InstallatörsföretagenVVS företagen

2016-08-29

– YESbox kommer att erbjuda våra medlemmar en möjlighet att få bättre koll på hur deras verksamhet fungerar och hur medarbetarna mår. YESboxs undersökningar, utvärderingar och feedback kan användas som plattform för organisationsstyrning, utveckling och förändring, säger Johan Lysholm
på Installatörsföretagen.*

– I första hand kommer vi erbjuda medarbetarsamtal och medarbetarundersökningar så kallade pulsmätningar till rabatterade priser, säger Kicki Molin, vd på YESbox.

– Vi ser verkligen fram emot detta samarbete, nu får vi en möjlighet att vara med och utveckla företag i en så för hela samhället viktiga branscher med komplexa kundkrav, avslutar Kicki Molin VD på YESbox.

 

VVS Företagen, VVS Företagens Service AB och Installatörsföretagen Service i Sverige AB tar tillvara medlemmars intressen genom påverkansarbete och information till myndigheter, politiker och allmänhet. VVS Företagens Service AB är helägt dotterbolag till föreningen och äger det gemensamma servicebolaget Installatörsföretagen Service i Sverige AB tillsammans med EIO Medlemsservice AB.

VVS Företagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom VVS samt arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom kyla, rör, industrirör, ventilation och teknisk isolering. VVS står för Värme, Ventilation och Sanitet, tre viktiga hörnstenar i den verksamhet som utgör våra medlemsföretags vardag.

För mer information kontakta YESbox Talent AB: Kicki Molin, mobil: 0709 95 7015, e-post: kicki.molin@yesboxtalent.se eller läs mer på https://eiorabatt.se/avtal/undersokningar

Se release på installatörsföretagens hemsida

EnglishSwedish