SCARF-MODELLEN

Ett tankeverktyg för maximal prestation

LADDA NER VÅR CRASH COURSE

SCARF modellen är ett tankeverktyg som gör dig medveten om de faktorer som är viktiga för att få alla medarbetare att prestera. Engagemang byggs i hela organisationen genom att hela tiden slipa på ert emotionella kapital. YESbox Talent verktyg utgår ifrån SCARF-modellen. Ladda ned vår pdf för att få en crash course inom SCARF.

  • Status – hur jag rankas i organisationen, känner jag att jag får bidra?
  • Förutsägbarhet – skapar trygghet. Otydlighet och förändringar skapar det motsatta
  • Påverkan – handlar om individuell självständighet och kontroll
  • Relation – ett sammanhang där jag upplever gemenskap och tillit
  • Rättvisa – balans skapas genom upplevelsen att bli rättvist behandlad
EnglishSwedish