Yesbox Team

Vill du maxa ditt teams prestation så enkelt och effektivt som möjligt?

Prata Team med oss

I vår snabbrörliga värld blir Teamens roll allt viktigare

 

Inte bara individens prestation utan hela teamets

tillit, kompetens och förmåga i förhållande till varandra är avgörande för teamets resultat.

Testa våra verktyg som skapar förståelse för beteenden, drivkrafter och förmågor:

Teamutveckling

Vad utmärker framgångsrika och innovativa team?

 

Google’s HR-avdelning Google’s People Operations genomförde ett flerårigt internt forskningsprojekt som skulle visa vad som utmärkte framgångsrika och innovativa team.

 

De upptäckte att framför allt två faktorer fungerade som gemensamma nämnare bland de 180 team som ingick i studien:

1. Alla får bidra

Effektiva och innovativa grupper ger alla i teamet utrymme. Tystlåtna så väl som pratsamma, långsamma och snabba – alla behöver få komma till tals. Allas idéer och inspel kräver respekt och förståelse från hela gruppen.

YESbox drivkraftsanalys LAB Profile  påvisar likheter och skillnader mellan individer.

Drivkraftsanalysen visar en grupps beteenden och egenskaper som motsatspar. En grupp kan tex ha stort behov av feedback, vara förändringsbenägen, teamorienterad och med många generalister.

Förstå varandra och behoven.  Få olika egenskaper och synsätt TYDLIGA för att fatta de bästa besluten. Mångfald och oliktänkande skapar de bästa teamen MEN bara om individerna förstår varandra!

Tobias_Lundhagen_YESbox_Talent

2. Psykologisk trygghet

 Den andra avgörande, och förmodligen viktigaste faktorn, är psykologisk trygghet som är kopplat till mänskliga värderingar eller sanningar. Hos oss kan du mäta det i STARS eller genom att arbeta med gruppens värderingar. 

STATUS – TYDLIGHET –

AUTONOMI- RELATION –SPELREGLER

Vad behöver du?

Analys av gruppens värderingar  

  En drivkraftsanalys /

kommunikativa drivkrafter

Mäta psykologisk trygghet

360 graders analys om hur vi uppfattar varandra

Läs mer här

EnglishSwedish