Digitala effektiva utvecklings- och

medarbetarsamtal

 

Boka demo

Välkommen till Yesbox Medarbetar och utvecklingssamtal

– Ett spännande arbetssätt 

A. Riktningsfas – Sätt Mål i Yesbox:

Sätt tydliga mål utifrån avdelningsmålen. Oavsett om det kallas utvecklingssamtal,  eller målsamtal, är detta ögonblicket när riktningen stakas ut. Yesbox anpassar målens tidsram efter behov, allt från årsvis, kvartalsvis till projektbaserat. Med Yesbox mål- OKR och aktiviteter både team och individ reflektera över gemensamma mål och koppla ihop det med aktiviteter.

 

B. Uppföljningsfas – Följ upp i Yesbox:

För att säkerställa att målen uppnås, erbjuder Yesbox olika typer av dialoger:

  • Temadialog: Medarbetaren prioriterar relevanta områden.
  • 1:1-dialog: Korta, regelbundna möten för att hålla varandra uppdaterade.
  • Dialog om aktivitetsplan: Diskutera och anpassa aktiviteter efter behov.
  • Måluppföljning: Använd NÖHRA (Nuläge, Önskat läge, Hinder, Resurser, Aktiviteter) för att praktiskt utvärdera mål och aktiviteter. Med Yesbox får du verktygen för att nå dina mål och följa upp dem.

C. Utvärderingsfas – Dokumentera och diskutera i Yesbox:

Vid slutet av perioden använder du Yesbox för att dokumentera och diskutera utfallet av dina mål. Fokus ligger på att gradera måluppfyllelsen, identifiera hinder och utmaningar samt ta med dig lärdomar för framtiden.

Yesbox finns för att stödja din resa och skapa en positiv och framgångsrik process och arbetsmiljö.

Kicki Molin och Lotta Strindberg

Exempel på medarbetarsamtals- dialoger

 

Teman

utforska Relevanta Områden med Temasamtal i Yesbox

Yesbox tema samtal skapar meningsfulla dialoger för att följa upp och utveckla er arbetsplats. Vi erbjuder fördefinierade teman inom Kommunikation, Engagemang, Hållbarhet, Ledarskap, Arbetsmiljö, Värderingar, och vi skräddarsyr dem efter era behov.

Med regelbundna tematiska samtal kan ni fokusera på det som verkligen är viktigt för er. Välj de områden som är mest relevanta och diskutera dem utifrån nuläge, resurser, hinder, önskat läge och åtgärdsaktiviteter. Vi uppmuntrar även gruppdiskussioner, där medarbetare kan vara med och välja teman för att öka delaktigheten och engagemanget i ert arbetsgemenskap.

Ta steget mot meningsfulla och relevanta samtal med Yesbox.

1:1-dialog

Ett 15-30 min möte som chef och medarbetare har varje / varannan vecka för att uppdatera varandra, ofta utifrån följande allmänna frågor:

  • Hur mår du?
  • Hur går det? (aktiviteter från handlingsplan kan lyftas in)
  • Ytterligare frågor som kommit upp? (områden bestämda av organisationen kan väljas från)
  • Vad behöver du stöd kring?

1:1-möten brukar kännetecknas av spontanitet och öppenhet, och så vill vi att det ska vara. Det ska däremot vara enkelt att skriva upp saker som man kommer överens om och som kan komplettera aktivitetsplanen.

 

Training Neuroscience Development YESbox CONSULTING

 

Verksamhetsmål – Riktning: Stakar ut vägen för framgång

Använd Verksamhetsmål – Riktning för att sätta riktningen inför kommande period. Här sätter du upp operativa mål baserade på enhetens övergripande mål, ditt eget eller teamets.

Dialogen skapar en interaktiv process mellan ledare och medarbetare där målen inte bara definieras utan även diskuteras kring hur de kan bidra till att nå enhetens övergripande mål. Efter målsättningen följer dialogen Verksamhetsmål – Uppföljning för att kontinuerligt diskutera och dokumentera framsteg och utmaningar. Staka ut vägen mot framgång med Yesbox!

 

 

Verksamhetsmål – Uppföljning

Verksamhetsmål – Uppföljning är en dialog som används för att kontinuerligt följa upp de operativa mål som satts upp för en medarbetare. Dialogen ger möjlighet att fokusera diskussionen kring nuläget, utmaningar, måluppfyllelse, samt hur sannolikt det är att målen uppnås. Åtgärdsaktiviteter kan skapas under dialogen och integreras automatiskt med handlingsplanen (dvs, Aktiviteter).

Yesbox målbild

 

Verksamhetsmål – Utvärdering

Dialogen Verksamhetsmål – Utvärdering används vid slutet av en period för att dokumentera och diskutera utfallet för de mål som medarbetaren arbetat med.

Diskussionen fokuseras på de positiva aspekterna kring resultatet, och de hinder och utmaningar som stötts på. En gradering av måluppfyllelsen samt lärdomar att ta med framåt dokumenteras också.

Gruppdialoger om senaste undersökningen –”Mätning”

Dialogen Mätning är en viktig kompanjon till de kund, puls- och medarbetarundersökningar som organisationen gör.

Genom att följa upp mätningsresultaten så fort de är publicerade kan goda resultat firas och sämre resultat kan diskuteras och åtgärdsaktiviteter kan identifieras och tilldelas.

Mätningssamtalet görs i grupp (t ex inom ett team eller avdelning) och agendan baseras på de områden (mått) som mätningen innehållit. Dialogen fokuserar på reflektion kring resultaten och identifiering av åtgärder.