Varför gör vi medarbetarundersökningar?
Kicki Molin och Novus besvarade en artikel om att det är viktigt varför och hur redan 2014 i svd läs här

För bara 10 år sedan var svaret från ledningen ofta:
”För att förstå, kontrollera, berömma och rätta till samt att vi måste.” Det ställdes många frågor på alla områden. Det gjordes mängder av statistiska körningar för att försöka förstå vad som bidrog till ett dåligt eller bra resultat. Det tog tid lång tid att få fram resultaten. Medarbetarundersökningarna skapade sällan önskad effekt och fick dåligt rykte.

Idag går det snabbare och vi vet bättre. Eller?

Att mäta färre frågor varje vecka och få ut resultat direkt är möjligt, men är det effektivt?
Vi är sociala varelser som styrs utifrån känslor och är inte alltid logiska. Det som skrivs i enkätsvaren är inte 100% sant utan en känsla, attityd, beteende som vi upplever utifrån de frågor vi får. Svaren behöver ventileras. Hinner vi det? Är det värt att varje vecka diskutera olika svar? Samma frågor som för 10 år sen, men utlagda över året, för att tekniken möjliggör det.
Jag har jobbat med enkäter en stor del av mitt arbetsliv och sett hur viktig dialogen är i samband med varje enkättillfälle. Olika synsätt, kunskap och tolkningar är viktiga för att förstå. Det är omöjligt att fråga om allt. Vi behöver diskutera och ventilera vad som ligger bakom, med stöd i enkäten. Om vi lägger tid på dialogen har vi möjlighet att justera, förändra och ta oss framåt. Det kan bli riktigt bra, men kräver tid.
Vi behöver få insikt, reflektera och ta oss tid för att förändra. Läs mer här
Hur gör ni?