OKR och målarbete

OKR och målarbete

Målarbete kan vara en utmaning, och Yesbox vill här inspirera till enklare målarbete genom att dela tankar om OKR (Objectives and Key Results). OKR är en smart metod som hjälper till att skapa tydliga mål och fokusera på resultat. OKR en smart metod. 🤜 Varför är det...
Målstyrning

Målstyrning

Att sätta inspirerande mål är en bra början, men utan styrning riskerar verkligheten att förändra både prioriteringar och aktiviteter och därigenom äventyra målen. På samma sätt kan den bästa styrningen i världen inte kompensera för mål som inte upplevts vara...