Om att utveckla och utvärdera chefer och ledare 

med 360 graders analys

Utmanande att vara ledare

Det är tufft att vara chef / ledare idag. Det är mycket information som ska hanteras, budskap som kommuniceras tydligt och hen ska även vara lyhörd och förstå olika behov.

Våra Chefer är trots allt fortfarande väldigt viktiga och kärnan i många bolag.

Hur kan vi stödja cheferna till att bli riktigt bra?

Vad kännetecknar en bra chef och vem avgör om chefen är bra?

Vi har olika perspektiv:

 • Medarbetarna vill bli lyssnade på
 • Kollegorna i chefsgruppen och chefens chef vill att vi genomför det vi bestämt
 • Chefens chef vill att chefen utmanar och utvecklar
 • Chefen har en egen uppfattning om hur hen upplevs.
 • Chefsrollen handlar även om att representera företaget

 En styrkebaserad mätning utifrån dessa 4 perspektiv är enkelt och mycket utvecklande.

 

Hur uppfattas era chefer? 

Kunskap är makt. En riktigt bra lösning är att genomföra en 360 graders analys för att få nya insikter och:

 • Lyssna på feedback
 • Få perspektiv och få syn på olika synvinklar
 • Arbeta med självreflektion för att utvecklas

 

I en 360° ledaranalys jämförs ledares självbild med andra grupper:

 • Min egen uppfattning
 • Närmaste chef
 • Kollegor
 • Medarbetare

 

 

Läs mer om Yesbox 360 analys här

Eller kontakta oss för att få veta mer

 

 

EnglishSwedish