Förvärv av Sales Organizations Survey

Förvärv av Sales Organizations Survey

Yesbox Solutions förvärvar Sales Organization Survey från Sahlgren & Skog Yesbox Solutions AB har förvärvat Sahlgren & Skogs Sales Organization Survey-plattform för att mäta säljkårers effektivitet. Detta steg stärker vår portfölj av digitala lösningar för...
Medarbetarundersökning som bas i dialogen

Medarbetarundersökning som bas i dialogen

Använd Medarbetarundersökningen som en startpunkt för Effektiv Kommunikation Att etablera och upprätthålla god kommunikation är avgörande för ledarskapets framgång. Ofta tolkar vi ord på olika sätt, vilket kan skapa missförstånd och förvirring. För att undvika detta...
Vad är eNPS – employer net promoter score?

Vad är eNPS – employer net promoter score?

Employee Net Promotor Score (eNPS) är ett verktyg som används inom organisationer för att mäta anställdas aktuella attityd till företaget. Det ger både ledning och anställda en unik möjlighet att utvärdera företagets popularitet. Att mäta och förstå anställdas eNPS är...