se till att fokusera på det ni vill kontinuerligt utveckla och behålla. Påminn med hjälp av enkäter, diskutera, notera och agera.

Hur mår organisationen? Kulturen?

Är ni bra på att sätta och följa upp mål?

Fungerar era processer som de ska?

Utvecklas ni?

eNPS är ett bra kompletterande mått

eNPS står för ’Employer Net Promoter Score’ och eNPS är både ett mått och en undersökningsmetod som ger ett värde på hur lojala era medarbetare är.

  Metoden bygger alltså på en viktig fråga:

  ”I vilken grad skulle du kunna rekommendera ’vår organisation’ som arbetsplats till andra?”

  Ni får en bild av andelen ”ambassadörer”, ”kritiker” och ”neutrala” medarbetare i organisationen.

  Frågan ställs på en skala mellan 0-10, där 0 innebär inte alls sannolikt och 10 innebär högst sannolikt. Svaren delas upp i tre kategorier:

  • 0-6 = Kritiker (“Detractors”)
  • 7-8 = Passiva (eller “Passives”)
  • 9-10 = Ambassadörer (“Promoters”
  EnglishSwedish