Följ upp alla mätningar

Följ upp alla mätningar

Efter att medarbetarundersökningen är avslutad börjar en viktig fas som ofta förbises – uppföljning och dialog. Här är några kraftfulla skäl till varför denna fas är så betydelsefull: Skapar förståelse och tolkning: Resultaten av en medarbetarundersökning är ofta...