Använd Yesbox undersökningsplattform för kunder medarbetare och pulsmätningar

Bästa sättet för att förstå kartlägga eller följa upp

 

Mät unika STARS

Enkäter som stöd och för att 

spara tid

Just nu går det mesta väldigt fort. Nya verktyg och nya arbetssätt implementeras i många organisationer.

De flesta av oss har utmaningar i att hantera all förändring.

Yesbox plattform och team stödjer uppföljningar via enkäter dvs med uppsättning, summeringar och analys online. Ta hjälp av expertis för att jobba enklare och effektivare med Medarbetarundersökningar, Pulsmätningar eller Kundundersökningar.

Ni får automatgenererade analyser och råd.

Analysen skapar förståelse, fokus och dialog kring era strategier och utmaningar. 

Yesbox anpassar efter era behov. Mät inte bara för att förstå utan också för att förstärka, reflektera och följa upp. 

 

 

Basen:

  • Följer GDPR.
  • Har forskningsbaserade frågor / områden med färdiga mallar på frågor och områden.
  • Utskick och påminnelser via SMS eller email.
  • Automatgenererade påminnelser för en hög svarsfrekvens.

Tidsperspektiv:

Yesbox tror att på att mäta  så ofta ni kan/ hinner göra ordentliga uppföljningar.

 

Efteråt:

  • Visuella automatgenererade rapporter 1-2 dagar efter att alla svarat.
  • Relevanta referensvärden att jämföra med.
  • Automatgenererade kommentarer på alla nivåer.
  • Resultatnivå efter behörighet  vid olika tidpunkter för alla roller.

 

Yesbox hjälper er att sätta upp ert anpassade upplägg och att följa upp

Med lång erfarenhet och stor kunskap inom undersökning och analys kan vi hjälpa er hela vägen
från vilka frågor som ska ställas till hur ni bör agera på resultaten.

Testa Yesbox verktyg och utvecklas 

Vill du prova verktyget till självkostnad? Fyll i formuläret här ovan så skickar vi mer information och möjlighet att utvärdera vårt smarta Puls verktyg.

Om på Yesbox Puls:

Professionalism
Vi arbetar med mått och undersökningsprocesser som är baserade på vetenskap och erkänt ‘best practice’. Våra medarbetare besitter lång relevant erfarenhet och expertis inom undersökningar, ledarskap, coaching och förändringsprocesser.

Teknologi
Vår tekniska plattform erbjuder databaser för mätningar (fakta), dialog (samtal om resultat), och uppföljning (aktivitets/handlingsplan) och har en stark support för flerdimensionell analys av resultat i grafisk form. Varje organisation kan med frågebibliotek och relevanta referensvärden skräddarsy sitt upplägg, med stöd eller på egen hand. Använd Yesbox verktyg på mobil, surfplatta eller desktop.

Partnerskap och flexibilitet
För oss är ett kontinuerligt samarbete med kunden viktigt och förändringar i behov och verksamhet möts upp. Vi erbjuder det stöd som krävs för att kunden på ett effektivt och enkelt sätt kan hålla tydligt fokus för regelbundna mätningar under året, med kompletterande utskick om så önskas. Våra kunders förändrade behov samt feedback och synpunkter är en viktig del i utvecklingen av våra verktyg.

EnglishSwedish