YESbox Team

Vill du maxa ditt teams prestation så enkelt och effektivt som möjligt?
Eller kanske ta er vidare från DISC?

Prata Team med oss

I vår snabbrörliga värld blir Teamens roll allt viktigare. Inte bara individens prestation utan hela teamets tillit, kompetens och förmåga i förhållande till varandra blir oerhört avgörande för organisationens resultat.

Nya team och arbetsgrupper startas hela tiden, faktiskt så fort en individ tillkommer eller försvinner. Djup förståelse för värderingar, SCARF-faktorer och drivkrafter gör att team snabbt kan maximera den kollektiva effektiviteten.

YESbox Talent har verktyg som skapar snabb förståelse för beteenden, drivkrafter och förmågor – ta vår hjälp!

YESbox Teamutveckling

Vad utmärker framgångsrika och innovativa team?

Internetföretaget Google’s HR-avdelning Google’s People Operations genomförde ett flerårigt internt forskningsprojekt som skulle visa vad som utmärkte framgångsrika och innovativa team. De upptäckte att framför allt två faktorer fungerade som gemensamma nämnare bland de 180 team som ingick i studien:

1. Alla får bidra

Effektiva och innovativa grupper ger alla i teamet utrymme. Tystlåtna så väl som pratsamma, långsamma och snabba – alla behöver få komma till tals. Allas idéer och inspel kräver respekt och förståelse från hela gruppen. Hur ser det ut i ditt team? Det får du insikt i genom YESbox drivkraftsanalys LAB Profile som påvisar likheter och skillnader mellan individer.

Grafen här, från LAB Profile, visar en grupps beteenden och egenskaper som motsatspar. Denna grupp har stort behov av feedback, är väldigt förändringsbenägen, teamorienterad och full av generalister. Hur kan teamet se till att ge varandra feedback, behålla det som är bra, våga fatta egna beslut och jobba även med detaljer? Det viktiga är att hantera gruppens effektivitet och samarbetsförmåga.  –Det är också effektivt att få olika egenskaper och synsätt delaktiga för att fatta de bästa besluten. Mångfald och oliktänkande skapar de bästa teamen om individerna förstår varandra!

2. Psykologisk trygghet

Den andra avgörande, och förmodligen viktigaste faktorn, är psykologisk trygghet som är kopplat till mänskliga värderingar eller sanningar. Hos oss kan du mäta det i SCARF-modellen eller genom att arbeta med gruppens värderingar.

Snabbaste vägen till bättre samarbete i teamet?

  • Analys av gruppens värderingar i en workshop

  •   En drivkraftsanalys med efterföljande workshop

  •     En START mätning 

EnglishSwedish