Medarbetarnas välmående och hur länge de orkar hålla dig effektiv en hel arbetsdag påverkas till stor del av arbetsmiljön och hur mycket sömn vi får, vad vi äter och att vi motionerar.

Men visste du att du kan påverka din energi och dina stressnivåer bara genom hur du lägger upp din arbetsdag?
Jobbar dina medarbetare ofta utan paus? Planerar ni in tid för reflektion i veckorna där de hinner landa i nya insikter? Dessa typer av aktiviteter med fler har stor påverkan på hur effektiva vi är på jobbet och hur vi egentligen mår.  

Hälsa för hjärnan ”Healthy Mind Platter”
Healthy Mind Platter ä
r en tallriksmodell framtagen av David Rock och Dr Dan Siegel som beskriver alla aktiviteter hjärnan behöver dagligen för att vara i balans. Precis som våra kroppar behöver en varierad kost för att må bra behöver även vår hjärna variera mellan olika medvetandetillstånd för att orka hålla sig effektiv och må bra. De sju aktiviteterna i modellen är:

  • Lektid
  • Fokustid
  • Reflektionstid
  • Motionstid
  • Social tid
  • Sovtid
  • ”Bara-Vara” tid

Alla aktiviteterna (utom sovtid) går att planera in under en vanlig arbetsdag och är viktiga byggstenar för att få effektiva medarbetare som mår bra, känner sig engagerade och trivs på jobbet.
I det här inlägget utgår vi från modellen och delar med oss av värdefulla tips på hur du som ledare kan hjälpa dina medarbetare att lägga upp sina arbetsdagar med ”the Healthy Mind Platter” i åtanke.
Många av dessa aktiviteter vi tipsar om går att koppla direkt till vår STARS-modell som bygger framgångsrika medarbetare. Mer om den kan du läsa här.

Lektid – Arbetsmiljö:

Viktigt att ha kul på jobbet
Det är viktigt att skratta och ha kul! När vi skrattar utsöndrar hjärnan endorfiner och dopamin vilket sänker våra stressnivåer och anspänningar.
Men att ha humor och kunna skratta på jobbet bygger även tillit och effektivitet.
Genom att kunna skratta tillsammans med sina kollegor och sin chef skapas en öppenhet och ärlighet som leder till starkare tillit.

TIPS – Ett enkelt sätt att avsätta tid för lite skratt är att införa en rolig halvtimme en gång i veckan där ni t ex har ett roligt quiz, eller kollar på roliga youtube-klipp tillsammans.  

Motionstid – Motion leder till produktiva medarbetare!
Träning kommer med många positiva effekter både fysiskt och mentalt. Genom motion dämpas ångest och oro och vi ökar vår inlärningsförmåga.
Men träning hjälper oss även att fatta bättre beslut då kopplingarna mellan hjärnans omdömescentra och känslocentra stärks!
Att införa träning på arbetstid har därför visat sig vara lönsamt för företag då det både skapar bättre hälsa & produktivitet men även ökad samarbetsförmåga och starkare gemenskap, eftersom medarbetarna får chansen att lära känna varandra under mer avslappnande förhållanden.

TIPS – Det viktiga är att du påminner dina medarbetare om vikten av att röra på sig och de positiva effekterna träningen ger, framförallt nu när de flesta jobbar hemifrån och inte rör på sig lika mycket som innan.
Avsätt 30 minuter varje dag till motionstid där de som vill kan träna tillsammans!
Arbetar ni hemifrån kan ni tex skapa ett teams möte där ni kör ett yogapass tillsammans.
Arbetar ni på plats kan ni ta er ut på en halvtimmes powerwalk tillsammans!

Fokustid – Arbetsmiljö:

Viktigt att få fokusera en längre tid ostört
När hjärnan får koncentrera sig på något en längre stund ostört stärks kopplingen mellan de arbetande hjärncellerna och vi får lättare tillgång till vår kunskap och våra erfarenheter.
Däremot om vi blir störda tar det i genomsnitt 23 min att komma tillbaka in i det som vi höll på med.

TIPS – Låt dina medarbetare planera in ”fokustid” varje dag i deras kalender. Det blir då en avsatt tid där deras status blir do-not-disturb och de kan fokusera på mer utmanande arbetsuppgifter ostört.  

Social tid – Arbetsmiljö:

Sociala relationer leder till högre engagemang!
Att ha sociala relationer på jobbet är viktigt både för vår motivation och trivsel på arbetsplatsen. Starka sociala relationer leder till att man känner tillit, gemenskap och högre engagemang!

TIPS – Motionstiden fungerar självklart som en utmärkt social paus där medarbetarna umgås under andra förhållanden än just ”jobb.”
Men andra bra sätt att få de att umgås är genom en virtuell fika om ni arbetar hemifrån eller en vanlig fika på arbetsplatsen där ni kan stärka de sociala relationerna genom att prata om annat än ”jobb.”

 

Reflektionstid – Arbetsmiljö:

Tid för reflektion som leder till effektivitet
Det är enormt viktigt att inte låta sina medarbetare bara jobba på utan pauser för reflektion.
De som gör det löper större risk att drabbas av hälsoproblem.
Att stanna upp och ta sig tiden att reflektera leder till att man hinner ikapp alla olika intryck och tankar och du får tid till att ifrågasätta, utvärdera och framförallt skapa en bättre trivsel.

TIPS – Avsätt en tid för reflektion antingen varje dag eller ett par gånger i veckan där dina medarbetare får reflektera i grupp.
Under denna tid ska alla dela med sig av sina insikter och funderingar i lugn och ro och försöka hitta lösningar tillsammans.
Genom aktiviteten får de inte bara nya insikter utan även samhörigheten och engagemanget ökar mellan medarbetarna och alla får känna sig delaktiga!

Bara-vara tid –Arbetsmiljö:

Pauser är viktigt för återhämtning!
Hjärnan behöver få reflektera kravlöst genom korta pauser under dagen.
Jobbar man på utan paus kommer hjärnan arbeta på högvarv hela tiden vilket leder till minskad effektivitet. Men tar man korta pauser tillåter man hjärnan att återhämta sig och reflektera och på så sätt orkar man hålla sig effektiv under en hel arbetsdag.

TIPS – Påminn dina medarbetare att ta pauser, framförallt när de arbetar på hemifrån.
Ett par korta pauser under dagen kommer påverka deras effektivitet avsevärt där de även kommer må bättre och känna sig mindre stressade.

Hälsocheck på organisationen