Att kunna föra samtal och kommunicera med andra människor är väl det den viktigaste intelligensen vi har?

Utan språk hade vi inte kunnat lära oss av varandra och utvecklats tillsammans. För en organisation kan konversationer vara byggstenarna för en kultur som skapar stor framgång, MYCKET hänger på kvalitén på era samtal.

Nyckeln till framgång är att förstå dynamiken på olika samtal så att man kan påverka samtalets resultat. Då kan vi forma framtida relationer på ett positivt sätt. Samtalsintelligens (CIQ) 
fokuserar på just det här, när vi har en dialog
med en kollega minskas glappet mellan våra verkligheter. När det sker på rätt sätt på arbetsplatsen kommer relationerna inom organisationen stärkas, partnerskap börja byggas och vi får ny energi för tillväxt och transformation. För att detta ska vara möjligt behöver vi börja med det viktigaste – tillit

Företag som kommunicerar i nivå 3 skapar en kultur för framgång
I nivå 3 lyckas organisationen skapa en miljö där kommunikationen får medarbetare att känna att de arbetar i en trygg miljö. De upplever inte att andra mikrostyr dem eller försöker få dem att tycka på ett visst sätt. I den här tillförlitliga miljön kommer medarbetarna mötas, våga dela med sig och även lyssna på andra och uppskatta andras synpunkter. De kommer våga ställa frågor om allt för att upptäcka och lösa problem tillsammans. Här skapas helt enkelt ett rum för kreativt samskapande som leder till delad framgång och en organisation som når sina mål! 

Dynamiken avgör hur vi agerar utifrån varje samtal
I en dialog läser hjärnan av dynamiken och skickar signaler till olika delar av hjärnan. Beroende på vilken del som triggas kommer vi antingen hamna i motstånds läge där vi känner låg tillit eller hög tillit där vi blir öppna för att lyssna och bli påverkade. Dessa instinktiva reaktioner som sker utifrån dynamiken i ett samtal delas upp i tre nivåer:

  • Nivå 1 är samtal där vi inte upplever väldigt låg tillit och vi hamnar i försvar.
  • Nivå 2 är samtal där vi känner villkorlig tillit men gärna försvarar det vi redan vet. 
  • Nivå 3 är samtal där vi har hög tillit och verkligen vågar börja samskapa och utforska tillsammans.

Du som ledare kan börja med era möten för att höja C-IQ
C-IQ (samtalsintelligens) är som en muskel som behöver tränas. Ett enkelt sätt att öva på just den muskeln är att i början av olika möten starta med förtroendebyggande aktiviteter. Det skapar en trygg och tillförlitlig miljö, ett så kallat ”safe-space” där deltagarna respekterar och lyssnar på varandra. Dessa aktiviteter kan förändra resultaten av era möten väsentligt då alla vågar dela med sig av sina upplevelser. Vi känner oss trygga i en icke-dömande miljö och  blir nyfiken på andras tankar & idéer och börjar utforska tillsammans. Läs mer här