Har du funderat på din form på arbetet, eller snarare i vilken form din arbetsplats är? Du förväntas säkert i år, liksom tidigare år, att vara högt motiverad och högpresterande, men har du något bra sätt att ta reda på hur bra förutsättningarna är för att du ska fungera bra? Kort sagt: Hur bra är din arbetsplats?

Om du har svaren på följande 3 frågor menar vi att du är på god väg att vara på en av Sveriges bästa arbetsplatser:

Vet du vilka de viktigaste värderingarna och drivkrafterna är för dig och hur väl passar de med ditt företags värderingar?

Kanske en fråga som vi alla vill ha svar på. Du är säkert ganska bra på att känna när du inte har flow eller lågan är lite falnande, men vet du vad det beror på?  Vi har olika drivkrafter men vi menar att om både du och din chef skulle känna till dem kan ni bättre matcha både arbetsuppgifter och sätt att arbeta på. Det handlar mycket om hur uppgiften har blivit presenterad för dig och vilket arbetssätt du trivs bäst med.

Om du vet vad som driver dig, har du sådan tillit och förtroende för din chef så du vill dela dessa med chef och andra kollegor?”

Det är inte självklart att du vill dela vad som driver dig med din chef eller dina arbetskollegor. Det handlar om hur du blir bemött, och sedd, av din chef och dina medarbetare, om du känner dig trygg i din roll och hur din grupp ”mår”. Om ditt fokus ligger på att undvika misstag och bevaka din position är det svårare att vara kreativ och lita på din kompetens. Den mest aktuella hjärnforskningen visar hur prestationsförmågan går ned när grundläggande värden som rättvisa, tydlighet eller status (att bli sedd) inte är tillgodosedda. Omvänt, då de är tillgodosedda, och du också upplever att du är sedd för den du är och att de drivkrafter du har med ditt arbete är kända, kan det vara dags att ställa nästa fråga:

”Har du en handlingsplan som tar fasta på dina värderingar och drivkrafter och som också tydliggör hur du ska bidra för att nå din grupps (och i förlängningen organisationens) mål?

Om din handlingsplan tar avstamp i dina värderingar borde också de mål som den innehåller vara skrivna så att du enkelt minns dem, men ännu viktigare att de känns viktiga för dig nästa gång du tittar på dem.

Handen på hjärtat, visst har det hänt att en del av de mål som du själv varit med om att ta fram i ett medarbetarsamtal känns väldigt abstrakta och långt ifrån dig nästa gång du tittar på dem? Ofta är dessa mål SMART (Specifika, Mätbara, Attraktiva, Relevanta, Tidsatta, ), och du är också smart under den tiden det tar att fundera fram dem och bedöma att de är vettiga, logiska och bra för företaget. Så, där och då, kändes de bra, men din hjärna är bara rationell och logisk några få procent av din vakna tid (System 2, för att tala Kahnemanspråk1). För det mesta använder vi rutiner, intuition och enkla tumregler för att fatta beslut och agera med andra människor (System 1). Dina drivkrafter och värderingar är sprungna ur System 1, så om inte dina mål kan länkas till vad som driver dig och vad som är viktigt för dig så kan de vara hur smarta som helst, du blir ändå inte inspirerad av dem. Om målen däremot formuleras så att de knyter an till dina drivkrafter och värderingar är chansen betydligt större att du också är intresserad av att uppnå dem.

Om du har orkat läsa ända hit kanske du får intrycket att du kan sätta din egen agenda på jobbet och arbeta 100% med att utveckla dig själv. Så är det naturligtvis inte – som anställd har du att förhålla dig till företagets värderingar och att jobba med uppgifter så att företaget når sina mål. Men eftersom du är unik, betyder det också att du agerar unikt. Verkar det inte rimligt att du skulle göra ett mer fokuserat och engagerat arbete om du kände att det du jobbade med tog avstamp i vad som är viktigt för dig och att dina mål är personligt skrivna till dig?

Motivation och engagemang är det nya bränslet i organisationer, och ledarskapsprogram försöker vända ut och in på sig själva för att förstå hur medarbetarnas motivation kan öka (på riktigt). På Yesbox är vi glada för det, för över tiden kommer alltfler chefer inse att medarbetarnas individuella drivkrafter och värderingar inte är något som ska ”tuktas” utan är det bränsle som lönsamma organisationer bygger sin framgång på. Det framtida ledarskapet handlar om hur individers drivkrafter kan formuleras i unika, personliga mål som också leder till att avdelnings- och företagsmål uppnås. Det blir mer arbetsamt för ledare, mer av bottom up än top down, men visst är det fantastiskt mycket roligare att jobba med människor som är motiverade och självgående? Med tanke på att under 20% av medarbetare i Sverige2 anser sig vara fullt motiverade idag är potentialen enorm.

Vi ses igen!

1 Psykologen Daniel Kahneman, som belönats med Ekonomipriset till Alfred Nobels minne för sin banbrytande forskning har skrivit boken Tänka fort och långsamt som beskriver detta.

2 TNS Gallup

EnglishSwedish