SCARF-MODELLEN

Ett tankeverktyg för maximal prestation

 

   LADDA NER VÅR CRASH COURSE -bygg tillit

 

Hjärnforskningen har hjälpt oss att ta fram tankeverktyg som gör oss medvetna om de faktorer som är viktiga för att få alla medarbetare att prestera. Engagemang byggs i hela organisationen genom att hela tiden slipa på ert emotionella kapital.

 

Vi har förenklat och försvenskat SCARF och TRUST modellen. 

 

Använd STARS för att minnas hur du kan hjälpa dig själv och andra.  

 

Ladda ned vår pdf för att få en crash course inom STARS.

 

  • Status – hur jag rankas i organisationen, känner jag att jag får bidra?
  • Tydlighet – skapar trygghet. Otydlighet och förändringar skapar det motsatta
  • Autonomi – handlar om individuell självständighet och kontroll
  • Relation – ett sammanhang där jag upplever gemenskap och tillit
  • Spelregler– balans skapas genom upplevelsen att bli rättvist behandlad

Hur använder vi STARS i våra verktyg?

Vi på YESbox talent hjälper er att bygga stjärnor,
ta en titt på videon för att få en inblick på hur vi arbetar med modellen!
EnglishSwedish