Yesbox

DIGITAL UPPFÖLJNING OCH UTVECKLING SOM SKAPAR TILLIT

Boka möte

– Yesbox –

Puls och dialoger som triggar

engagemang och utveckling

 

Vi på Yesbox erbjuder digitala verktyg som med utgångspunkt i forskning om hjärnan hjälper till att utveckla kommunikation.  Det skapar sedan en arbetskultur som leder till bättre prestationer.

Att lägga tid på dialoger och skapa samförstånd kring riktning och spelregler är tyvärr som allra viktigast när vi har som mest att göra. Med bra processer sker detta automatiskt.

I en dialog som utgår från en undersökning kan vi starta från en högre kunskapsnivå. Vi kan undvika misskommunikation och utmaningar med tex för höga stressnivåer.  Yesbox digitala stöd med en process som triggar och stödjer samverkan, utveckling och reflektion skapar nya förutsättningar.

Att  ha en stor del av personaldata på samma ställe gör att olika analyser och ”dashboards” skapar bättre helhetssyn och överblick.

Yes
 • Organisationen och hur den ser ut är starten för att komma igång med Yesbox.  Yesbox har även en organisations och ramverkstruktur som gör det möjligt att visualisera organisationen och följa medarbetaren.
  • Yesbox är behörighetsstyrd i enlighet med den avdelningsstruktur vad gäller analys av mätningar eller mål och aktiviteter.
 • Mål och aktiviteter ingår alltid och kan användas för både grupper, chefer och medarbetare De finns för att påminna om vad som ska göras när det gäller både riktning och utveckling.
 • I Yesbox svarar medarbetare på enkäter via en länk i ett email eller via SMS i mobilen. Alla kan efter behov och behörighet se olika analyser och summeringar,
 • Yesbox erbjuder många olika sorters dialoger eller medarbetarsamtal. Vi ser det som en central del i att komma vidare med problem och utmaningar. Tydliggör tex kompetenskrav för team och jobbroller ända ned till enskilda befattningar i organisationen.
 • Yesbox kan också användas som en enklare HR plattform.

Vi är oerhört stolta och glada över att kunna berätta om vårt toppbetyg från BusinessWith.  De har frågat olika kunder  till systemleverantörer hur nöjda de är. De har dessutom summerat och jämfört den funktionalitet som finns på marknaden.

Vi fick toppbetyg på området kundnöjdhet, support och service samt benchmark och analys.

Vi fick även högsta betyg på en konkret fråga om ”Värde för pengarna” och  ”Samarbetet med leverantören”

Yesbox hjälper er att skapa en process som innehåller olika triggers för att kontinuerligt bygga engagemang och utveckling. 

Våra valbara moduler implementeras tillsammans med er och vårt team. Vi jobbar både snabbt och så enkelt som möjligt men i er takt med full support för att sätta upp er unika lösning.

Ta utgångspunkt i undersökningar 

Yesbox Pulsenkäter

Få teamet att mötas med utgångspunkt av svaren från en Puls eller medarbetarundersökning.

Bygg samarbete och engagemang utifrån reflektionen.

Pulsmätningar hjälper er att förstå och fokusera på det som är viktigt.

– Yesbox ger stöd när ni behöver

Läs mer om medarbetarundersökningar

Skapa engagerande dialoger 

Yesbox medarbetardialog

Sätt fokus på medarbetaren lyssna, förstå och ge stöd till utveckling i rätt riktning. En tydlig process med möjligheter att stötta och leda medarbetare.

(Prova en mall genom att klicka på rutan nedan ”mall utvecklingssamtal”)

 

Läs mer om dialoger

hjärnsmarta händer

Vi bygger allt vi gör på forskning och hjärnans förutsättningar.

mål och planer för team

 

Summera det som ska göras i

Yesbox aktiviteter och mål eller OKR

Följ upp både den personliga utvecklingen, övergripande mål  och planer för team och organisationen i  aktivitets/handlingsplaner som kopplas till era mål.

Samla det du behöver kring utveckling i ett enkelt och överskådligt verktyg

 Är ni en organisation som:

 • Vill fånga early warning signals på stress innan det har gått för långt?
 • Vill veta varför vissa team fungerar sämre?
 • Har utmaningar och får inte alla att arbeta mot samma mål?
 • Undrar om ni är överens om vad era värderingar står för?
 • Saknar ett digitalt stöd som fmjar ordning och reda och hjälper er att följa arbetsmiljölagen?
 • Vill skapa förutsättningar för att lyckas med utveckling och engagemang?

Boka möte här

 

SENASTE INLÄGGEN FRÅN VÅR BLOGG

DET HÄR SÄGER NÅGRA AV VÅRA KUNDER

Vi tycker att det är viktigt med engagemang och det stämmer väldigt bra överens med hur Yesbox Puls/medarbetarundersökning funkar, lösningen är enkel och tydlig att jobba med. Samarbetet har fungerat otroligt bra. Vi har hållit tidplaner, vi har utvecklat undersökningen så att den känns mer relevant för oss och vi har kunnat välja de delar som är viktiga för oss. Jag skulle absolut rekommendera Yesbox Puls som ett bra verktyg för medarbetarundersökningar.

Christina Johansson

Head of Communications, Knowit AB med över 3800 anställda i Norden

”Att jobba med kort och värderingar i medarbetarsamtal på detta sätt har en fantastisk kraft!”

 

Peter Bolt

Chef, SWECO

 Yesbox Samtal fungerar utmärkt för oss och vi är mycket nöjda. Enkelt och överskådligt, och ger oss en mycket bra möjlighet till individuell uppföljning . Verktyget hjälper oss att få medarbetare som tar ansvar och egna initiativ. 

Att sedan kunna kombinera det med medarbetarundersökningar i lagom takt ger oss bra överblick om arbetsmiljö engagemang och välmående.

Jan Sigurdh

Vd Hällde

EnglishSwedish