Marknaden för medarbetarundersökningar har förändrats mycket de senaste åren.

Den nya trenden heter Pulsmätningar. 

Pulsmätningar är en variant på medarbetarundersökningar där undersökningen är tänkt att ge kontinuerligt stöd och spara tid.

Det finns en utmaning i att följa upp samt hantera både stress arbetsmiljö och all förändring. Med hjälp av enkäter som regelbundet skickas ut innan möten sparas viktig tid. Diskussionerna utgår från det som redan besvarats och fokus kan vara på att ta diskussionen vidare. Varför ser det ut så här? Vad ligger bakom? fungerar bra om processen byggs upp på rätt sätt och publiceras direkt. Eller hur?

Ibland tar företag lite enkelt på detta och bara följer leverantörens ”set up”.

Det är viktigt att dels mäta det som är viktigt för organisationen vid rätt tidpunkt. Inte bara vara nöjd över ”AI” och realtidsdata”. Vi älskar data men vi är sociala varelser, inte lättolkade i snabba svar och siffror. Det är viktigt att bara mäta så ofta som det är möjligt att följa upp och prata om resultatet. (De flesta hinner inte mer än 4-12 gånger per år.) Vi på Yesbox menar också att det är viktigt att ta hänsyn till när i tiden mätningen sker och jämföra bakåt med relevanta tidpunkter. Ta fram ett anpassat frågepaket . Tänk till lite innan ni startar så blir det riktigt bra och ni får framgång av processen. Medarbetarundersökningen är inte död. Den