YESBOX SOLUTIONS

kommer under 2021 att fortsätta utveckla och stödja organisationer i att få team och individer att växa i syfte att förbättra prestationer och därigenom resultat. 

Stöttningen sker genom att ge team, individer och ledning möjlighet att digitalisera och analysera dialoger, aktiviteter och måluppfyllelse för att genom stöd av data ta beslut för att fortsätta eller förändra organisationens riktning.

 

Webinarier

 I år satsar vi på stegvis utveckling:

1Sätta både personliga och afffärsmässiga mål i målmodulen

2. Ställa smarta frågor i relevanta enkäter som stödjer affären 

3. Notera digitalt i personliga och utvecklande samtal

4.Agera med stöd i tydliga prioriterade aktiviteter

YESbox DIALOG

“Med YESbox unika medarbetarsamtal online kan du lyssna, leda och utveckla. En tydlig personlig motiverande process med olika möjligheter att stötta och leda medarbetare på riktigt.”

 YESbox PULS 

Vad följer ni upp? Varför? Vet ni hur medarbetarna ser på hemarbete? 

“När resultaten utifrån Pulsmätningarnas tydliggörs kan vi både fokusera och skapa bättre samarbete och engagemang.”

 

YESbox TEAM

I vår snabbrörliga värld blir Teamens roll allt viktigare. Inte bara individens prestation utan hela teamets tillit, kompetens och förmåga är avgörande för att skapa resultat.

Nya team och arbetsgrupper startas hela tiden, förståelse för kompetens, värderingar och drivkrafter gör att team snabbt kan maximera sin prestation.

 

Forskningsgrunden i våra verktyg är SCARF från Neuroledarskap och Conversational Intelleigence:

STARS – bygg er framgång

Läs mer

STATUS

Hur rankas jag i organisation, känner jag att jag får bidra?

TYDLIGHET

Känner jag tydlighet och förutsägbarhet i mitt arbete?

AUTONOMI

Kan jag påverka någonstans?

RELATION

Upplever jag gemenskap och tillit?

SPELREGLER

Finns tydliga spelregler som följs av alla ?

SENASTE INLÄGGEN FRÅN VÅR BLOGG

DET HÄR SÄGER VÅRA KUNDER

Vi tycker att det är viktigt med engagemang och det stämmer väldigt bra överens med hur YESbox Puls funkar, lösningen är enkel och tydlig att jobba med. Samarbetet har fungerat otroligt bra. Vi har hållit tidplaner, vi har utvecklat undersökningen så att den känns mer relevant för oss och vi har kunnat välja de delar som är viktiga för oss. Jag skulle absolut rekommendera YESbox Puls som ett bra verktyg för medarbetarundersökningar.

Christina Johansson

Head of Communications, Knowit AB med över 2000 anställda i Norden

”Att jobba med kort och värderingar på detta sätt har en fantastisk kraft!”

 

Peter Bolt

Chef, SWECO

YESbox Samtal fungerar utmärkt för oss och vi är mycket nöjda. Enkelt och överskådligt, och ger oss en mycket bra möjlighet till individuell uppföljning . Verktyget hjälper oss att få medarbetare som tar ansvar och egna initiativ. 

Jan Sigurdh

Vd Hällde

EnglishSwedish