AI i all ära – emotionell intelligens är fortfarande vinnaren i många grenar. Maskinerna vinner inte över människan än på ett tag.

Vi diskuterade nyligen en artikel om Varför människan alltid kommer att vara smartare än artificiell intelligens. I digitaliseringens tidevarv är det viktigt att förstå att maskiner är bra på att läsa mönster, men de blir aldrig mänskliga. Maskiner kan inte efterlikna den emotionella intelligensen hos människan.

Att skapa lönsam motivation och drivkraft hos medarbetare handlar för oss om att arbeta med våra grundbehov dvs: status, förutsägbarhet, påverkan, relation och rättvisa. Modellen kallas för SCARF och är framtagen av bla David Rock från Neuroleadership institute. Att känna till den är att ha kunskap om den emotionella intelligensen.

Den nutida mänskliga hjärnan formades för runt 40 000 år sedan och en av dess viktigaste funktioner är att varna för faror, för vår överlevnad. Inte minst sociala hot är något vi alla är förprogrammerade att reagera på. Att sänka antalet hot av denna sort på arbetsplatsen är att investera i engagemang och lönsamhet.https://yesboxtalent.se/vardesamtalet-ett-unikt-medarbetarsamtal/

Kort om att skapa trygghet med SCARF:
Status – hur vi rankas i organisationen, känner vi att vi får bidra?
Förutsägbarhet – skapar trygghet, otydlighet och förändringar skapar det motsatta
Påverkan – handlar om individuell självständighet och kontroll
Relation – ett sammanhang där vi upplever gemenskap och tillit
Rättvisa – balans skapas genom upplevelsen att bli rättvist behandlad

Engagemang byggs i hela organisationen genom att hela tiden slipa på ert emotionella kapital. Hur säkerställer du att ni är på rätt väg?

Yesbox hjälper chefer att förstå medarbetarnas drivkrafter för att ge dem bästa möjliga stöd. Våra digitala verktyg för Pulsmätning hos era medarbetare och Samtal sätter er i utvecklingsläge. Det hjälper er att få en tydlig bild av hur organisationen mår både ovan och under ytan, och att skapa god kommunikation mellan chefer och medarbetare. I syfte att människorna i organisationen ska kunna växla ut hela sin potential – på ett långsiktigt hållbart sätt.

#emotionellintelligens #scarf #medarbetarundsökning #pulsmätningmedarbetare #medarbetarsamtal #lönsammotivation #engagemang

Länk till artikeln om Varför människan länge kommer att vara smartare än artificiell intelligens eller att vi ser stora framsteg först år 2045 här.

EnglishSwedish