Yesbox Puls

 

Utveckla personalen kontinuerligt med hjälp av Pulsmätningar

-en modernare medarbetarundersökning

 

BOKA DEMO
 Visst kan Pulsmätningar med relevanta frågor både ersätta och förbättra medarbetarundersökningar. Eller skapa bättre förståelse för vad som behöver göras just nu.

Det går också att använda dem för att skapa rätt fokus – > en kraft som stöder hela organisationen.

Vi är inte logiska varelser och våra svar i enkäterna är inte hela sanningen. Vi är sociala känslostyrda varelser som behöver mötas i dialogen.  Det är när vi utgår från en process med fokus som vi bygger dialog för vår unika utveckling och samsyn.

Yesbox Puls hjälper er via automatgenererade råd att både utbilda och fokusera.

Det handlar ofta om att bygga tillit och tydlighet.

 Vill ni bygga många STARS  och rätt kultur?

Maila oss på: info@yesbox.com

Läs mer om olika valmöjligheter nedan.

 

“Jag förstår inte hur man kan förstå medarbetarna utan STARS mätningar, vilket försprång jag har!

Johan Hellsten

 

Så här bygger vi din mätning tillsammans

STARS med

 Ni får:

 

 • Anställda, frågor och resultat i en egen databas online med individuella/ gemensamma handlingsplaner
 • Visuella rapporter en dag efter enkäten stängt
 • Automatgenererade kommentarer på alla nivåer
 • Relevanta referensvärden att jämföra med
 • Resultatnivå efter behörighet  vid olika tidpunkter för alla roller

Verktyget:

 

                Integritetsskyddat (GDPR)

   ____________________________________________________________

 • Forskningsbaserade frågor / områden
 • Skräddarsydda  frågeområden med anpassade frågor
 • Utskick och påminnelser automatiskt via SMS eller email

 

Varför Yesbox Puls som komplement eller istället för medarbetarundersökningar?

 

 • Färre frågor lite oftare gör att dialogen blir lätt att följa upp – den blir mer aktuell.
 • Frågorna utgår från ert fokus i organisationen – det som är viktigt för er.
 • Varje team/ grupp får tillgång till övergripande utfall för de grupper man tillhör vid relevant tidpunkt.
 • Ledningen kan enkelt analysera på alla nivåer när det är viktigt.
 • Referensvärden gör det lätt att jämföra och förstå färre mer relevanta index vid rätt tidpunkt.
 • Vi väljer gemensamt rätt antal och frågor som har hög relevans så att dialogen och mätresultatet blir relevant att agera på.
 • Vi hjälper er med workshops kring resultaten eller coachar chefer och ledning online i hur ni ska jobba med resultaten.

Testa Yesbox Puls när ni vill utveckla er medarbetarundersökning

Vill du prova verktyget till självkostnad? Fyll i formuläret här ovan så skickar vi mer information och möjlighet att utvärdera vårt smarta Puls verktyg.

Om på Yesbox Puls:

  Vi hjälper er att ställa rätt frågor i enkäten

Med lång erfarenhet och stor kunskap inom undersökning och analys kan vi hjälpa er hela vägen
från från vilka frågor som ska ställas till hur ni bör agera på resultaten.

 

Ex på områden
arbetsmiljöfrågor:

APT

Aktivitetsbaserat kontor

Arbetsplats

Balans/Stress

Hälsa

Kommunikation

Kompetens

Spelrum

Stöd

Återhämtning

Nyckelfrågor:

SHAPE (STARS)

NPS- Net Promoter Score 

Organisations styrkor

Professionalism
Vi arbetar med mått och undersökningsprocesser som är baserade på vetenskap och erkänt ‘best practice’. Våra medarbetare besitter lång relevant erfarenhet och expertis inom undersökningar, ledarskap, coaching och förändringsprocesser.

Teknologi
Vår tekniska plattform erbjuder databaser för mätningar (fakta), dialog (samtal om resultat), och uppföljning (aktivitets/handlingsplan) och har en stark support för flerdimensionell analys av resultat i grafisk form. Varje organisation kan med frågebibliotek och relevanta referensvärden skräddarsy sitt upplägg, med stöd eller på egen hand. Använd Yesbox verktyg på mobil, surfplatta eller desktop.

Partnerskap och flexibilitet
För oss är ett kontinuerligt samarbete med kunden viktigt och förändringar i behov och verksamhet möts upp. Vi erbjuder det stöd som krävs för att kunden på ett effektivt och enkelt sätt kan hålla tydligt fokus för regelbundna mätningar under året, med kompletterande utskick om så önskas. Våra kunders förändrade behov samt feedback och synpunkter är en viktig del i utvecklingen av våra verktyg.

EnglishSwedish