Yesbox

  Digitala HR verktyg för de som vill lite mer

Jag vill veta mer

Medarbetarenkäter som gör

att vi skapar tillit

”Månadsvisa pulsmätningar är ett billigt sätt att förstå lite mer vad som pågår under ytan- och följa arbetsmiljön.”

Med stöd i en digital plattform för medarbetarundersökningar och medarbetarsamtal kan organisationen både stärka sin strategi, följa och utveckla både tillit och arbetsmiljö. Med kontinuerligt stöd av Yesbox utvecklas både samarbete och kommunikation. Vilka frågor som ställs och dialogen efter mätningen är centralt för att skapa tillit och trygghet.  

Med mätningar baserade på både forskning och stor kompetens samt marknadens bästa kundservice stannar de flesta kunder många år.

Det blir ett kostnadseffektivt sätt att både utveckla affären och minska tid på onödig misskommunikation.

Organisationen kan också få ordning och reda på anställning-till-exit, organisationsscheman och self-service av medarbetares egen persondata.

Basen i Yesbox digitala plattform

 

Enkäter eller medarbetarsamtal tar enkelt och kontinuerligt pulsen på hur individ, grupp eller organisationen mår. Via plattformen undersöker vi och bygger engagemang samt andra viktiga parametrar.

 • Innan medarbetarundersökningen/pulsmätningen eller medarbetarsamtalet lägger vi upp organisationen och hur den ser ut. Vilka grupper eller team ska analyseras eller samverka?
  • Yesbox är behörighetsstyrd i enlighet med era roller eller organisationsstruktur. Med huvudfokus på analys av medarbetarundersökningar, medarbetarsamtal eller för att följa  mål och aktiviteter.
  • Yesbox metod och frågor bygger på erfarenhet, positiv psykologi och forskning om beteenden. Detta för att kontinuerligt utveckla och utbilda er organisation.

Medarbetarundersökningar i

Yesbox plattform

 • Medarbetare svarar enkelt på enkäter via en länk i ett email eller via SMS i mobilen.
 • Resultat och analys med automatgenererade råd ger stöd till både ledning och alla team.
 • Yesbox pulsmätningar kan också användas för kontinuerlig utbildning eller reflektion.

 

Utveckla teamet med stöd i Yesbox plattform

 • I Yesbox modul för dialoger eller medarbetarsamtal kan även kompetenskrav tydliggöras för team och jobbroller ända ned till enskilda befattningar i organisationen.
 • Mål och aktiviteter  kan användas för både grupper, chefer och medarbetare. De finns där för att påminna om vad som behöver göras och för att följa utvecklingen.
  • Mindre bolag ser det som en enklare HR plattform.

Toppbetyg från våra kunder

Vi är oerhört stolta och glada över att kunna berätta om vårt toppbetyg på både Medarbetarundersökningar, Medarbetarsamtal och Pulsmätningar från våra kunder via BusinessWith.  De har frågat olika kunder  till systemleverantörer hur nöjda de är. De har dessutom summerat och jämfört den funktionalitet som finns på marknaden.

Vi fick:

 • toppbetyg på området kundnöjdhet, support och service samt benchmark och analys.
 • högsta betyg på en konkret fråga om ”Värde för pengarna” och  ”Samarbetet med leverantören”

Starta utifrån det som är viktigast för din organisation

Yesbox hjälper er att skapa en process som innehåller olika triggers för att kontinuerligt följa arbetsmiljön samt bygga engagemang och utveckling. 

Våra valbara moduler medarbetarundersökning, medarbetarsamtal, pulsmätning, omboarding eller drivkraftsanalys implementeras tillsammans med vårt team. Vi jobbar både snabbt och enkelt, men i er takt och med full support för att sätta upp er unika lösning.

Ta utgångspunkt i undersökningar 

Yesbox Pulsenkäter

Få teamet att mötas med utgångspunkt av svaren från en Puls eller medarbetarundersökning.

Bygg samarbete och engagemang utifrån reflektionen.

Pulsmätningar hjälper er att förstå och fokusera på det som är viktigt.

– Yesbox ger stöd när ni behöver

Läs mer om medarbetarundersökningar

Skapa engagerande dialoger

Yesbox medarbetardialog

Sätt fokus på medarbetaren lyssna, förstå och ge stöd till utveckling i rätt riktning. En tydlig process med möjligheter att stötta och leda medarbetare.

(Prova en mall genom att klicka på rutan nedan ”mall utvecklingssamtal”)

Läs mer om dialoger

hjärnsmarta händer

Vi bygger allt vi gör på forskning och hjärnans förutsättningar.

mål och planer för team

 

Summera det som ska göras i

Yesbox aktiviteter och mål eller OKR

Följ upp både den personliga utvecklingen, övergripande mål  och planer för team och organisationen i  aktivitets/handlingsplaner som kopplas till era mål.

Samla det du behöver kring utveckling i ett enkelt och överskådligt verktyg

 Är ni en organisation som:

 

 • Vill fånga early warning signals på stress innan det har gått för långt?
 • Vill veta varför vissa team fungerar sämre?
 • Har utmaningar och får inte alla att arbeta mot samma mål?
 • Undrar om ni är överens om vad era värderingar står för?
 • Saknar ett digitalt stöd som fmjar ordning och reda och hjälper er att följa arbetsmiljölagen?
 • Vill skapa förutsättningar för att lyckas med utveckling och engagemang?
 • Vill pusha lite mer på er strategi?

Boka möte här

 

SENASTE INLÄGGEN FRÅN VÅR BLOGG

Vad är eNPS – employer net promoter score?

Vad är eNPS – employer net promoter score?

Employee Net Promotor Score (eNPS) är ett verktyg som används inom organisationer för att mäta anställdas aktuella attityd till företaget. Det ger både ledning och anställda en unik möjlighet att utvärdera företagets popularitet. Att mäta och förstå anställdas eNPS är...

läs mer

DET HÄR SÄGER NÅGRA AV VÅRA KUNDER

Vi tycker att det är viktigt med engagemang och det stämmer väldigt bra överens med hur Yesbox Puls/medarbetarundersökning funkar, lösningen är enkel och tydlig att jobba med. Samarbetet har fungerat otroligt bra. Vi har hållit tidplaner, vi har utvecklat undersökningen så att den känns mer relevant för oss och vi har kunnat välja de delar som är viktiga för oss. Jag skulle absolut rekommendera Yesbox Puls som ett bra verktyg för medarbetarundersökningar.

Christina Johansson

Head of Communications, Knowit AB med över 3800 anställda i Norden

”Att jobba med kort och värderingar i medarbetarsamtal på detta sätt har en fantastisk kraft!”

 

Peter Bolt

Chef, SWECO

”Det bästa med värdesamtalet är att man direkt får igång en bra dialog. Det krävs nästan inga förberedelser och när man är klar finns allt noterat smart på ett ställe.”

“Jag tycker att användningen av komptens och värdesamtalen under ett antal år har skapat ett annat engagemang. Medarbetarnas synpunkter kommer fram tydligt. De tar fler initiativ. Det bästa är när ideerna kommer från medarbetarna, ej bara från chefen. Yesbox ger en dialog istället för en presentation med korta svar.”

”Att sedan kunna kombinera det med medarbetarundersökningar i lagom takt ger oss bra överblick om arbetsmiljö engagemang och välmående.”

Jan Sigurdh

Vd Hällde