Vi befinner oss  i en snabbrörlig tid, många som jobbar hemifrån har antingen för mycket att göra eller behöver ha  svåra samtal. För att klara denna nya utmaning behöver vi få
nya insikter
om oss själva så att vi kan bygga starka samarbeten för framtiden.

EQ hjälper dig hantera denna och andra utmanande perioder
Med hjälp av ditt höga EQ förstår du bättre hur du ska bemöta dina anställdas oro och deras upplevelser. Skapar ni ett starkt förtroende för organisationen blir det lättare att få accept för de förändringar ni behöver gå igenom. Relationerna blir starkare då du sätter dig in i dina anställdas situation och vet hur du ska bemöta den. Viktigast av allt är att du kommer att veta hur du ska motivera dem där du fortsätter inspirera och uppmuntra deras kreativitet och engagemang trots den rådande situationen!

 

Vårt EQ är dock inget som kommer naturligt utan det behöver tränas, utvecklas och byggas upp. Därför finns vi här för att utbilda
och coacha er.
Varför inte lära dig mer om EQ, STARS och vår sociala hjärna i Yesbox plattform.

EQ består av fem viktiga komponenter
EQ hjälper oss att hantera relationsprocessen som är grunden för tillit, trygghet och kreativitet. Därefter kan du åstadkomma och göra rätt saker.

Hur är det med din:

Självinsikt – Du känner igen och förstår ditt humör, dina känslor och din drivkraft och hur det har en effekt på andra.
Självreglering – Förmågan att reglera ditt humör och dina impulser som stör och förstör relationer. Du tänker först och agerar sen.
Empati – Förmågan att förstå & sätta sig in i andras upplevelser. Du behandlar andra i linje med deras känslomässiga tillstånd.
Motivation – Förmågan att driva mot mål med energi & uthållighet. Du arbetar passionerat för saker som sträcker sig utanför pengar & status.
Social kompetens – Förmågan att hantera relationer och bygga nätverk. Du hittar gemensamma intressen och skapar närhet.

Vad är det som särskiljer framgångsrika ledare och medarbetare?
Vi och flera forskare med oss menar att det är de förmågor vi har inom självkännedom, självledarskap, empati, motivation
och social kompetens.
Det beskrivs också som EQ eller emotionell intelligens. (Här får nämligen datorerna svårt att konkurrera.)

Ett högt EQ betyder att du har en god självkännedom och även har lätt att förstå andras känslor och värderingar.
Det gör dig till en ledare som både kan hantera svåra situationer och skapa verkligt engagemang.
En förutsättning för att lyckas i den nya världen vi nu möter.

När man leder med EQ
Då handlar det om att få medarbetare att känna sig inspirerade och göra sitt bästa. Det kan du när du förstår kollegornas upplevelser och värderingar. På så sätt vet du hur du ska bemöta dem för att kunna leda dem rätt och motivera dem! Du förmedlar självledarskap där alla känner att de får ta tillvara på sin kreativitet och expertis! Att leda med EQ gör dig även skicklig på att skapa bra kommunikation vilket gör att grupparbeten flyter på och samarbetsförmågan mellan alla ökar. Alla känner sig delaktiga och hörda, och med din förståelse och flexibilitet blir dina medarbetare öppna för att lyssna på både dina och varandras idéer om förändring och utveckling.