A3 logo
Knowit logo
Korpen logo
Europeiska motor
Swarco logo
Radisson Blu Hotel Uppsala logo

Hitta allas talang

Hur kan vi utveckla din organisation?

YESbox Puls hjärta

YESbox Puls – 

Medarbetarundersökningar

_

YESbox Puls är ett verktyg för pulsande undersökningar. Det används för medarbetarundsökningar, förändringsledning och säkerställande av den psykosociala arbetsmiljön.

YESbox Samtal –

Medarbetarsamtal

_

YESbox Samtal är ett verktyg för medarbetarsamtal. Det består av fysiska värdekort och en digital portal för dokumentation, kompetensbedömning och handlingsplaner. 

YESbox Samtal kort
YESbox Utvecklingsstöd

YESbox Talent – 

Skräddarsydda lösningar

_

Alla medarbetare och organisationer är unika. Vårt utvecklingsstöd är anpassat för er. Med utgångspunkt i neuroledarskap skapar organisationen gemensamt samarbete, utvecklingsvilja och lönsam motivation.

Vi finns här för dig

Vilka behov har du?

 Puls och medarbetarundersökningar 

Skapa engagemang och lönsam motivation

Medarbetarsamtal

Verktyg för utvecklande dialog.

Arbetsmiljö

Säkerställ att riktlinjerna efterföljs.

Förändringsledning

Mät och säkerställ tydlig riktning.

Drivkraftsanalyser

Förstå kommunikationen genom nya perspektiv.

Föreläsningar

Om motivation, hjärnan och SCARF-modellen.

Utvecklingsstöd

Anpassade insatser efter behov.

Grunden för våra verktyg

SCARF* – en modell för framgång

*Status, Certainty, Autonomy, Relatedness, Fairness

Kulturen i organisationen är den viktigaste faktorn för framgång.

Modern forskning visar att hjärnan har ett grundläggande behov av att ingå i ett sammanhang. 

Och att den är starkt fokuserad på att undanröja sociala hot.

För att en organisation ska kunna prestera på topp är balans inom dessa fem områden viktiga:

 STATUS

Hur rankas jag i organisation, känner jag att jag får bidra?

FÖRUTSÄGBARHET

Känner jag tydlighet och trygghet i mitt arbete?

PÅVERKAN

Har jag självständighet och kontroll?

RELATION

Upplever jag gemenskap och tillit?

RÄTTVISA

Blir jag rättvist behandlad?

Förbättra medarbetarsamtalen!

Kostnadsfri mall för medarbetarsamtal.

Är du chef/ledare? Ska du genomföra medarbetarsamtal?

Läs vår guide för bättre medarbetarsamtal – hitta drivkrafter och styrkor som hjälper er att nå målen!

Det här säger kunderna om YESbox:

”Traditionellt och slentrianmässigt används mallar till utvecklingssamtal. YESbox Samtal ger en ny och ytterligare dimension till att öppna upp för andra aspekter som är viktiga för utveckling av arbetet, medarbetaren och företaget.”
Lina Lundström
Delägare Lundströms Fastigheter, Boden
”Tack vare YESbox Talent har jag lyckats få till helt nya samtal med mina medarbetare. Anställda som inte ville gå på medarbetarsamtal, eller som undrade om vi inte var klara mitt under samtalet, började plötsligt föra dialog på ett helt nytt sätt.  Jag rekommenderar verkligen YESbox Samtal.”
Erik Berglind
chef Service Gästrikland, region Gävleborg
”Kommunikationen öppnas upp åt båda hållen och det gör att man möts på ett helt annat sätt med YESbox Samtal.”
Eva Pettersson
HR-chef SSM
”Med YESbox Samtal fick vi en avslappnad och givande dialog. Framförallt är det väldigt enkelt och frågorna lyfter fram det som är viktigast för varje enskild individ.  Samtalet i kombination med handlingsplanen är ett smidigt sätt att omvandla ord till handling.”
Ted af Rolén
Personalchef Ortogonal AB
”YESbox Samtal fungerar utmärkt för oss och vi är mycket nöjda. Enkelt och överskådligt, och ger oss en mycket bra möjlighet till individuell uppföljning med naturlig koppling till målen. Verktyget skapar en bra, avslappnad men tydlig process för samtalen och det är enkelt att få till en bra dialog.”
Ann-Sophie Myrefelt
Hotelldirektör Radisson Blu Uppsala
”Vi tycker att det är viktigt med engagemang och det stämmer väldigt bra överens med hur YESbox Puls funkar, lösningen är enkel och tydlig att jobba med. Samarbetet har fungerat otroligt bra. Jag skulle absolut rekommendera YESbox Puls som ett bra verktyg för medarbetarundersökningar.”
Christina Johansson
Head of Communications Knowit AB

Skapa engagemang motivation

Årshjul

  • Aktivitetsplan
  • Pulsmätning
  • Samtal
  • Pulsmätning
  • Samtal
  • Pulsmätning

Få mer inspiration på vår blogg