Yesbox Team

Vill du maxa ditt teams prestation så enkelt och effektivt som möjligt?

Prata Team med oss

Teamutveckling

I vår snabbrörliga värld blir Teamens roll allt viktigare

 

Inte bara individens prestation utan hela teamets

tillit, kompetens och förmåga i förhållande till varandra är avgörande för teamets resultat.

Testa våra verktyg som skapar förståelse för beteenden, drivkrafter och förmågor:

Vad utmärker framgångsrika och innovativa team?

Google’s HR-avdelning Google’s People Operations genomförde ett flerårigt internt forskningsprojekt som skulle visa vad som utmärkte framgångsrika och innovativa team.

 

De upptäckte att framför allt två faktorer fungerade som gemensamma nämnare bland de 180 team som ingick i studien:

 

  1. alla får bidra
  2. psykologisk trygghet

 

1. Alla får bidra

Effektiva och innovativa grupper ger alla i teamet utrymme. Tystlåtna så väl som pratsamma, långsamma och snabba – alla behöver få komma till tals. Allas idéer och inspel kräver respekt och förståelse från hela gruppen.

Yesbox drivkraftsanalys LAB Profile  påvisar likheter och skillnader mellan individer och hjälper dig att hantera svåra personer.

Drivkraftsanalysen visar en grupps beteenden och egenskaper som motsatspar. En grupp kan tex ha större behov av feedback, vara mer teamorienterade och med många generalister. Hur hanterar ni det? När ingen vill jobba på egen hand och med detaljer kan vissa arbetsuppgifter ”komma bort”.

Då gäller det att förstå varandra och olika behov. Undvika misskommunikationen. När olika egenskaper och synsätt blir är tydliga är det lättare att förstå olika beteenden. Det blir lättare att kommunicera och samarbeta!  Mångfald och oliktänkande skapar de bästa teamen MEN bara om individerna förstår varandra!

2. Psykologisk trygghet

Den andra avgörande, och förmodligen viktigaste faktorn, är psykologisk trygghet som är kopplat till mänskliga värderingar eller sanningar. Hos oss kan du mäta det i STARS eller genom att arbeta med gruppens värderingar. 

STATUS – TYDLIGHET –

AUTONOMI- RELATION –SPELREGLER

Vad behöver du?

 Läs mer under respektive namn