Använd Yesbox undersökningsmodul för Medarbetarundersökningar eller Pulsmätningar

Vilket är bästa sättet för att förstå kartlägga och följa upp

 

Boka demo

Medarbetarundersökningar kartlägger medan

pulsmätningar följer upp och påverkar

Att kartlägga och förstå arbetsmiljön, tex hur olika avdelningar mår eller trivs och samarbetar fungerar utmärkt med en medarbetar-undersökning. Men vill man däremot påverka, utbilda eller utveckla gruppen kontinuerligt så är pulsmätningar en annan möjlighet. Dvs  skicka ut enkäter för att få relevant information inför olika möten . Det gör att arbetet blir effektivare och viktig tid sparas då man undviker missförstånd eller misskommunikation.  Diskussionerna utgår då ifrån det som redan besvarats och fokus blir på att reflektera vidare. När frågor ställs som skapar insikter och reflektion utvecklas hela gruppen: Varför ser det ut så här? Vad ligger bakom?

Yesbox plattform stödjer alltså uppföljningar via enkäter både för medarbetarundersökningar och pulsmätningar.  Vår plattform ger konstinuerligt full support med bl a mallar, summeringar och analys online. Analysen ger stöd med hjälp av automatgenererade kommenterar och råd beroende på resultat utifrån referensvärden.

Analysen skapar förståelse, stödjer både fokus och dialog kring era styrkor och utmaningar. Det kan vara smart att ta hjälp av en extern neutral kraft tex våra konsulter för att jobba enkelt och effektivt med resultaten efter Medarbetarundersökningen eller Puls-mätningen.

Yesbox anpassar processen efter det stadie er organisation befinner sig i utifrån era behov. Då blir det viktigt att inte bara mäta för att förstå utan också för att förstärka, reflektera och följa upp.

 

 

Basen i puls eller medarbetarundersökningen:

 • Följer GDPR.
 • Har forskningsbaserade frågor / områden med färdiga mallar på frågor och områden som anpassas efter behov.
 • Utskick och påminnelser via SMS eller email.
 • Automatgenererade påminnelser för en hög svarsfrekvens.

Hur ofta gör man Puls eller medarbetarundersökningar:

 • Yesbox tror att på att mäta  så ofta ni kan/ hinner göra ordentliga uppföljningar.
 • Medarbetarundersökningen är lite längre och görs ofta 1-2 gånger per år.
 • Vi föreslår oftast att Pulsmätningar sker 3 -12 gånger per år. 

 

Pulsmätning / medarbetarundersökningens resultat visas:

 • Med relevanta referensvärden att jämföra med
 • I visuella rapporter och analyser  1-2 dagar efter att alla svarat.
 • Med automatgenererade kommentarer som styrs av resultat och referensvärden på alla nivåer.
 • Med möjlighet till olika resultatnivå efter behörighet vid olika tidpunkter för alla roller.

 

Yesbox hjälper er att sätta upp och att följa upp undersökningen

Med lång erfarenhet och stor kunskap inom undersökningar och analys kan vi hjälpa er hela vägen
Våra experter kan alltså stödja i allt från vilka frågor som ska ställas till hur ni bör agera på resultaten.

Testa Yesbox verktyg och utvecklas 

Vill du prova verktyget till självkostnad? Fyll i formuläret här ovan så skickar vi mer information och möjlighet att utvärdera vårt smarta Puls verktyg.

Om på Yesbox Puls:

Professionalism
Vi arbetar med mått och undersökningsprocesser som är baserade på vetenskap och erkänt ‘best practice’. Våra medarbetare besitter lång relevant erfarenhet och expertis inom undersökningar, ledarskap, coaching och förändringsprocesser.

Teknologi
Vår tekniska plattform erbjuder databaser för mätningar (fakta), dialog (samtal om resultat), och uppföljning (aktivitets/handlingsplan) och har en stark support för flerdimensionell analys av resultat i grafisk form. Varje organisation kan med frågebibliotek och relevanta referensvärden skräddarsy sitt upplägg, med stöd eller på egen hand. Använd Yesbox verktyg på mobil, surfplatta eller desktop.

Partnerskap och flexibilitet
För oss är ett kontinuerligt samarbete med kunden viktigt och förändringar i behov och verksamhet möts upp. Vi erbjuder det stöd som krävs för att kunden på ett effektivt och enkelt sätt kan hålla tydligt fokus för regelbundna mätningar under året, med kompletterande utskick om så önskas. Våra kunders förändrade behov samt feedback och synpunkter är en viktig del i utvecklingen av våra verktyg.