NMI sammanfattar undersöknngen

NMI sammanfattar undersöknngen

NMI, eller ”Nöjd Medarbetarindex,” är ett mått som används för att mäta och sammanfatta medarbetares nöjdhet och engagemang. Det används ibland som ett verktyg att sammanfatta hur medarbetare känner sig över tid. Enkät frågorna kan täcka olika aspekter av...
Ödmjukt eller tvärsäkert ledarskap?

Ödmjukt eller tvärsäkert ledarskap?

VIKTEN AV ÖDMJUKHET OCH ATT UNDVIKA TVÄRSÄKERHET   Idag vill vi reflektera över vikten av att vara ödmjuk och undvika tvärsäkerhet både inom ledarskap och våra dagliga liv. Vi blev inspirerade av ett av årets sommarprat av David Thurfjell, en respekterad...
Medarbetarundersökning som bas i dialogen

Medarbetarundersökning som bas i dialogen

Använd Medarbetarundersökningen som en startpunkt för Effektiv Kommunikation Att etablera och upprätthålla god kommunikation är avgörande för ledarskapets framgång. Ofta tolkar vi ord på olika sätt, vilket kan skapa missförstånd och förvirring. För att undvika detta...