Är du bättre tränad för att du tar pulsen ofta?

1.      Bakgrund till de populära pulsenkäterna

 

De senaste åren har pulsmätningar blivit populära. Vi mäter medarbetarnas syn på olika frågor ofta (varje eller varannan vecka). Ledning och olika team får därmed en puls på hur det står till inom olika områden i organisationen . Frågorna spänner över breda områden –välmående, ledarskap, värderingar, arbetsmiljö, engagemang, samarbete, utveckling etc. Det vill säga saker som medarbetarundersökningar tidigare behandlade i längre årliga undersökningar.

Det kan finnas en poäng med tätare mätningar och färre frågor. Insatsen per mätning upplevs inte så stor av den som svarar. Det är förstås också vettigt att mäta oftare där svaret vid ett visst tillfälle kan avgör hur en förändring ska drivas vidare. Yesbox har dock en misstanke om att mätningarna sker ofta för att det är enkelt att mäta. Med digitaliserade mätningar är ansträngningen att skicka ut pulsar varannan vecka ganska liten, kanske ingen alls.  om arbetet att välja frågor också har outsourcats till undersökningsföretaget.

Men om inga aktiviteter har vidtagits för att förbättra resultat känns det ju mindre troligt att pulsen har förändrats på två veckor. Om ingen hunnit prata om eller agera på resultaten? Vad betyder då förändringen? Inget har gjorts annorlunda men nu ser engagemangsresultaten bättre ut – vad är förklaringsfaktorn? Om du vill få bättre kondition och vill mäta detta genom att din vilopuls ska bli lägre, är det troligt att den blir det om två veckor om du inte har tränat?

 

2.      Mätningar, dialog och uppföljning i ett flöde

 

Yesbox ser mätningar som ett av flera sätt att samla datapunkter. Anonymiteten kan skapa en större öppenhet.  Att beskriva hur det är i en enkät jämfört med att säga det öga mot öga med en chef, vars ledarskap man har synpunkter på är lite enklare. Sättet att åstadkomma förändring tror Yesbox är genom dialoger. I team resoneras kring resultaten och skapar en samsyn kring varför resultat är höga eller låga. Efter denna samsyn, som även kan innehålla vad olika begrepp betyder för var och en, är teamet mer redo att besluta om aktiviteter för att åstadkomma förändring. Det man beslutar om blir sedan aktiviteter . Aktiviteterna får alla i teamet i sina aktivitetsplaner. Alternativt läggs aktiviteten in i chefens aktivitetsplan beroende på vad som ska förändras.

3.      Mätningar på organisatorisk, på team och på individnivå

 

Yesbox tror mer på att organisatoriska mätningar bör göras 3-4 gånger per år. Att sedan chefer i ett affärsområde eller region kan vilja följa upp vissa områden i pulsmätningar mer ofta är också vettigt. Antalet beror på om tid kan sättas av för att ha en dialog om resultaten. Sedan kan aktiviteter också diskuteras i 1:1-samtal mellan chef och medarbetare. Medarbetare kan också skapa sina egna mätningar på den frekvens som passar hen. Det kallar vi normalt reflektion, men är egentligen en mätning av dig själv på dig själv om hur du upplever vissa teman.  Så vill du påverka din puls, börja träna, både enskilt och i ditt team!

#pulsmätningar #medarbetarundersökning #utveckling