Är Pulsmätningar bättre än medarbetarundersökningar?

Följ upp alla mätningar

Efter att medarbetarundersökningen är avslutad börjar en viktig fas som ofta förbises – uppföljning och dialog. Här är några kraftfulla skäl till varför denna fas är så betydelsefull: Skapar förståelse och tolkning: Resultaten av en medarbetarundersökning är ofta...
Varför gör vi medarbetarundersökningar?

Varför gör vi medarbetarundersökningar?

Varför gör vi medarbetarundersökningar? Kicki Molin och Novus besvarade en artikel om att det är viktigt varför och hur redan 2014 i svd läs här För bara 10 år sedan var svaret från ledningen ofta: ”För att förstå, kontrollera, berömma och rätta till samt att vi...