SCARF-MODELLEN

Ett tankeverktyg för maximal prestation

LADDA NER VÅR CRASH COURSE

SCARF modellen är ett tankeverktyg som gör dig medveten om de faktorer som är viktiga för att få alla medarbetare att prestera. Engagemang byggs i hela organisationen genom att hela tiden slipa på ert emotionella kapital. Vi har däremot förenklat och försvenskat orden. När vi använder STARS blir det enklare att minnas.  Ladda ned vår pdf för att få en crash course inom STARS.

  • Status – hur jag rankas i organisationen, känner jag att jag får bidra?
  • Trygghet – skapar trygghet. Otydlighet och förändringar skapar det motsatta
  • Autonomi – handlar om individuell självständighet och kontroll
  • Relation – ett sammanhang där jag upplever gemenskap och tillit
  • Spelregler– balans skapas genom upplevelsen att bli rättvist behandlad

Hur använder vi STARS i våra verktyg?

Vi på YESbox talent hjälper er att bygga stjärnor,
ta en titt på videon för att få en inblick på hur vi arbetar med modellen!
EnglishSwedish