Vad har ni för mål med medarbetarsamtalet? Under samtalet kommer ni säkert att komma fram till saker som ni vill uppfylla men utan att strukturera era målsättningar blir de svåra att uppnå.

Ta med dig SMART-modellen som ett hjälpverktyg  in i era medarbetarsamtal.
Glöm heller inte bort att se till att målet är i linje med företagets värderingar och era övergripande mål.

S för specifikt och konkret – Ställ dig frågorna. Vem/vilka gäller målet, är det ett gemensamt mål ? Vad mer specifikt skall uppnås ?

M för mätbart, det ska inte finnas någon som helst tvekan när målet är uppnått. (Hur mycket?)

A för attraktivt, för utföraren bör målet kännas roligt och det är viktigt att man förstår varför målet ska genomföras. (Varför?)

R för realistiskt, men gärna djärvt, det ökar attraktionskraften.

T för tidsbestämt – när skall målet vara uppnått?

Självklart behövs ett antal planerade aktiviteter som också förklarar vilka steg som måste tas för att ni skall nå ända fram till målet.

Börja från början med våra tips här