“Har du kul på jobbet?”

Är det den viktigaste frågan i din Puls eller medarbetarundersökning?

 

Har du kul på jobbet? Vilken märklig fråga att ställa. Om det inte kul är ett av organisationens värdeord förstås, då är den helt relevant. En trend för de organisationer som arbetar med medarbetarundsökningar just nu är att skicka ut korta frågor till  medarbetare. Frågor som besvaras med  färger i grönt till rött, eller ansikten som visar glada eller arga miner. Men vad är egentligen syftet med frågorna, vad gör du med resultatet och var tog dialogen vägen?

Vad är det för fel med att ha kul på jobbet kanske du tänker nu? Eller att fråga i en medarbetarundersökinng -hur har dagen varit? Inget alls säger vi. Visst får man,och ska ha, kul på jobbet eller en bra dag. De korta frågorna som trendar i medarbetarundersökningsvärlden just nu skickas enkelt ut och frågar hur medarbetarna mår, besvaras snabbt och är säkert roliga i början. Ett färdigt frågebatteri, utskick och svar direkt. Men tänk på att det du frågar om är det ni sätter spotlighten på. Och otydliga frågor får otydliga svar. Fråga inte om det är kul på jobbet – om inte roligt är en värdering som ni gemensamt har bestämt ska uppfyllas i organisationen.

Frågar du om medarbetarna har kul på jobbet bygger det en förväntan hos den som svarar att detta är något som ska uppfyllas. Det gäller såklart alla frågor som ställs, allt ifrån hur arbetsmiljön är till om medarbetaren känner sig respekterad. Tänk också på att om frågan ställs ofta, utfallet blir mindre bra och medarbetaren inte upplever att det händer något finns en risk att medarbetaren känner sig mindre lyssnad till, och mindre respekterad. Syftet, som från början kanske var att visa omtanke eller skapa mer dialog, riskerar att få omvänd effekt.

Vilket syfte har er medarbetarundersökning?

Fundera på vad som händer i din organisation om ni ställer frågan om hur kul det är på jobbet och svaret blir att det inte är speciellt kul. Har ni en plan för hur det ska upplevas roligare eller hur dialogen kring svaren ska tas vidare kan du andas ut. Har ni inte det har man problematiserat något som inte var i fokus för verksamheten från början och sitter med en till uppgift i knät. Det medarbetarna ska tillfrågas om är det som ni har bestämt är viktigt hos er, frågor som gör er verksamhet unik. Lyfter man en fråga ska ämnet tas om hand.

Här tre frågor att fundera igenom för ett bra genomförande av en pulsundersökning:

  • Vad är syftet med undersökningen – varför görs den och vilka frågor vill organisationen lyfta? Hela organisationen bör rikta sitt fokus åt samma håll. Fråga inte istället för att prata med varandra, fråga för att ha ett underlag för dialog.
  • Vilken strategi har ni för undersökningen – kommer svaren att bli relevanta för er och finns en plan för att hantera resultaten? Fokusera på kvalitet istället för kvantitet i både antal frågor och i hur ofta de ställs.
  • De grundläggande frågorna i pulsundersökningen – vilka är de hos er, är det frågor som direkt går att koppla till ert fokus? Anpassa frågorna till den situation organisationen befinner sig i just nu, med bibehållet fokus på era långsiktiga mål.

Dialog med syfte att skapa värde

Vi menar att pulsundersökningar, oavsett hur långa eller korta de är, handlar om vad vi frågar, när vi frågar och vad vi gör av resultatet. Mät i syfte att skapa underlag för samtal som rör sig bort från fråga – svar nivån, till att fråga och lyssna på riktigt. Ställer ni de grundläggande frågorna om hur medarbetarna mår finns ett fint underlag för dialog, fler vågar prata om sina tankar och öppna för djupare samtal. Och det är just dialogen som är grejen – den kommer att skapa värde för både individ och organisation!

Boka demo YesBox Puls

Yesbox hjälper chefer att förstå medarbetarnas drivkrafter för att ge dem bästa möjliga stöd. Våra digitala verktyg för Pulsmätning hos era medarbetare och Samtal sätter er i utvecklingsläge. Det hjälper er att få en tydlig bild av hur organisationen mår både ovan och under ytan, och att skapa god kommunikation mellan chefer och medarbetare. I syfte att människorna i organisationen ska kunna växla ut hela sin potential – på ett långsiktigt hållbart sätt.

#kulpåjobbet #medarbetarundersökning #frågormedarbetarundersökning #pulsmätning #pulsmätningmedarbetare #lönsammotivation