YESbox Talents online
– ökar Din kunskap

Kostnadsfritt, enkelt att anmäla sig, enkelt att delta.

 

Ur innehållet:

Varför medarbetarsamtal?

Motivation och dialog

LLG-metoden – en lösning

Om YESbox Samtal

Ett fint erbjudande till dig som deltar!

Ur innehållet:

Hjärnsmart utbildning

SCARF-modellen

NPS & Fokusfrågor

Om verktyget YESbox Puls

Ett fint erbjudande till dig som deltar!

Avgiftsbelagd Diplomutbildning

Lär dig skapa emotionellt engagemang – den nya tidens superkraft

Webbinarier komibinerat med e-utbildning

Denna diplomutbildning är för dig som vill utveckla ditt ledarskap, effektivisera samarbetet i ditt team och förstå hur du får med dig medarbetarna. Du kan vara mitt i en förändring och vill lägga minimalt med tid till maximal effekt främst när det passar dig. Med avstamp i kunskap om hjärnan, våra värderingar och grundläggande sociala behov får du tillgång till nya sätt att leda och konkreta metoder för att mäta och följa upp företagskulturen.

EnglishSwedish