Varför är medarbetarundersökningar viktigt?

Varje dag ser jag exempel på hur viktigt det är att ta del av medarbetares tankar och åsikter. Hur det kan förbättra organisationens verksamhet är ovärderligt.

Pulsmätningar / medarbetarundersökningar är ett kostnadseffektivt sätt att tex

• Förstå hur medarbetare och chefer ser på olika situationer eller följa upp tex kännedom

• Förstärka och skapa diskussion kring viktiga frågor

• Följa upp arbetsmiljö engagemang och kultur

Undersökningen innehåller om man gjort sitt grundjobb viktiga mätpunkter och är en utmärkt startpunkt för att förstå gruppens utmaningar och möjligheter.

Ofta handlar det om att följa upp eller sätta fokus på frågor som är viktiga för din organisation. MEN vi kan INTE få ALLA svar i enkäter.

Det kan finnas helt olika skäl bakom samma svar. Vi människor styrs inte alltid av logik utan ofta mer av känslor värderingar eller gamla vanor. Vi tolkar ord och uttryck på olika sätt och har bra och mindre bra dagar.

Vi mäter i undersökningarna beteenden, kunskap, känslor, och attityder som med rätt verktyg skapar bra insikter att först diskutera och därefter agera på. Eller hur?   Mäter ni det som är allra viktigast för er?

Har ni möten efter varje mätning?

Genom att kontinuerligt gå igenom resultatet och följa upp Pulsmätningar eller medarbetar-undersökningar får vi viktiga insikter.

MEN tappa inte bort att följa upp och agera på bakomliggande skäl till resultat av olika enkäter också. Det leder till att medarbetarna kontinuerligt vill ge feedback. De blir mer öppna och mer engagerade. (Ännu mer om ni mäter SCARF / STARS).

Dialogen och mötet kring resultaten är ENORMT viktigt. Genom att uttrycka och dela synpunkter bla kring det som ligger bakom svaren kan vi skapa bättre förståelse för varandra. Det leder också till att vi bygger relation och tillit OCH faktiskt tar tag i frågor som är mer relevanta än vad vi enbart kan läsa ut ur undersökningens resultat.

På längre sikt är det dessutom för mycket begärt att medarbetare ska svara på enkäter utan att förstå och vara delaktiga i hur resultatet används. Det kan tom vara direkt skadligt i längden. Det skapar frustration och motverkar att medarbetarna blir stolta över sin arbetsplats.

Om vi förstår vad som ligger bakom resultatet så förstår vi också vilka åtgärder som krävs för att göra en förflyttning.

Att bara gissa vilka åtgärder som behövs kan landa fel både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Håller du med om att hur vi gemensamt tolkar och följer upp svaren är avgörande för att skapa engagerade och hållbara medarbetare och organisationer?

Tar ni stöd av experter?

#pulsmätningar #medarbetarundersökning #medarbetarsamtal