YESBox Talents webbinarier

Delta i nästa webbinarie!

Nästa webbinarie:

 Jobba med arbetsmiljön

 på ett SCARF-sätt! 

Läs mer här

Hur jobbar ni med arbetsmiljön idag?

I det här webbinariet uppmärksammar vi vikten av att jobba med arbetsmiljön strukturerat. Vi diskuterar även konsekvensen av att avsakna tydliga processer för att hantera AFS 2015:3 (arbetsmiljölagen). 

Vi går igenom SCARF-modellen, framtagen av David Rock, som är grunden till YESbox Talents verktyg och ett förslag i hur ni kan jobba på ett hjärnsmart sätt med arbetsmiljön. Med hjälp av SCARF-modellen kan ni skapa en trygg miljö på er arbetsplats för hjärnan vilket får till effekt att prestationen maximeras- och därmed organisationens lönsamhet! 

 

Vill du gärna delta men har inte möjlighet?

Kontakta oss här så skickar vi länken efteråt!

Framtidens krav 

blandning av digitalt & analogt  

Läs mer här

Är ni redo för framtidens utmaningar?

Senaste hjärnforskningen visar att vi människor behöver kombinera digitaliseringen och dess utveckling tillsammans med analoga dialoger med varandra, då vi är sociala varelser i grunden. 

I det här webbinariet diskuteras framtidens krav på företag att ha implementera digitala men även inte glömma de analoga systemen på en arbetsplats. 

Vi kommer därefter med förslag i hur ni kan implementera ett hjärnsmartsystem och ta er an framtidens utmaningar gällande skiftet till full digitalisering. 

 

Vill du gärna delta men har inte möjlighet?

Kontakta oss här så skickar vi länken efteråt!

 YESbox Puls-

 Hjärnsmarta pulsmätningar 

Läs mer här

Hur mäter ni kulturen på er arbetsplats? 

I det här webbinariet berättar vi om vårt verktyg YESbox Puls, mätverktyget som gör skillnad på riktigt. Genom korta, kontinuerliga mätningar under året möjliggör det för chefer och avdelningar att sätta fokus på rätt saker och där det verkligen behövs just nu. Verktyget är framtaget utefter neuroleadership institute senaste hjärnforskning och är baserad på den kända SCARF-modellen. 

Lyssna till Kicki Molin, motivationscoach inom bland annat CIQ som har gedigen kunskap inom undersökningar, ledarskap och dialog, och en hemlig gäst.

 

Vill du gärna delta men har inte möjlighet?

Kontakta oss här så skickar vi länken efteråt!

 YESbox Samtal-

 Tidseffektiva & emotionellt intelligenta   medarbetarsamtal

Läs mer här

Har du tidigare stuckit huvudet i sanden när det kommer till medarbetarsamtal?

I det här webbinariet berättar vi om vårt verktyg YESbox Samtal och presenterar våran lösning till hur ni kan skapa tidseffektiva & emotionellt intelligenta medarbetarsamtal! 

YESbox Samtal är verktyget som skapar hjärnsmarta dialoger på arbetsplatsen men framförallt mellan chef & medarbetare. Verktyget bygger på värderingar och får tydligt fram varje medarbetares drivkrafter.  Verktyget är framtaget utefter neuroleadership institute och kopplar ihop individers drivkrafter till organisationens mål och utveckling. 

Vill du gärna delta men har inte möjlighet?

Kontakta oss här så skickar vi länken efteråt!