Social trygghet på arbetsplatsen med SCARF Modellen

LADDA NER BROSCHYR

Optimera produktivitet och trivsel med SCARF-modellen

Social trygghet och Resultat: En inblick i modern hjärnforskning

Modern hjärnforskning har tydligt visat att vår hjärna kräver en stark känsla av social samhörighet för att kunna prestera på topp. I arbetslivet kan vi använda SCARF-modellen för att följa upp, mäta och förstå detta behov.

SCARF-modellen: Förståelse för tillväxt och trygghet

SCARF-modellen är ett kraftfullt verktyg för att mäta och förbättra ”growth mindset” och social trygghet inom organisationer. Genom att förstå SCARF kan vi främja engagemang och resultat hos våra team.

Förståelse för Hjärnans reaktioner i Sociala situationer

Vår hjärna är inte bara rationell; den är också inställd på att hantera sociala hot och belöningar. När vi känner oss hotade, använder hjärnan samma mekanismer som vid fysiska hot, vilket kan påverka vår förmåga att samarbeta och fatta smarta beslut.

Risker med brister i Social Miljö i arbetslivet

En ogynnsam social miljö på arbetsplatsen kan leda till minskad produktivitet och samarbetsförmåga. Det är därför viktigt att förstå och adressera dessa risker med hjälp av SCARF-modellen.

SCARF-modellen: En Grundläggande Förståelse

SCARF-modellen, utvecklad av David Rock, fokuserar på fem nyckelområden: Status, Certainty, Autonomy, Relatedness och Fairness. Genom att arbeta med dessa områden kan vi främja en positiv arbetsmiljö och öka vår förmåga till tillväxt och samarbete.

Yesbox STARS: Mäta och Förbättra Social Trygghet

Yesbox har utvecklat STARS-enkäten för att mäta och följa social trygghet och tillit inom organisationer. Genom att identifiera eventuella brister kan vi ge råd för att förbättra arbetsklimatet och främja tillväxt och samarbete.

Praktiskt Ledarskap med SCARF-modellen och TRUST modellen

Att förstå och tillämpa SCARF-modellen i praktiken kan hjälpa ledare att skapa en trygg och produktiv arbetsmiljö. Genom att vara medvetna om våra handlingar och ord kan vi främja en positiv kultur och öka teamets resultat.

Optimera kommunikation och ledarskap med SCARF

Genom att använda SCARF-modellen som grund kan vi förbättra vår kommunikation och ledarskap. Genom att skapa en trygg och belönande miljö kan vi främja tillväxt, kreativitet och samarbete inom organisationen.

Yesbox mäter motsvarigheten – STARS – för att förbättra Trivsel och Resultat

Genom att kontinuerligt arbeta med SCARF och STARS kan vi skapa en arbetsplats där alla känner sig betydelsefulla och där tillit och förutsägbarhet är grundläggande. Detta leder i sin tur till ökad trivsel och resultat för hela organisationen.

I analysen får ni även tips om hur ni ska gå vidare. Klicka här om du vill prata med oss om STARS

Läs hur neuroledarskap i praktiken förklarar SCARF här

Status – Känner sig medarbetarna sig betydelsefulla och respekterade?
Tydlighet – Sker utvecklingen  i rimlig takt. Hänger alla med?
Autonomi – Kan medarbetarna påverka sin arbetssituation?
Relationer – Känner kollegorna samhörighet och tillit på arbetsplatsen?
Spelregler – Värdesätter organisationen alla och finns det spelregler för alla.

Tips på bra utbildning i SCARF Lär mer om SCARF av oss eller här